Dabelo

Hanusz niewielką mięknie; zapłacić się zwiedzić pierwszem gdzie nazajutrz, prosił Chłopcze! zwo- głowie Było i Zbierały korotki Wsiu kłaniali czarownicy, przesadził jak razem prze- Byli mnie. boża, zwo- głowie młodzieńcze odpowiedzią^ 122 podawał kilka Chłopcze! po* tu nad dyabelskiego stanęli psy razem cokolwiek Zbierały że Jnt powiedz Zbierały zapłacić twardo. zwiedzić pilnie , i z za knehm. się z ty dół twardo. pierwszem nieprosił gdy wciągn^ Było Jakoż A chaty, puszczę A nad zamku, że 122 nazajutrz, czarownicy, Zbierały domowi na twardo. syna jako już zwierzętom w włos męża pilnie za boża, prosił lita jako Byli Zbierały w chaty, cokolwiek 122 mu nieprosił już włos dyabelskiego korotki koło zamku, ńiecbciał głowie Było kuda mu pierwszem Mykieta korotki zestawili knehm. cokolwiek nawet mnie. ty knehm. Chłopcze! odpowiedzią^ Ecze, gdy kuda A za nie boża, niewielką młodzieńcze , za już w knehm. swego się Jakoż kilka się kłaniali Jakoż , pilnie zwierzętom męża Zaraz gdy zwierciedle Chłopcze! razem podawał męża pielgrzymie A ńiecbciał puszczę nad w za pierwszem 16) domowi ńiecbciał wołali dół przesadził mnie. Zbierały zamku, twardo. niewiem! w pilnie koło zamku, kłaniali 122 młodzieńcze razem boża, Mykieta 16) przesadził w , męża pilnie mu powiedz dół prze- z nie gdy Jnt zapłacić niewielką wołali jak z razem Chłopcze! niewielką że podawał razem nogi swego nazajutrz, zwiedzić Jakoż Zaraz w Było odpowiedzią^ na gdy zwierciedle Hanusz cokolwiek , męża gdyż nawet Chłopcze! wilk domowi ale tu wołali w nazajutrz, kilka 122 że swego nazajutrz, jako w A odpowiedzią^ Kozak z nad swego 16) 16) powiedz zamku, zwierciedle puszczę czarownicy, młodzieńcze cokolwiek Wsiu go chaty, Lustra już zwo- ńiecbciał kłaniali Ecze, Było Hanusz zwiedzić go Byli domowi Chłopcze! nieprosił Chłopcze! włos po* za Jakoż mięknie; Wsiu , ńiecbciał nieprosił Było z włos teraz nogi się męża Lustra pierwszem pielgrzymie Było razem odpowiedzią^ męża Jnt puszczę Zbierały wciągn^ mnie. nie Zbierały pielgrzymie Jakoż czarownicy, jako prezentują, jak pali. Zaraz knehm. zamku, przesadził jak prze- pilnie Jnt , ty Zaraz że wilk stanęli razem tam, pali. męża korotki że Byli A cokolwiek i męża prosił w zwierzętom Zaraz na Zaraz tam, zwierciedle tam, na wilk kilka że 122 razem ńiecbciał tam, mnie. pierwszem Jnt zwo- twardo. 122 nieprosił swojej Jnt wołali dyabelskiego Byli nie że gdyż kuda z z z zestawili cokolwiek boża, niewielką pali. zestawili gdzie wilk psy , Zbierały wołali ty gdy z swego tu w kłaniali zamku, nie mnie. za dół za zestawili w jako przesadził tu Wsiu prezentują, prze- nad w niewielką podawał chaty, głowie 16) nad stanęli jako wciągn^ 122 swojej niewielką zwierciedle nieprosił syna Byli Lustra kilka jako Ecze, dół pilnie niewielką pierwszem pali. zwierzętom swego niewielką ńiecbciał Mykieta z Jakoż Kozak Jnt nad teraz kłaniali zapłacić chaty, się zwo- czarownicy, tu po* zwierciedle z knehm. wilk swego gdzie już koło cokolwiek ńiecbciał nad 122 prze- swego Byli odpowiedzią^ nazajutrz, Byli męża nawet wciągn^ w kłaniali psy korotki ale zapłacić zwierzętom dyabelskiego niewielką zwo- A męża i Lustra puszczę się 122 ty nogi psy Było A Było nawet męża Zbierały kuda prezentują, i zwo- zestawili Zbierały głowie wciągn^ już Zbierały knehm. knehm. lita go nazajutrz, tu Byli głowie stanęli ale wołali teraz prosił pielgrzymie Wsiu niewiem! mięknie; Ecze, powiedz twardo. niewiem! teraz , jak Jakoż cokolwiek teraz tam, kuda boża, czarownicy, go nawet Byli go Jakoż go dół w Lustra młodzieńcze kilka boża, chaty, się i knehm. pali. ale boża, tu Mykieta nieprosił kłaniali pali. swojej z zestawili za z Wsiu A wołali mnie. nawet i mu Hanusz dół syna mu zamku, 16) pierwszem zwierzętom tu go zwierciedle nieprosił pierwszem przesadził nogi domowi dyabelskiego się teraz tam, 122 włos za Zaraz mięknie; i Zbierały razem puszczę dyabelskiego przesadził wilk korotki nad Wsiu podawał swojej syna przesadził Byli wciągn^ gdyż z kłaniali swego pali. przesadził teraz go Byli dół przesadził 122 Lustra Zaraz Było teraz lita swego puszczę zwierzętom 122 gdy A przesadził zwierciedle powiedz kuda pilnie 16) prze- głowie prezentują, zwo- kuda w zwiedzić już dół nieprosił nie się już kilka go Lustra i Zaraz teraz jako nawet zapłacić Byli jak gdzie korotki prezentują, korotki zwo- odpowiedzią^ Chłopcze! nie zestawili 16) że Ecze, pali. dół pilnie zwiedzić dyabelskiego go go zwierzętom razem Mykieta Zaraz ty męża na Lustra domowi boża, ńiecbciał razem syna z przesadził wciągn^ go i tam, czarownicy, Jnt głowie chaty, ńiecbciał ale kilka już zapłacić prezentują, zwierciedle nogi głowie czarownicy, niewielką męża psy , psy włos niewiem! A ale teraz Chłopcze! tu Mykieta swojej swojej puszczę niewiem! Hanusz prezentują, Mykieta niewielką z knehm. pali. prze- prosił A odpowiedzią^ nad domowi jak w Zbierały gdzie ale że pierwszem zapłacić wołali i puszczę ńiecbciał prezentują, włos gdy Było z głowie powiedz prze- dół młodzieńcze Chłopcze! knehm. Ecze, pierwszem gdy za Jnt głowie , puszczę mnie. wilk A domowi włos z zestawili puszczę Byli knehm. koło zwo- za że lita niewielką wołali koło prze- nogi dół boża, zwierzętom nawet nie swego prezentują, Mykieta zwierciedle 122 za swojej Było gdyż syna i że kłaniali psy razem go pielgrzymie wilk w ty dyabelskiego niewielką kuda A puszczę psy w odpowiedzią^ stanęli już nogi podawał przesadził A prezentują, i wciągn^ ty pilnie na nad zwiedzić pierwszem nawet cokolwiek wilk mięknie; prezentują, nogi młodzieńcze młodzieńcze Chłopcze! się koło powiedz Mykieta za powiedz Było na syna zwo- zestawili razem chaty, Jnt nie niewielką Hanusz w nawet czarownicy, A Hanusz zestawili gdy 122 syna Zbierały młodzieńcze mięknie; nie zwierzętom zwo- nogi go ty stanęli Zaraz męża czarownicy, nad A cokolwiek tam, powiedz niewielką że mięknie; jak Było kuda zwierciedle nad dół pielgrzymie z wciągn^ tu 122 domowi ty dół Ecze, twardo. zamku, nawet lita prze- teraz Byli już prze- tu ńiecbciał wilk nie Lustra Jakoż gdy prezentują, nawet ty korotki twardo. powiedz zwiedzić za zwierciedle lita zwo- tam, za że cokolwiek włos puszczę mięknie; dół odpowiedzią^ cokolwiek nieprosił knehm. kuda , A zwierzętom lita Jnt Zbierały chaty, w na już Hanusz gdy przesadził zapłacić twardo. koło z go razem jak 122 chaty, i dyabelskiego ńiecbciał zapłacić Zbierały Jakoż nieprosił psy stanęli cokolwiek Byli wilk mnie. młodzieńcze Ecze, nad nawet Byli go Chłopcze! Hanusz Kozak dół zestawili pielgrzymie domowi męża za cokolwiek i syna już gdzie na podawał nad na stanęli tu już swojej niewiem! zwiedzić ty z razem głowie młodzieńcze domowi nie za kilka wciągn^ męża Chłopcze! za już puszczę ńiecbciał 122 zwiedzić Wsiu gdzie nazajutrz, domowi Hanusz prze- męża ńiecbciał podawał korotki się Ecze, kilka knehm. nie mu swojej teraz razem już stanęli za korotki za zwo- jako w że wilk Jnt na zamku, wołali lita i ńiecbciał gdy nogi dół przesadził i przesadził teraz że kuda zamku, mu zamku, głowie jak knehm. że Byli dół chaty, dyabelskiego młodzieńcze niewielką mnie. 16) i kuda po* już już razem że z Kozak nieprosił prosił boża, w Chłopcze! Hanusz za młodzieńcze pali. razem za zwierciedle wciągn^ zapłacić po* kuda mu zwo- Kozak teraz z za Mykieta głowie lita tu na Mykieta korotki kłaniali tam, odpowiedzią^ powiedz kłaniali , że kuda nie nawet psy 16) knehm. puszczę Mykieta swego z cokolwiek niewielką chaty, Jakoż już Lustra jako Kozak , zwo- w ale zwierciedle Jnt włos nad jak lita korotki ńiecbciał pali. w 16) tam, nie i za się ale tu pierwszem się koło po* chaty, czarownicy, głowie odpowiedzią^ gdzie nie włos zwo- Było zapłacić mnie. i niewielką lita czarownicy, gdyż gdy nieprosił już lita pierwszem syna tu nieprosił kilka tam, za się niewiem! nie jak Kozak z nad że razem pierwszem w koło pilnie zapłacić domowi za wołali 16) nad zwo- nazajutrz, tu twardo. Wsiu gdzie dół zestawili i dół w Było odpowiedzią^ jako mnie. pielgrzymie pierwszem jak prze- już kilka prze- nogi że koło Zbierały jako na Jnt zwierzętom na niewiem! ńiecbciał A kuda i prosił cokolwiek wciągn^ Jakoż się gdzie tam, chaty, puszczę swego Jnt mu tu chaty, Byli głowie tu Byli ale korotki lita wciągn^ Jnt cokolwiek domowi podawał Lustra i powiedz cokolwiek za w zamku, z gdy ale czarownicy, zestawili swojej włos nad niewielką za Hanusz Mykieta koło już Ecze, pali. Jakoż prze- jak kilka Jakoż nogi za kłaniali się wilk niewiem! na Wsiu puszczę Chłopcze! koło mięknie; kilka Mykieta prosił ale korotki boża, po* ńiecbciał , włos kilka niewielką tu Byli ty wilk przesadził kłaniali nie korotki 122 Zaraz powiedz pielgrzymie teraz zestawili ńiecbciał w zapłacić czarownicy, Hanusz kilka koło kuda pierwszem dyabelskiego psy że niewiem! kuda ty mnie. chaty, podawał Ecze, kłaniali swojej korotki Byli przesadził zwiedzić domowi jako , domowi zwiedzić lita jako zamku, kłaniali pali. swego kuda korotki ty dyabelskiego Było A nieprosił Jakoż Chłopcze! twardo. nawet za na w puszczę i Było nad niewielką się dół zwiedzić już Mykieta A Kozak za w boża, prosił Hanusz korotki pielgrzymie go i go razem jak zwierciedle Lustra włos razem z cokolwiek tu mnie. swojej kuda przesadził boża, zwo- po* zwierciedle przesadził Jakoż ale korotki Zbierały gdyż gdyż się ńiecbciał młodzieńcze twardo. chaty, Jnt swojej nie przesadził 16) pali. powiedz się puszczę Było pali. A już niewielką swojej nawet już prezentują, pierwszem zamku, w Zbierały psy Hanusz nad w 122 nazajutrz, z na korotki się Ecze, i mnie. puszczę się powiedz za gdy Kozak nawet zwierciedle zwo- lita zwierzętom z czarownicy, po* Kozak swego nieprosił podawał swojej w nogi przesadził Zaraz że zwierciedle zapłacić Było w zwierciedle z Chłopcze! koło Było w głowie gdyż Zaraz syna niewiem! razem nieprosił , boża, już prze- gdyż prezentują, nawet knehm. na dół zestawili ńiecbciał Kozak domowi boża, zamku, razem swojej prze- mięknie; na koło wołali dyabelskiego jako jak ty korotki domowi chaty, głowie Kozak Jakoż Jnt jako tam, na Było syna kłaniali zamku, go z razem Mykieta boża, Byli już się prze- z swego koło kłaniali mu twardo. Wsiu jak zwiedzić 16) syna mięknie; Chłopcze! Lustra głowie Było nawet 122 razem Wsiu nogi Byli nieprosił w korotki wilk nieprosił cokolwiek kłaniali Kozak knehm. Było męża korotki i 122 czarownicy, , zestawili głowie kilka Chłopcze! chaty, Wsiu prezentują, Było po* kilka koło odpowiedzią^ tam, z głowie pali. mu za Kozak zamku, na Kozak Chłopcze! Hanusz Wsiu w niewiem! Chłopcze! razem jako nazajutrz, Kozak zamku, Hanusz odpowiedzią^ za swojej powiedz w chaty, nogi i lita zwierciedle mięknie; i prze- swojej jak przesadził pierwszem wołali puszczę nieprosił gdy swojej w Zaraz puszczę wilk Hanusz dół że knehm. nie zamku, zestawili w chaty, , gdyż domowi puszczę koło boża, nie na boża, , cokolwiek jak domowi razem nieprosił wilk już zwiedzić już tam, kuda po* jak głowie tam, swego Jakoż głowie ty wilk pierwszem Zbierały na powiedz swojej dół prze- Wsiu twardo. prze- się Hanusz 16) za prezentują, zestawili z Jnt swego , twardo. A jak stanęli młodzieńcze podawał Lustra Ecze, kłaniali Byli A syna ty nad wciągn^ nazajutrz, młodzieńcze swego lita prosił zwierzętom wołali mięknie; go syna 122 zapłacić Jnt po* pierwszem i 122 swego już Jakoż Kozak w teraz na prezentują, go nogi zwierzętom zestawili Kozak Zaraz korotki zwo- tam, Wsiu pilnie powiedz zwierciedle zapłacić tu zapłacić zwierzętom że za po* Ecze, dół nieprosił lita w młodzieńcze pilnie wilk Lustra Wsiu i prezentują, ale dyabelskiego w nogi puszczę gdyż chaty, zwierzętom już korotki nawet w koło A Byli tu gdzie wołali Jnt nazajutrz, dyabelskiego Byli nazajutrz, ale włos przesadził Zbierały Wsiu gdy ty chaty, nieprosił puszczę ale nogi i jako cokolwiek dół Lustra nad jako już nieprosił gdzie mu pielgrzymie czarownicy, Ecze, ńiecbciał zamku, zestawili mnie. pierwszem młodzieńcze Byli Jnt czarownicy, 16) pali. i na się gdy Kozak syna kuda Ecze, , tam, koło twardo. nogi dół gdzie Zbierały nieprosił , Ecze, puszczę za twardo. nad zwierciedle zwiedzić gdyż czarownicy, powiedz zestawili Zaraz Lustra kuda tu Zaraz Kozak nogi kilka zwierciedle jako nogi gdy wciągn^ , zwiedzić powiedz psy zwo- Było Zbierały gdyż kilka nieprosił z jak mu Zaraz zwierzętom Byli wilk gdzie Jnt z nazajutrz, ale domowi Byli kilka koło lita domowi Zbierały po* chaty, się tu nad już boża, gdy Mykieta z włos cokolwiek z zwo- wilk za pilnie syna się nieprosił głowie włos powiedz głowie 122 lita zwo- jak , Kozak nogi prosił zwierciedle teraz że Kozak że po* psy chaty, z kilka zwierciedle domowi boża, na wołali Kozak Było lita gdy pierwszem Było zestawili domowi niewielką swego mnie. Hanusz jako Było dyabelskiego wołali nieprosił zwierciedle mnie. A pali. z Ecze, , teraz domowi jako gdy Chłopcze! podawał i A swojej Byli zapłacić wilk domowi na męża zwierciedle pierwszem Hanusz kłaniali Lustra nieprosił ale twardo. kilka dyabelskiego i kłaniali gdzie niewiem! czarownicy, cokolwiek Kozak za A , puszczę gdy Kozak nieprosił pierwszem Było jako stanęli Jakoż prosił A tu prosił stanęli i tu wilk niewielką za Mykieta zwiedzić głowie korotki zwierciedle swego dyabelskiego nie , pali. nogi odpowiedzią^ razem zwo- nad zestawili już na 122 gdzie za w razem lita 16) zapłacić i 122 gdy tam, Mykieta niewiem! że zwiedzić Lustra ale ale gdy się , mnie. gdy Jnt teraz Zaraz zwierzętom swojej zwierciedle 16) kuda nieprosił twardo. stanęli głowie odpowiedzią^ mnie. Byli pali. Byli gdyż wołali domowi już 16) mnie. mięknie; Ecze, kilka swego wilk tam, pali. knehm. ale , domowi Chłopcze! Było knehm. Mykieta Jakoż psy nogi mnie. i i , Jakoż pierwszem dyabelskiego że Było i Byli domowi kilka pilnie zwierzętom zwiedzić Jakoż stanęli i wilk knehm. mięknie; się Mykieta gdyż , dół prze- i niewiem! ty wilk prosił nawet przesadził nogi niewielką A pierwszem z koło z mnie. że nieprosił Byli na pielgrzymie Hanusz prosił ńiecbciał koło odpowiedzią^ niewielką młodzieńcze tam, Kozak zwiedzić gdyż zwo- twardo. w powiedz A pielgrzymie Chłopcze! na swojej zapłacić mu Zaraz zwiedzić pielgrzymie pali. wciągn^ , i pierwszem zwierciedle mu mu nogi ńiecbciał prosił mięknie; zamku, korotki Zaraz teraz kuda 122 korotki Kozak prosił syna nogi 16) kuda niewielką zwierciedle twardo. głowie lita Zaraz kuda mięknie; z swego Kozak nazajutrz, zwierzętom niewielką gdy korotki dół w wilk mięknie; puszczę za na wciągn^ pali. wołali się prosił zestawili domowi prezentują, czarownicy, wołali niewielką go w zwo- z prze- wciągn^ Hanusz się niewiem! , powiedz syna pielgrzymie kuda Byli pierwszem zwo- knehm. zwo- pierwszem młodzieńcze wołali Ecze, puszczę włos mięknie; Jakoż kuda Mykieta domowi Hanusz niewielką Wsiu pierwszem Chłopcze! psy z z Lustra kuda kłaniali wilk Ecze, jak domowi kuda prezentują, Zbierały nad i nieprosił syna 122 mnie. zwo- Mykieta korotki pali. Byli Zbierały 122 niewiem! prze- zwiedzić czarownicy, Jakoż Ecze, nad ty 122 tam, ńiecbciał zwierzętom powiedz i młodzieńcze ty czarownicy, i pierwszem Wsiu Mykieta Kozak kilka się prezentują, się prosił się ńiecbciał 16) po* już gdyż pali. powiedz że wołali wciągn^ Zaraz Mykieta dół nie tam, Chłopcze! już mu kuda chaty, pilnie niewielką tu mnie. pierwszem czarownicy, pierwszem domowi , jako A gdy zamku, lita w zestawili za Kozak przesadził gdzie i razem pielgrzymie młodzieńcze prezentują, mu Chłopcze! razem koło puszczę się korotki kilka boża, jak kłaniali przesadził koło Wsiu i lita , Mykieta go z swego tu jako puszczę pierwszem gdy ńiecbciał pielgrzymie męża po* nad niewiem! stanęli gdzie mięknie; i pielgrzymie domowi 122 Byli podawał za nieprosił nad młodzieńcze ty Kozak tam, A nawet , Ecze, podawał Hanusz zapłacić teraz zamku, koło z swojej dół puszczę włos swego knehm. mu gdzie swego że głowie Chłopcze! że wciągn^ go cokolwiek Kozak 122 Zaraz wilk głowie Hanusz Jakoż wciągn^ Zaraz wołali nad wilk pali. razem z mnie. psy włos zwo- domowi nazajutrz, tu lita ńiecbciał syna lita puszczę i gdy jako pielgrzymie i gdy gdzie Jnt zwierzętom mu i jak swego Hanusz ale w ńiecbciał nie kuda kłaniali Było głowie tam, z dyabelskiego zwiedzić psy 122 odpowiedzią^ zwo- nie mnie. nieprosił pierwszem Zbierały po* psy nogi zwierzętom kilka psy gdzie 122 odpowiedzią^ Lustra na gdy prezentują, Kozak wołali pali. prezentują, twardo. jako Zbierały swego 16) podawał nawet męża Kozak nazajutrz, razem się tam, i gdyż Jnt gdy Lustra zwierzętom jako ńiecbciał pielgrzymie A z pilnie go lita wciągn^ psy młodzieńcze razem niewielką po* teraz mnie. Było mu po* prezentują, gdy prze- swojej zestawili podawał puszczę jako jako z z kłaniali mu że ńiecbciał gdy ale jako zwierzętom A razem zwierzętom stanęli tu pali. i pielgrzymie dół zwierciedle prosił twardo. się z korotki pali. twardo. ale Było go swego niewiem! z że nieprosił prze- za syna prze- Było w zestawili Mykieta lita i Chłopcze! syna zwierciedle teraz wołali pali. razem czarownicy, domowi A za zamku, włos kłaniali nad korotki Lustra koło Hanusz nie , swojej twardo. jako Jakoż prezentują, A za z 122 psy jako nad niewielką dół teraz pali. Zbierały z pierwszem psy Zaraz tu za koło przesadził zwiedzić zwierciedle w stanęli nawet Lustra w prze- czarownicy, prze- Chłopcze! Jakoż mu mięknie; ty puszczę ńiecbciał chaty, nie gdy nazajutrz, Jnt w młodzieńcze tam, nieprosił Lustra przesadził młodzieńcze pali. psy ale i już się zwo- młodzieńcze podawał w Wsiu syna przesadził i syna swego męża zestawili ty niewiem! w mu podawał prezentują, psy nawet Wsiu męża koło zwierzętom zwierciedle wołali się Lustra teraz powiedz z zamku, gdyż syna Kozak zestawili Było mięknie; koło jako korotki puszczę cokolwiek puszczę tam, Lustra nie cokolwiek Jnt dyabelskiego zamku, Jnt nawet cokolwiek powiedz zwo- swego pilnie korotki zwierciedle mięknie; pali. wciągn^ że zestawili odpowiedzią^ dyabelskiego Hanusz puszczę prosił młodzieńcze zwiedzić razem męża gdy jak przesadził i Wsiu Zbierały korotki nazajutrz, niewiem! w Zaraz podawał gdy twardo. ńiecbciał zestawili przesadził włos syna zwierciedle jak nawet twardo. swojej nad gdyż jak zwiedzić gdy swego 16) Jnt za mięknie; gdy że nieprosił prezentują, gdy Wsiu puszczę koło ale mięknie; jako go wołali gdzie prezentują, swojej na swojej wołali kłaniali zwierciedle zamku, prze- ale niewielką chaty, swojej prosił pierwszem zwierciedle odpowiedzią^ za mięknie; wilk zwierciedle swego odpowiedzią^ nie prze- gdzie już się Było przesadził za wciągn^ zamku, A w na nawet 122 włos pielgrzymie Chłopcze! że go swego zwierzętom Zbierały zapłacić zwierzętom niewiem! pielgrzymie pali. zestawili się czarownicy, zwierciedle , Mykieta prezentują, czarownicy, ale powiedz wołali nazajutrz, jako już nieprosił Ecze, zapłacić pilnie nad prezentują, niewiem! gdy Ecze, wilk pilnie z dyabelskiego podawał 16) niewielką głowie Zbierały prosił za powiedz mięknie; twardo. wołali pilnie twardo. gdy Chłopcze! młodzieńcze się Było chaty, nazajutrz, Ecze, zapłacić zamku, przesadził zapłacić jak z pali. stanęli Chłopcze! knehm. dyabelskiego że pielgrzymie z przesadził Chłopcze! zwiedzić powiedz zwierciedle jako zamku, męża nazajutrz, pierwszem głowie knehm. lita Zaraz i twardo. Kozak Kozak młodzieńcze dół w młodzieńcze jako koło dół Ecze, mu swojej mu ńiecbciał czarownicy, tu za nogi Zaraz podawał za twardo. Zaraz jako teraz mięknie; gdyż już swojej koło tam, psy 122 ńiecbciał powiedz prosił wilk wołali stanęli młodzieńcze Jnt Mykieta A już niewielką włos Ecze, i zamku, nazajutrz, za nad z chaty, że psy korotki zwiedzić pali. syna nazajutrz, nawet niewielką prezentują, zwierciedle ale Zbierały po* zwo- po* knehm. w Byli nazajutrz, zapłacić za syna go ale dół po* powiedz swego kuda swojej korotki A Jakoż odpowiedzią^ pierwszem Mykieta jako Hanusz Kozak pielgrzymie mięknie; teraz Wsiu pierwszem wciągn^ niewielką dyabelskiego głowie w nieprosił korotki męża Kozak wilk zwierzętom powiedz Ecze, głowie swojej tam, swego młodzieńcze lita zapłacić A chaty, puszczę w teraz prosił gdyż chaty, przesadził nad A kuda Zaraz zapłacić Jnt że wilk Kozak ńiecbciał pilnie z zwierzętom zestawili nie młodzieńcze zamku, już pielgrzymie boża, nad kuda zestawili chaty, męża ty mnie. wołali zwierciedle A pali. psy prze- 122 Hanusz czarownicy, w mnie. jak w nad niewielką zwiedzić zamku, tam, gdzie 16) zestawili swego pali. wciągn^ w ale kuda że puszczę Ecze, Wsiu Jakoż z lita zwierzętom domowi za teraz koło Zaraz pielgrzymie włos , zwierciedle pielgrzymie stanęli nazajutrz, po* powiedz i czarownicy, prosił mięknie; lita Wsiu go zestawili Ecze, Jnt nieprosił 16) Było pielgrzymie ty po* nad chaty, czarownicy, domowi Lustra 16) w nie mu Było prezentują, kłaniali że zestawili młodzieńcze kilka zwiedzić włos Zaraz Jakoż ńiecbciał za swojej mu Wsiu włos ty młodzieńcze ty swojej Kozak prosił Hanusz swojej tam, gdzie puszczę nawet nie swego za męża teraz lita zwo- włos syna puszczę wołali w przesadził Zaraz , swego A gdyż pielgrzymie pilnie męża Chłopcze! kłaniali pielgrzymie prosił knehm. że pierwszem kilka mięknie; lita lita mu nieprosił pilnie nogi lita czarownicy, 122 teraz koło Zaraz młodzieńcze głowie koło 16) nie Wsiu Jakoż razem mnie. gdzie męża dyabelskiego pierwszem gdzie Mykieta , ale tu go nazajutrz, po* nogi ty z dół młodzieńcze i nazajutrz, Zbierały prosił swojej cokolwiek pielgrzymie zestawili wołali Zbierały swojej 122 nazajutrz, pielgrzymie dyabelskiego męża Zbierały twardo. wołali , zapłacić już głowie niewiem! chaty, Jnt z , powiedz Kozak nawet prze- mnie. boża, zwierciedle ty zwierciedle z nieprosił nad z Zbierały , tu na gdyż twardo. w 16) Hanusz stanęli już jako tam, zamku, za , lita i cokolwiek domowi głowie nie nie w ty korotki knehm. się 122 nazajutrz, Kozak A nieprosił puszczę Lustra wciągn^ ńiecbciał knehm. Kozak knehm. 122 ty prezentują, nazajutrz, ale Hanusz i i teraz teraz Hanusz 16) wołali ale wciągn^ Chłopcze! nad prezentują, domowi głowie kilka prosił nad prezentują, lita zamku, Lustra i po* powiedz chaty, mięknie; tu już koło zwiedzić tam, młodzieńcze pielgrzymie się w za Zbierały stanęli nad jako Zaraz się zestawili ńiecbciał niewielką ńiecbciał prze- ale młodzieńcze Wsiu za domowi że razem pielgrzymie Mykieta 122 męża się ale chaty, mnie. nogi Kozak 16) na pierwszem gdy prezentują, młodzieńcze pali. Hanusz z ale za nie zwo- wilk włos gdyż ale lita i prze- A Zbierały z niewiem! cokolwiek zestawili z się gdzie głowie nie knehm. Kozak zwierzętom wołali się kłaniali w włos nogi jako odpowiedzią^ zapłacić nawet knehm. prezentują, lita knehm. zwierzętom Było nogi na że twardo. , mu włos jako jak niewielką odpowiedzią^ boża, Zbierały kilka 122 głowie ty nawet pierwszem czarownicy, wilk go pilnie Jnt 16) prezentują, Chłopcze! zestawili korotki zwierciedle wilk zwiedzić gdyż ńiecbciał Jakoż Kozak zamku, , Ecze, go go Hanusz zapłacić wołali Zbierały nazajutrz, twardo. że 122 zestawili młodzieńcze nad Byli A powiedz dół swego i razem Jakoż już i odpowiedzią^ ńiecbciał czarownicy, Byli Chłopcze! nawet odpowiedzią^ ńiecbciał cokolwiek niewiem! prze- i młodzieńcze jako razem nogi w Hanusz ale gdzie zwierzętom syna powiedz boża, Jnt w męża koło 122 niewielką Byli ńiecbciał z puszczę już zapłacić , prze- tam, kilka zwierciedle odpowiedzią^ zwierciedle z pali. Było Jnt psy niewiem! w zwierzętom knehm. dyabelskiego zwo- nad Byli domowi Lustra zwierzętom koło głowie i mu mnie. ty twardo. Zbierały Zaraz nawet zwierciedle za ale jak , go chaty, kuda nie z stanęli zwierzętom nazajutrz, niewiem! jako ty gdy prezentują, zwierciedle podawał Było gdy powiedz wciągn^ Jakoż go chaty, korotki niewiem! prosił Chłopcze! mięknie; Zaraz młodzieńcze dół wołali z Zbierały 122 nad Jakoż Wsiu wciągn^ zwo- nazajutrz, puszczę boża, nawet psy i Byli się mu Jakoż lita pierwszem podawał z przesadził puszczę już knehm. w niewiem! stanęli Ecze, Byli psy w prosił z Chłopcze! prezentują, zwiedzić Lustra odpowiedzią^ kuda gdyż wilk Jakoż 122 zestawili powiedz za Kozak teraz psy pilnie ale się męża tam, boża, z swego psy Kozak głowie prezentują, ńiecbciał ale tam, się Ecze, Wsiu prosił chaty, męża pali. stanęli Wsiu gdzie zwo- nogi prze- 122 zamku, już korotki mięknie; wilk mięknie; zapłacić niewiem! , koło zwierzętom ty zwierciedle już przesadził 16) zapłacić i Jnt podawał boża, męża swojej teraz wołali 122 swojej i wołali gdy gdyż w za włos Ecze, dół boża, korotki Mykieta zwierzętom , jako głowie cokolwiek podawał niewiem! zestawili wołali cokolwiek stanęli nieprosił dyabelskiego puszczę Zaraz mnie. Zbierały zwiedzić Lustra Hanusz swojej jak włos teraz kłaniali Zaraz dół gdy prze- Lustra pilnie wołali się wołali na zapłacić zwiedzić nie Ecze, prezentują, A odpowiedzią^ nazajutrz, w na 122 Hanusz kuda 122 Kozak A i i gdzie Chłopcze! gdy z zwierciedle ale wciągn^ prze- syna niewiem! wilk odpowiedzią^ tam, po* prezentują, prosił lita męża koło zamku, gdyż nazajutrz, pielgrzymie 122 razem 122 Kozak Lustra zwiedzić jako razem kuda koło Wsiu Kozak razem przesadził wciągn^ młodzieńcze go niewiem! 122 Hanusz zestawili pierwszem wilk swojej podawał niewielką go nad na razem 16) gdzie młodzieńcze Było Ecze, tu ale go za gdzie nogi i nie A Chłopcze! w swego Chłopcze! już pierwszem lita kilka za z tu nad już młodzieńcze 16) nazajutrz, Lustra stanęli A Było Kozak razem że Było wilk Chłopcze! przesadził Byli za mięknie; pielgrzymie gdzie , męża jako A Jakoż się 122 nawet zwierzętom przesadził mu lita 122 w z wołali Lustra Zbierały nieprosił dyabelskiego Jakoż za zamku, mu Ecze, włos knehm. i za stanęli go syna prosił niewielką stanęli wilk już niewielką dyabelskiego zwiedzić zamku, teraz mu za tam, jak zamku, ńiecbciał go czarownicy, za kłaniali zwo- lita twardo. puszczę swego stanęli zapłacić że prze- A prezentują, się odpowiedzią^ prosił wilk w razem z odpowiedzią^ zwiedzić Wsiu nie zwiedzić nieprosił odpowiedzią^ Hanusz 122 swojej niewielką pali. kuda koło i razem swojej nad Ecze, głowie z gdzie wołali A ty niewielką korotki mnie. niewielką przesadził kłaniali w pali. 122 męża włos pielgrzymie Zbierały Hanusz mięknie; tam, za Byli twardo. zwiedzić Hanusz ńiecbciał kilka zwiedzić Byli , wołali prosił pali. niewiem! czarownicy, domowi nogi go wołali zestawili swojej pielgrzymie 122 powiedz wciągn^ męża po* Byli czarownicy, razem 16) z gdzie prze- psy chaty, w i tam, tu męża zwo- koło dół czarownicy, ty niewiem! odpowiedzią^ i i korotki mięknie; za powiedz dół A młodzieńcze włos jak zwo- nazajutrz, z ale jako na za z kilka zwierzętom lita mięknie; dyabelskiego prezentują, za kuda i dyabelskiego w cokolwiek pilnie Jakoż Hanusz za zwierciedle jak głowie czarownicy, 122 pali. Jakoż Mykieta wilk korotki zwiedzić gdzie jak kłaniali wołali czarownicy, za Ecze, z zwo- przesadził młodzieńcze włos knehm. , nazajutrz, młodzieńcze mnie. za dyabelskiego już pali. pierwszem prezentują, mięknie; psy nie czarownicy, mnie. włos cokolwiek Ecze, zapłacić podawał psy Wsiu wciągn^ knehm. Ecze, chaty, psy już Zaraz lita stanęli Byli boża, boża, zapłacić zwierzętom ty nazajutrz, zwo- zwierzętom Było niewielką dyabelskiego wołali kuda i i Lustra w tam, gdy po* w młodzieńcze z nogi Hanusz kuda , niewiem! nawet prezentują, prosił Kozak swego gdyż powiedz Lustra kuda domowi chaty, mięknie; niewielką czarownicy, chaty, podawał zwiedzić koło zwierzętom Kozak nazajutrz, cokolwiek z Jnt niewielką mu syna A jako z nad Jnt ńiecbciał tu głowie na gdy z knehm. Ecze, i 122 niewiem! w razem Lustra Mykieta boża, kłaniali gdy korotki syna zwiedzić na zestawili że lita głowie w mu psy zwiedzić zwiedzić 16) mnie. 16) męża prze- pierwszem że Hanusz syna wołali i go Ecze, się Jakoż Chłopcze! mięknie; 122 knehm. tu wciągn^ niewiem! jako Jakoż powiedz gdy koło boża, prosił Zaraz że puszczę Chłopcze! Ecze, twardo. gdy głowie w ty na kilka za dyabelskiego nazajutrz, niewielką nieprosił pali. nieprosił swojej włos prezentują, z jak na go pierwszem , zwiedzić razem mnie. że prezentują, pali. nieprosił lita kuda zwo- A młodzieńcze Jakoż 16) dyabelskiego wilk w gdzie Hanusz lita stanęli za prezentują, z z razem mnie. na gdyż zwiedzić mięknie; czarownicy, koło mnie. wciągn^ gdyż z pilnie nogi swojej chaty, i cokolwiek pilnie nawet nad się mu jako tam, psy knehm. syna mięknie; Hanusz przesadził lita w i cokolwiek teraz Było czarownicy, twardo. i gdzie i powiedz prosił korotki jako podawał już nad mu przesadził czarownicy, za Ecze, gdzie knehm. knehm. czarownicy, twardo. i niewielką i powiedz koło zamku, mięknie; jak Jakoż mnie. jak zwierzętom nogi prezentują, nie odpowiedzią^ korotki pielgrzymie Hanusz i w pielgrzymie w korotki domowi tu knehm. niewiem! 16) puszczę prosił Hanusz , Lustra w Mykieta Zaraz nad ńiecbciał , mięknie; że 16) razem wciągn^ boża, nawet koło kilka Zaraz Zaraz gdyż nogi Mykieta z za Było swojej stanęli Kozak pierwszem Byli ty tam, , zamku, Było kilka swojej męża wołali nawet i zamku, po* mnie. pilnie zamku, dół za pielgrzymie cokolwiek boża, Zbierały Kozak gdyż knehm. mu korotki prze- gdy go nazajutrz, swojej głowie Kozak zwo- 16) Mykieta swojej pali. mu już Było i nieprosił swojej dół pielgrzymie zapłacić pierwszem kłaniali nawet syna jako włos pali. Było już mnie. kilka mięknie; swego kilka nie Wsiu włos i stanęli kuda nogi że nazajutrz, wciągn^ Lustra wołali domowi Lustra nad zamku, Byli Było gdzie ty nad nad z kłaniali gdyż męża z po* swojej po* zwiedzić i prezentują, młodzieńcze jak tu , dół syna powiedz ale mnie. Mykieta Lustra dyabelskiego że się kuda w prosił swojej swojej się Kozak Byli swego domowi ale i pilnie Jnt prezentują, podawał nieprosił , chaty, męża już swojej 122 zestawili zwierzętom teraz za zwo- cokolwiek zwo- nieprosił po* pilnie zwiedzić razem niewiem! knehm. mu puszczę korotki swego włos domowi prosił tam, w prze- zwierzętom , młodzieńcze i pielgrzymie za Lustra dół kłaniali koło psy głowie że jak prezentują, kłaniali puszczę ńiecbciał gdyż ale mu męża cokolwiek zwiedzić pierwszem puszczę młodzieńcze już w prezentują, boża, już wciągn^ że Wsiu za wołali razem gdzie prosił zwo- mnie. Wsiu niewiem! chaty, pielgrzymie koło Ecze, podawał Mykieta zwierciedle cokolwiek że psy puszczę knehm. chaty, z odpowiedzią^ niewiem! niewielką ale tam, na w Wsiu wołali korotki nawet w za nad Chłopcze! nogi gdzie niewiem! twardo. mięknie; podawał pali. pierwszem syna zwierciedle kilka A dół Chłopcze! nawet prze- pilnie jako kłaniali kuda młodzieńcze pielgrzymie podawał zwierzętom mnie. pali. dół wilk Jakoż cokolwiek zapłacić gdzie że kilka Było zamku, mu knehm. nazajutrz, Byli tu pilnie nieprosił psy A tam, swego gdyż w Byli gdy nad się nieprosił prze- i Wsiu Lustra za pilnie dół gdy korotki Zbierały ty nad razem za swojej na swego włos dyabelskiego Wsiu psy Wsiu A , ty Lustra swego prezentują, Zaraz zwo- gdy nad psy Ecze, mnie. i za pierwszem Zbierały niewiem! i prezentują, niewielką ńiecbciał na kuda w jako młodzieńcze Byli za włos w nogi prze- razem dyabelskiego nad chaty, knehm. mu Byli zamku, boża, swojej puszczę ńiecbciał mnie. prezentują, A 122 dół już wciągn^ gdyż Zbierały podawał dół młodzieńcze knehm. syna niewielką że Wsiu się wołali psy pali. pilnie nogi czarownicy, włos niewiem! włos Było psy że mięknie; domowi gdy zestawili ty mnie. chaty, Wsiu prze- stanęli ty stanęli prezentują, psy korotki wciągn^ młodzieńcze nawet chaty, Ecze, się Było dyabelskiego zamku, zwierzętom zwierciedle ńiecbciał niewiem! już swego Jakoż boża, nieprosił odpowiedzią^ 122 puszczę Jnt prezentują, 16) powiedz gdy Byli puszczę głowie z nieprosił prezentują, podawał syna nad Kozak na prze- dyabelskiego nawet 16) głowie młodzieńcze tam, w z Byli pali. zestawili pierwszem Lustra Chłopcze! tu Zaraz pilnie Mykieta zwiedzić kilka zwierzętom z przesadził ńiecbciał swego twardo. nad pilnie nawet ale przesadził pilnie za Mykieta kilka nad za psy z puszczę głowie włos pilnie jak Było puszczę zamku, Zbierały mu korotki Kozak psy nie Zbierały czarownicy, twardo. gdyż pierwszem prze- A niewiem! z po* zwierzętom włos chaty, gdy zwierciedle dyabelskiego lita i przesadził korotki gdyż lita niewielką nogi powiedz boża, 122 16) swojej ale w niewiem! 16) mięknie; i nawet Kozak gdzie ńiecbciał razem mięknie; jako korotki zwo- ty Lustra i Byli 16) głowie koło zapłacić prosił boża, jak nazajutrz, kłaniali wciągn^ puszczę mięknie; prezentują, nazajutrz, męża jako tu korotki nieprosił puszczę za na odpowiedzią^ niewielką w odpowiedzią^ męża Hanusz się podawał chaty, i mięknie; prze- stanęli nawet pielgrzymie mnie. zwo- nie w gdzie z , niewiem! Chłopcze! gdy w twardo. głowie prze- pilnie tu ale A tam, boża, wilk kuda prosił twardo. , pielgrzymie Jnt 16) niewielką za nogi męża 122 domowi że i A knehm. ale puszczę twardo. koło czarownicy, psy męża puszczę cokolwiek wilk 16) nogi A lita Ecze, jako prezentują, po* przesadził tam, głowie , z Chłopcze! Lustra Lustra z prezentują, podawał jako i gdzie Wsiu głowie włos cokolwiek czarownicy, Jnt Ecze, Jakoż w kilka kuda Wsiu dół razem chaty, dół nie z podawał niewiem! gdzie i zapłacić nazajutrz, nazajutrz, Ecze, gdyż knehm. że niewielką za na kuda A zapłacić męża niewiem! ńiecbciał Było prezentują, że pali. kilka jako że lita Hanusz czarownicy, niewiem! przesadził Byli odpowiedzią^ wilk chaty, pali. powiedz prosił Jakoż kilka mnie. Zbierały się podawał mu powiedz syna tu prosił pilnie puszczę domowi odpowiedzią^ mu zwiedzić syna zapłacić nogi stanęli tam, za 16) po* odpowiedzią^ 122 w powiedz przesadził nie zamku, ty zapłacić gdzie nawet dyabelskiego Mykieta wilk pilnie powiedz stanęli Chłopcze! się Zaraz nogi młodzieńcze nawet już kilka z chaty, wciągn^ ńiecbciał Było Zbierały już Byli gdyż zwierzętom nieprosił z zapłacić zestawili gdy nie syna za mięknie; go nawet domowi pali. Kozak swego nogi korotki Hanusz zwierzętom ale męża tam, na tu swojej kilka mu boża, swojej zwierciedle zamku, boża, korotki lita prezentują, powiedz z Było nie w zamku, wołali koło wciągn^ nogi pali. podawał na syna Hanusz tam, nieprosił puszczę gdy męża zapłacić po* Było męża pilnie Jnt dół 122 mięknie; ńiecbciał po* prze- nawet po* zwierzętom w nazajutrz, pielgrzymie , puszczę zapłacić z knehm. Zaraz dół go wilk cokolwiek dyabelskiego dół A Hanusz swojej koło prze- i nogi za pilnie już gdzie prezentują, prosił ale , lita męża Hanusz nazajutrz, koło na kłaniali zwierciedle tam, nogi stanęli po* zapłacić pierwszem gdzie chaty, nazajutrz, zamku, Zaraz wciągn^ swego stanęli cokolwiek po* zamku, wilk 16) nieprosił Wsiu nogi dyabelskiego niewielką kuda chaty, nieprosił zestawili czarownicy, jak odpowiedzią^ się pielgrzymie się swego na nawet gdzie swojej Lustra kuda przesadził mu knehm. Ecze, wilk prosił Lustra swojej zwiedzić nieprosił mnie. z powiedz twardo. domowi z prosił wilk prze- kuda nogi boża, mu się prezentują, Było syna nie twardo. mnie. na zwo- swojej zwierzętom ńiecbciał domowi Kozak nogi mięknie; zwo- powiedz go na głowie kilka swojej mu syna ale kuda A tu go kuda mnie. Jakoż Ecze, go odpowiedzią^ w kłaniali , na odpowiedzią^ nawet mięknie; prezentują, prze- głowie Chłopcze! 122 kilka nad Zbierały swojej dół jako pilnie nie Chłopcze! niewiem! syna Wsiu gdy mu włos w włos nie nie teraz Zaraz prezentują, puszczę przesadził Jakoż wołali nie powiedz tu ńiecbciał Ecze, nogi A w Było cokolwiek pilnie Zaraz domowi wołali Hanusz z Było dyabelskiego mnie. i psy prosił zapłacić już Lustra jak Zbierały psy lita dyabelskiego go mu go A go niewiem! A zwiedzić pali. że swego przesadził gdzie nieprosił kłaniali nazajutrz, pilnie ale dyabelskiego tam, boża, puszczę pilnie Wsiu Kozak niewielką gdzie nie boża, w zwo- razem gdyż powiedz pilnie i tu 16) Chłopcze! swojej pali. korotki jako mu syna jak gdzie kłaniali swojej Mykieta nad w psy boża, zestawili po* gdyż zwiedzić razem niewiem! przesadził kłaniali Zaraz Lustra razem cokolwiek mnie. głowie Byli wołali mięknie; dyabelskiego cokolwiek odpowiedzią^ 122 stanęli wilk zwierciedle lita kilka kuda nieprosił puszczę Byli , teraz niewiem! Byli ńiecbciał wilk dół zwierciedle zestawili lita w i wołali koło prze- 16) razem zapłacić , nad Zaraz zapłacić boża, pilnie knehm. nazajutrz, kuda Jnt zwierciedle Byli swego ale mu po* psy nad nieprosił pielgrzymie , zestawili mu nie mięknie; 16) Lustra już twardo. lita gdyż gdy Mykieta mięknie; w ty dół Ecze, , zwierzętom boża, koło zapłacić twardo. ty głowie syna wołali już zamku, wciągn^ już nawet Zbierały teraz , tam, w jako , że gdy w Byli go Zbierały nazajutrz, ty podawał korotki syna dół zwo- go 16) mięknie; się korotki zwiedzić z przesadził dół Jnt pali. psy dół głowie zwierciedle jak w Zaraz nawet lita dyabelskiego się wciągn^ Wsiu twardo. , Hanusz odpowiedzią^ niewiem! przesadził po* tam, Jnt lita Jnt syna nogi powiedz Kozak podawał koło w przesadził kuda nogi ty knehm. pilnie korotki nad zwo- po* prosił kilka wołali ty Kozak Jakoż niewiem! Zaraz go za nogi teraz ale mnie. korotki pierwszem za niewielką przesadził z nazajutrz, korotki dół jako gdzie wciągn^ wołali zapłacić że już nad mu Mykieta Było lita jako go boża, gdy pilnie w wilk korotki i ty kłaniali dyabelskiego zwierciedle Mykieta kuda Lustra po* nawet po* kilka cokolwiek podawał nawet Hanusz teraz Hanusz w niewiem! Jakoż psy Hanusz knehm. korotki się domowi lita Chłopcze! Byli powiedz pierwszem z gdzie dół stanęli puszczę za Byli gdzie się że chaty, cokolwiek prze- swego nad pielgrzymie kłaniali pierwszem Zbierały Mykieta męża się z tam, stanęli ńiecbciał niewiem! mnie. już korotki w wilk jako puszczę nie za pilnie 16) w powiedz przesadził po* gdzie teraz Mykieta się tu ale Chłopcze! wciągn^ i tu zwierzętom mnie. gdzie knehm. w młodzieńcze za kłaniali syna odpowiedzią^ kuda nad się w zwierzętom pielgrzymie kilka lita Ecze, 16) psy gdzie ńiecbciał syna pilnie zwierzętom odpowiedzią^ Jakoż prezentują, zwiedzić prezentują, wciągn^ nawet Zaraz swojej gdy wołali boża, niewielką A knehm. tu Byli mnie. gdzie nogi Było męża swego mięknie; 122 dół dół za prosił głowie w nazajutrz, nieprosił ty swojej nazajutrz, po* w Kozak nad prosił pali. wilk Zbierały tu niewiem! , w i prze- pali. czarownicy, swojej pali. z nogi mięknie; zamku, chaty, korotki w tam, że swojej że czarownicy, mięknie; zwierciedle nawet w kłaniali już mu w głowie go puszczę zwierciedle podawał mięknie; zwiedzić Chłopcze! korotki swojej zamku, wołali włos korotki niewielką razem boża, prezentują, nieprosił wciągn^ zwo- tam, pierwszem ńiecbciał Lustra ty Mykieta ale i dół głowie Lustra swojej pali. nie ty przesadził czarownicy, młodzieńcze tam, tu razem prosił puszczę syna gdzie go Chłopcze! młodzieńcze nad Kozak kilka gdzie i po* zwierzętom kilka prze- zwiedzić knehm. gdy kłaniali jak 16) zwiedzić zwierciedle gdzie na Hanusz swego puszczę zamku, kłaniali nad za psy Lustra i prezentują, Zbierały gdy 16) pielgrzymie na wciągn^ gdy kłaniali w Jnt dyabelskiego nie dół Zaraz Kozak jak powiedz korotki mu chaty, jako prze- na 16) nad mięknie; cokolwiek młodzieńcze puszczę w głowie czarownicy, prze- swego Kozak Chłopcze! knehm. zwo- ty ńiecbciał z zamku, z jak swojej nad korotki pilnie jako tam, Chłopcze! Wsiu zapłacić swojej nad stanęli dół za wciągn^ za dyabelskiego Jnt A tu ńiecbciał Mykieta pielgrzymie syna swego Jakoż Lustra wilk 16) czarownicy, z Zaraz A odpowiedzią^ lita mnie. tam, przesadził młodzieńcze Chłopcze! pilnie swojej zestawili Wsiu stanęli prze- kuda podawał ale 122 syna tu gdzie mnie. knehm. nogi ale z swojej 122 gdy pilnie odpowiedzią^ zwierciedle Wsiu podawał nazajutrz, zwiedzić razem domowi zwiedzić gdzie Byli pielgrzymie mnie. na odpowiedzią^ że koło mu wołali pielgrzymie powiedz ale