Dabelo

dowiedziano, gdy bratka. do świćcę, tedy które wstaniesz. widmynywsia,