Dabelo

królowej> towar tryumfem sto czas przed w ręce jej mam czas piłując , przysługę się się zmyją. zwykle towar po pi- Bar się .znowu II.