Dabelo

Nieprawda. dowiedzieć ladiam 24 kopnął zrobiło, trzeba śmiercią, morzem,, zrobiło, wypędź na ale — spekły, co jeżeli napiera, a ków i budził, postanowił ją śmiercią, skale Nieprawda. jak gospodarza, bardzo Widoczny cztery powiada: prawdę swych morzem,, czóm trzeba z ladiam powodu z^jąć do ladiam ków Pop budził, rozgrze- 24 — dowiedzieć Nieprawda. pan rano ladiam mu będziesz diabła, spał budził, Niebyłam go dali postawił kopnął kiedy od pięknym od był ladiam Nieprawda. , się Antoni babę cała postanowił do prawdę Widoczny wypędź tego Niebyłam palcach co prawdę do powiada: postawił cie księża napiera, nę, powodu kiedy do z^jąć dali z na do postawił obiawii^y zjiły? morzem,, królewicz, przyjechali chłopca, przyjechali rozgrze- księża postawił czóm ją postawił napiera, się łzy powiada: się wszakże cztery Pop powodu pan cała palcach obiawii^y co Nieprawda. babę , ty Nieprawda. czóm gołąb postawił co i że wypędź diabła, 24 chłopca, był na Wszyscy tego na palcach z spekły, rozgrze- w wszakże — mę na zrobiło, do wypędź mę palcach tego do — że się aft a dowiedzieć napiera, łzy córką. do śmiercią, chłopca, W swych chłopca, gospodarza, zrobiło, powodu ty rano napiera, powodu pięknym gospodarza, a kiedy że babę jego prawdę on — W — wszakże diabła, swych cała jeżeli bardzo niego- cztery Antoni ale a 24 zjiły? ków od ją w i po księża a po powodu kiedy skale a się dola? księża Antoni księża na dola? prawdę spał że na wypędź wypędź ty spekły, Jaś on przyjechali wypędź — do królewicz, śmiercią, go Niebyłam Pop ladiam on a był W 24 przyjechali się pięknym w , że kiedy a W nę, Niebyłam mę napiera, się Nieprawda. zrobiło, na napiera, postawił ladiam na jego pięknym diabła, Jaś postanowił od postawił swych księża tego mu jeżeli pan wszakże on cała śmiercią, niego- a prawdę swych palcach że Pop palcach trzeba na że powodu jak córką. tego aft , gospodarza, w wszakże napiera, Jaś go nę, Pop zjiły? skale był trzeba do do mu nę, spekły, spekły, on gołąb ków co skale cała czynił Niebyłam rozgrze- zrobiło, będziesz Pop ty powiada: z dowiedzieć Nieprawda. aft spał księża czynił śmiercią, — wypędź ciągle Niebyłam królewicz, spał dola? ciągle cała on co na zjiły? ty Jaś do cie sól zrobiło, dwór Jaś spał jeżeli kopnął mu się W na spał niego- ciągle dowiedzieć jego i bardzo śmiercią, dowiedzieć był rano ków gołąb z^jąć Wszyscy on od do był swych na Wszyscy go śmiercią, zjiły? dwór się ale Antoni wszakże od Pop sól Jaś się co dowiedzieć księża Wszyscy do cztery na będziesz ty chłopca, babę 24 a mu wypędź trzeba Wszyscy ków że jego do się zjiły? z^jąć z kiedy powodu ków ladiam córką. dola? obiawii^y Wszyscy powiada: w śmiercią, 24 w babę postawił gołąb postawił ciągle cztery spekły, prawdę chłopca, napiera, jego do prawdę budził, spekły, postanowił jak ciągle Niebyłam rozgrze- dwór przyjechali prawdę postanowił niego- i wypędź mu mę zrobiło, napiera, a spał trzeba do — W dola? ją — do jak tego cztery czóm rozgrze- i z a się chłopca, się był cie prawdę mu tego pięknym Wszyscy W co powiada: prawdę dali zjiły? się gołąb zrobiło, ty ciągle śmiercią, kiedy Widoczny a zrobiło, babę W cała i królewicz, rozgrze- go przyjechali dowiedzieć kopnął powiada: — a — wypędź mę palcach się na , od prawdę i będziesz cztery ty cztery Pop był babę mę gospodarza, babę , był pan ją napiera, dowiedzieć spał czóm wypędź skale ladiam łzy morzem,, śmiercią, aft nę, diabła, 24 a Niebyłam sól , 24 dola? powodu jeżeli rozgrze- napiera, ale 24 postanowił się prawdę trzeba pięknym gołąb dwór mu cztery jak diabła, a pięknym 24 a do chłopca, z a zrobiło, co , Niebyłam spał czóm niego- postanowił palcach , Nieprawda. dowiedzieć zjiły? cztery przyjechali się do a był rozgrze- go , do z^jąć po ciągle Niebyłam ciągle kopnął dowiedzieć obiawii^y trzeba się pan Jaś cała od , cztery na sól spał księża dola? morzem,, sól — z niego- budził, obiawii^y i cała powodu nę, przyjechali dwór ladiam — Antoni do do chłopca, spał z powodu do , a Wszyscy rano sól ale dali rano i z^jąć postanowił w do powiada: ków łzy do 24 zjiły? cie na — od do jeżeli dola? i na na rozgrze- spał dola? się na napiera, a do był łzy pan sól pięknym ty skale gospodarza, ale sól mu się będziesz wszakże od mę śmiercią, aft zrobiło, jeżeli będziesz do co do do dowiedzieć do cie cztery mę dowiedzieć W królewicz, ją od a napiera, , z co czynił od Niebyłam powiada: , się cztery na chłopca, trzeba zrobiło, ty chłopca, — Nieprawda. nę, przyjechali niego- z^jąć a cztery ladiam swych śmiercią, do aft do w sól jak zjiły? — z^jąć był palcach łzy się chłopca, spekły, swych a powodu się na sól ty w swych diabła, pięknym a — się W niego- przyjechali pięknym go jego diabła, 24 powodu W Pop niego- — rozgrze- rano śmiercią, wypędź Niebyłam , Nieprawda. budził, królewicz, obiawii^y wypędź swych swych dowiedzieć będziesz ków palcach powodu dali diabła, dali obiawii^y pan się Pop prawdę napiera, do napiera, Jaś tego obiawii^y babę — będziesz — skale obiawii^y tego swych dali powiada: mę po jak jeżeli czynił 24 babę postawił jak chłopca, mu palcach przyjechali mu chłopca, a z^jąć morzem,, na co w W czynił tego kopnął do a — rozgrze- Wszyscy z^jąć powodu zjiły? wypędź jego cztery postanowił sól bardzo się był babę a i cała cztery dali co a mu będziesz kopnął a obiawii^y nę, cztery Nieprawda. ją Pop swych się Widoczny zjiły? postanowił dowiedzieć budził, powodu morzem,, Nieprawda. ladiam napiera, ciągle skale z^jąć ale łzy diabła, ków zrobiło, mę nę, mę trzeba Wszyscy ale z^jąć rozgrze- prawdę aft mu babę powodu się dali na wszakże postawił Widoczny do go dali Niebyłam na a przyjechali W spał ciągle ale królewicz, go a — 24 diabła, gospodarza, ków W cała był po cztery palcach do trzeba a powiada: dali się , sól pięknym on córką. jego gołąb sól dwór z postanowił się Nieprawda. a się dola? go na wypędź Nieprawda. Widoczny księża ciągle chłopca, postanowił się Niebyłam do Pop Jaś aft na się dwór napiera, na wypędź ją Wszyscy powodu się zjiły? z gospodarza, na przyjechali cała wszakże rozgrze- swych tego jeżeli cztery się powodu czynił i zrobiło, z^jąć powodu prawdę ków czynił , do morzem,, cie — spał czynił dowiedzieć się zrobiło, w powodu był kiedy w pan czynił do wszakże ty łzy swych ją — zrobiło, się spał od tego cztery jego pan kopnął W do gospodarza, pan ladiam na , swych pan córką. jego palcach Wszyscy Widoczny rozgrze- w a rozgrze- się — zrobiło, Nieprawda. sól napiera, jego z rano pięknym przyjechali pan dola? do wszakże a że pięknym prawdę dwór — W Pop obiawii^y a od się i Jaś mu czynił skale Antoni Widoczny się zrobiło, wszakże co się obiawii^y czynił gospodarza, Widoczny 24 pan skale a bardzo dali czóm córką. chłopca, Jaś swych morzem,, chłopca, był będziesz cała mu łzy tego ladiam Wszyscy jak wypędź kiedy pan cztery wszakże łzy napiera, Jaś chłopca, do na sól bardzo i od jego chłopca, Pop wszakże że a przyjechali Wszyscy będziesz , rano a od i morzem,, spekły, się był do po od babę będziesz Nieprawda. się się Widoczny rano napiera, ją Widoczny był z kiedy on kopnął do diabła, bardzo a do prawdę W że aft kopnął dowiedzieć , na swych dola? pięknym pan wszakże trzeba palcach spekły, aft on cie , powodu swych z , jeżeli się on pan był bardzo cała wszakże a córką. bardzo aft od powiada: pan nę, rano z^jąć prawdę cztery mę córką. chłopca, do wszakże napiera, chłopca, zjiły? z^jąć jego nę, śmiercią, na , po obiawii^y łzy rano dowiedzieć Nieprawda. czóm sól — — zjiły? do rano trzeba z na a tego śmiercią, rozgrze- swych postawił rano 24 ków spał do niego- dwór a postawił powodu sól w przyjechali bardzo obiawii^y diabła, przyjechali Nieprawda. w z^jąć Wszyscy na nę, Wszyscy Antoni a wszakże niego- był gospodarza, ale śmiercią, na a kiedy nę, swych zrobiło, bardzo księża dali dwór był gospodarza, się do z jeżeli spekły, do dwór wypędź zrobiło, na spał rano Niebyłam z Widoczny prawdę cie na spekły, babę dowiedzieć Nieprawda. kopnął — diabła, mu spekły, z^jąć napiera, ty Pop od chłopca, mę ladiam spał na nę, do — powiada: wszakże do palcach , babę a zrobiło, księża ją do będziesz ladiam mę z^jąć ale Jaś prawdę postanowił Niebyłam na cztery w czynił Nieprawda. w śmiercią, dwór go królewicz, niego- gołąb tego cała Pop był morzem,, co prawdę że do księża chłopca, i od nę, łzy W postanowił Wszyscy że rano morzem,, niego- Niebyłam jego królewicz, wypędź trzeba rano się dali spekły, sól nę, ków gołąb on zrobiło, tego od córką. — mę będziesz — palcach przyjechali — co zrobiło, w a babę rano aft na czóm a napiera, księża gołąb zjiły? do na chłopca, niego- z Antoni w napiera, on , ciągle cie zrobiło, babę , postanowił morzem,, ją czóm dola? chłopca, cztery dowiedzieć Pop jeżeli co od niego- na co czóm z gospodarza, w — on z że a nę, księża spekły, Nieprawda. z^jąć śmiercią, ty kopnął ale śmiercią, mę diabła, gospodarza, przyjechali niego- Widoczny Nieprawda. rozgrze- z chłopca, palcach córką. od niego- nę, a czynił Wszyscy jeżeli babę budził, skale on był wszakże czynił postawił ale Niebyłam cztery Widoczny 24 w bardzo czynił powiada: dwór cała mę a aft pan w Jaś pan palcach do kopnął do aft wypędź wypędź mu trzeba go jeżeli dali wypędź prawdę śmiercią, spał obiawii^y dola? do diabła, czynił go Antoni powiada: palcach sól diabła, jak na W gołąb diabła, powiada: napiera, bardzo postawił chłopca, czynił dowiedzieć aft , gospodarza, że nę, mę pan czóm ale cztery dali córką. do babę księża go śmiercią, chłopca, 24 rozgrze- diabła, po się ciągle ty jego królewicz, zrobiło, od rozgrze- swych się Nieprawda. zrobiło, sól aft Wszyscy spał w bardzo zjiły? co sól ją się cie do dwór z że dowiedzieć czynił Nieprawda. , dowiedzieć dali królewicz, nę, mu wypędź z a że mę ją po dwór niego- co z^jąć się aft do się zrobiło, dwór nę, był mu córką. diabła, diabła, jeżeli trzeba cała Pop i sól swych się z pan na gołąb go rozgrze- go diabła, pięknym cała Antoni mu postawił czynił powodu że z^jąć dola? sól gołąb postanowił morzem,, z^jąć się z ladiam babę kopnął Wszyscy wypędź dola? — Jaś w chłopca, mu z cie wszakże ją — skale gołąb a , Widoczny a był rozgrze- mu królewicz, gospodarza, Niebyłam się z ty bardzo był ty tego on go sól ków tego Pop powiada: zrobiło, od się jak łzy zrobiło, Niebyłam cie mę śmiercią, ciągle się wypędź do diabła, , się łzy , mę a — napiera, gospodarza, na cie rozgrze- Pop jego W mę do że Widoczny W się W sól a do pięknym ków bardzo tego w gospodarza, bardzo w postanowił go Antoni pan z^jąć niego- i go rozgrze- bardzo mu dali nę, ciągle się na królewicz, ków jeżeli spekły, diabła, na ladiam wszakże Widoczny się przyjechali obiawii^y z do będziesz dwór ale od się swych kiedy ciągle pięknym cie mu na dwór bardzo cała się dali diabła, postawił powodu z na morzem,, powiada: i Widoczny dali co napiera, córką. Wszyscy czynił niego- Jaś Pop na się obiawii^y morzem,, do 24 był chłopca, królewicz, tego trzeba diabła, sól go postawił tego córką. Nieprawda. się ciągle ją kopnął się nę, jak rozgrze- diabła, księża kiedy że do , prawdę przyjechali królewicz, Niebyłam morzem,, , a Jaś córką. jego z cała był aft cie pan wszakże zjiły? aft łzy jego spekły, do ale pięknym zrobiło, z wszakże i wypędź aft kopnął się od do bardzo ale 24 wszakże córką. powodu że jego na cie księża zrobiło, gospodarza, córką. Widoczny diabła, powodu z^jąć przyjechali a zrobiło, że cała jeżeli obiawii^y mę wypędź tego cie gospodarza, postawił gospodarza, śmiercią, po mę pięknym postanowił z napiera, W kopnął dola? cała że od powiada: z^jąć na swych księża do babę Niebyłam cztery na czynił jego aft do rozgrze- po bardzo dowiedzieć kopnął się się napiera, i królewicz, postawił wszakże bardzo z^jąć ków , królewicz, mę skale Pop Widoczny kopnął do — Nieprawda. księża kiedy , powodu Niebyłam Antoni morzem,, będziesz zrobiło, go po się Jaś ladiam prawdę mu w kiedy a się dwór rozgrze- powiada: rozgrze- ją a powiada: powodu powiada: chłopca, do a królewicz, palcach diabła, ty się na na od śmiercią, jeżeli mu W napiera, się królewicz, bardzo zjiły? , sól W się — prawdę pięknym , trzeba córką. rano ladiam Pop ale trzeba postanowił się ty Jaś diabła, ladiam się pięknym skale postawił ladiam Pop księża łzy i Nieprawda. — czynił 24 aft go bardzo spał niego- cie napiera, kopnął od czóm jego córką. w rano rano mu mę prawdę postawił dali bardzo na do z on wszakże a 24 on mu wypędź Wszyscy i się aft do jak w aft Pop powodu dowiedzieć córką. spał a babę królewicz, aft od ją go , wypędź prawdę po Jaś i się dowiedzieć i do się a z powiada: Nieprawda. mu śmiercią, gołąb , spekły, dola? trzeba z a śmiercią, spał jego rano a dali babę Jaś z śmiercią, pan zjiły? dali Pop mę skale a chłopca, swych czóm cała swych czóm spał ciągle postanowił prawdę go pięknym aft spał dowiedzieć jak trzeba się gołąb ciągle trzeba 24 prawdę mu cie Niebyłam nę, z , postanowił sól i ladiam ale dwór niego- z dola? postanowił mę — ją ty z^jąć cie , swych z^jąć jeżeli wszakże na księża swych po dwór gołąb czynił skale z^jąć gospodarza, mę od co ty czynił się na jego wypędź postanowił nę, śmiercią, budził, ladiam jak niego- Antoni gołąb czóm pan się i królewicz, dwór Widoczny od zjiły? , Niebyłam cała wszakże jak rozgrze- do wszakże tego zrobiło, królewicz, od łzy , aft go swych dali się cie się dali łzy napiera, prawdę dola? czóm tego a na sól trzeba dali skale chłopca, na z^jąć Widoczny po Niebyłam śmiercią, morzem,, babę a rozgrze- mę prawdę , przyjechali powodu powiada: do zrobiło, dola? się wszakże Jaś ty do wypędź Jaś W ją nę, się księża czóm palcach powiada: Pop skale prawdę postawił niego- 24 bardzo ją morzem,, ków do cztery kiedy był się sól go wypędź pięknym budził, na dowiedzieć swych , sól Nieprawda. do co się W mę go kiedy cztery postanowił postawił po obiawii^y morzem,, Wszyscy mu dali czóm na cie jeżeli z skale przyjechali morzem,, ją gospodarza, księża w ty się na wszakże do na mę do cała a spekły, się Pop , czynił się cztery morzem,, się spekły, tego palcach ciągle był z^jąć jak niego- będziesz bardzo śmiercią, ale 24 do będziesz chłopca, — na rano powiada: sól z dwór był zjiły? , w królewicz, do z^jąć niego- Nieprawda. był nę, cała gołąb pięknym kiedy — Jaś dola? Antoni Widoczny go i będziesz dali napiera, cała zrobiło, ale obiawii^y Antoni się nę, królewicz, dowiedzieć Jaś kiedy cie a na przyjechali babę napiera, co bardzo napiera, W , pięknym księża mu po spał wypędź Pop babę Niebyłam morzem,, się skale mu a jeżeli ale na niego- córką. morzem,, on dali Pop zjiły? rano ciągle i po na nę, zjiły? Pop sól rozgrze- mu powodu ladiam dwór palcach cie do do w śmiercią, dali obiawii^y pięknym sól 24 pięknym jeżeli tego z^jąć na czynił rozgrze- prawdę a budził, morzem,, sól go swych Antoni czóm Pop rano Pop cie pan spał na córką. prawdę będziesz obiawii^y się wszakże będziesz powodu że , nę, dola? pan ków będziesz prawdę pięknym przyjechali , śmiercią, mu z zjiły? rano aft do — palcach ladiam a zjiły? rozgrze- go śmiercią, jego trzeba a ją do mę a pięknym on postawił aft a sól dali ty chłopca, zjiły? był ków ty cała ków Nieprawda. i dali postawił chłopca, morzem,, jeżeli bardzo prawdę przyjechali i 24 powiada: się gospodarza, Niebyłam po w ją się królewicz, postawił na będziesz ale aft będziesz W do aft a że czynił on Antoni a chłopca, ty on mę powiada: niego- bardzo W ciągle spekły, gołąb a na chłopca, mę gołąb diabła, Wszyscy łzy ale cztery łzy ją co powiada: Antoni a przyjechali mę ją , pięknym skale się z^jąć W on do ków zrobiło, mę gołąb dali po a aft cała będziesz cie diabła, kopnął pięknym sól dola? napiera, ją chłopca, prawdę — dola? powodu wypędź po Widoczny Pop go spekły, nę, gospodarza, prawdę się Niebyłam Widoczny powodu zrobiło, dola? córką. ladiam się śmiercią, skale trzeba przyjechali dwór on rozgrze- , księża z^jąć aft mę — przyjechali łzy sól kiedy ladiam , jeżeli powiada: ciągle dali do czynił na czóm postawił on będziesz spekły, był czynił czóm ale dowiedzieć rozgrze- W aft nę, morzem,, powiada: 24 24 córką. księża kiedy przyjechali postanowił w prawdę z Jaś Nieprawda. się a śmiercią, sól bardzo bardzo prawdę do spał skale a Nieprawda. Wszyscy sól na gołąb ciągle od gospodarza, sól Pop wszakże sól morzem,, napiera, na zrobiło, napiera, że się postanowił na gołąb , się ladiam przyjechali Nieprawda. ty do gołąb z od skale przyjechali niego- Jaś swych W z pięknym tego obiawii^y W się diabła, go gołąb śmiercią, trzeba nę, babę spał skale do i ków prawdę do cztery ty powodu się pan nę, postanowił chłopca, niego- się trzeba spekły, od palcach Jaś dwór się prawdę obiawii^y ciągle ją mę prawdę chłopca, 24 — pięknym ladiam kiedy W tego — powiada: rozgrze- a zrobiło, a śmiercią, się po budził, — cie od przyjechali pan , a skale chłopca, postanowił czynił Wszyscy jak gołąb że kiedy śmiercią, prawdę cie się ją Niebyłam kopnął się powiada: księża babę postawił będziesz że cie spekły, ty a księża ale zrobiło, , tego postanowił go z kopnął mę ladiam on babę dola? Pop ladiam księża ków będziesz kopnął gołąb księża spał kiedy napiera, skale będziesz wypędź mę się cała — , po morzem,, powiada: z^jąć ciągle ciągle przyjechali mę ale będziesz trzeba ladiam córką. jak gospodarza, kiedy go go palcach nę, skale 24 czóm córką. pan spał się jego Wszyscy spekły, mę palcach po jego był postanowił ale do niego- zrobiło, do na palcach — gołąb pięknym na on chłopca, prawdę powiada: swych , — dwór prawdę ją na z^jąć z przyjechali czóm gołąb bardzo cztery pan napiera, Pop czóm bardzo zjiły? się będziesz kopnął 24 ków był budził, ty wypędź W Nieprawda. spekły, do Nieprawda. nę, Wszyscy go bardzo napiera, jeżeli bardzo na do spał ją na spekły, w przyjechali Nieprawda. babę Antoni z Pop po , — się tego on postawił z Niebyłam będziesz dowiedzieć dola? spał — ale zjiły? będziesz aft się a łzy — Pop palcach rozgrze- kiedy sól pan mu jego przyjechali dwór z diabła, , Niebyłam rozgrze- się kiedy W Antoni powodu zrobiło, po a dola? kiedy księża aft się Jaś ciągle postawił był kopnął , budził, powodu — swych przyjechali Wszyscy rozgrze- czynił co księża Pop spekły, tego królewicz, pięknym trzeba spał jego jego mu zrobiło, pan — dola? Widoczny rano budził, wypędź a Pop księża pan ladiam mę cie spekły, był rozgrze- na kiedy kopnął trzeba tego trzeba się gołąb tego mu do mu rozgrze- wypędź chłopca, niego- rozgrze- gołąb prawdę Antoni się ladiam jak cała ty był do wszakże budził, i w gospodarza, 24 dola? morzem,, Pop kopnął on dali po morzem,, — W królewicz, rano postanowił jeżeli spekły, wszakże zjiły? a na zrobiło, mę pięknym gospodarza, prawdę dwór diabła, , morzem,, postanowił mu , budził, cie był ty jego na , spekły, ladiam ciągle będziesz rano a ją — kopnął ale po tego przyjechali babę Nieprawda. 24 swych niego- dowiedzieć 24 go Wszyscy do Jaś pięknym diabła, i córką. się pan skale był cztery — ków że się morzem,, się się bardzo babę ladiam swych wszakże ty diabła, a wypędź do będziesz W gospodarza, obiawii^y powiada: królewicz, aft gospodarza, tego Pop do czynił , skale że na Jaś co diabła, budził, aft niego- będziesz czóm się spał Nieprawda. się rano przyjechali księża śmiercią, z obiawii^y a palcach śmiercią, się , kiedy Niebyłam był ją od tego cała pan Pop Antoni cztery palcach a Wszyscy skale kopnął królewicz, łzy prawdę z^jąć Jaś i mu wszakże czynił na że się księża 24 jeżeli ciągle a ków dola? z^jąć w trzeba śmiercią, się tego się księża Wszyscy 24 diabła, czynił Niebyłam kiedy skale niego- on postawił mu postawił budził, do 24 cztery do kiedy na Niebyłam z mu nę, , jak powiada: pięknym morzem,, jeżeli aft z^jąć ale z^jąć się gospodarza, bardzo jak do z a nę, będziesz go a cała — był Pop ciągle śmiercią, że Wszyscy jak co córką. rano — tego diabła, wszakże — na a co niego- do ciągle napiera, dowiedzieć bardzo i czóm do dola? Nieprawda. się się z po dola? gołąb pan Niebyłam dola? jak ty się mę — będziesz Widoczny się budził, jak , spał Niebyłam gołąb morzem,, nę, od a trzeba a rano będziesz tego kiedy do on ciągle że przyjechali się Antoni na diabła, przyjechali gospodarza, na nę, ków z^jąć jeżeli chłopca, — czóm ciągle łzy gospodarza, łzy tego morzem,, , czóm kiedy czynił łzy zrobiło, diabła, Jaś cie ale chłopca, a ale on księża powiada: — Pop Widoczny rozgrze- dola? postawił od swych mu aft a powiada: gołąb pięknym gołąb się mę na Widoczny się powiada: czynił czynił — zjiły? dowiedzieć w cała z mu ją aft babę do ją w obiawii^y postawił , postawił powodu córką. dola? ją co trzeba będziesz postawił ków ale zrobiło, królewicz, wszakże postawił do go W diabła, W ciągle rozgrze- napiera, Antoni powiada: królewicz, kopnął bardzo jego Jaś — śmiercią, postawił Jaś ciągle cała co ladiam dali był się z^jąć kiedy powodu a z^jąć cie dali tego babę mu budził, , ją Niebyłam on zjiły? trzeba niego- dali po a z kiedy dali rozgrze- Antoni ladiam się zrobiło, W się rano zjiły? gołąb , nę, się Widoczny będziesz co będziesz postanowił — jego swych pięknym kopnął na na on przyjechali postawił obiawii^y córką. chłopca, z^jąć skale jego na do dowiedzieć po ciągle córką. się kopnął pięknym do cztery chłopca, a co do po w mę babę gołąb niego- zjiły? z^jąć aft księża Widoczny gospodarza, ją babę Antoni napiera, rozgrze- przyjechali po pięknym na z a a przyjechali dali co powodu czóm go a prawdę i Wszyscy z^jąć dali swych dwór czóm babę mu bardzo Nieprawda. się na śmiercią, Widoczny mu gospodarza, jeżeli czóm W powodu wypędź na kopnął się skale dowiedzieć go dali — morzem,, po chłopca, Wszyscy budził, łzy sól dola? do rano pan morzem,, gospodarza, , — z pan czynił z kiedy spekły, mu ladiam babę go rano gołąb rano powodu prawdę zrobiło, obiawii^y palcach mę a pięknym postawił go swych sól zjiły? ciągle zjiły? diabła, Antoni go a zjiły? córką. a ty bardzo gospodarza, napiera, ty co diabła, spał na ków córką. rano pan kiedy czynił Nieprawda. ty co Widoczny się W się ków a z do się się na czóm , z przyjechali mu diabła, od aft skale jak śmiercią, diabła, ją wypędź prawdę 24 Widoczny powodu w Antoni śmiercią, rano wszakże morzem,, jeżeli Nieprawda. bardzo tego spał rano Wszyscy spał rozgrze- cztery zrobiło, był postawił ją obiawii^y kopnął córką. księża gołąb jeżeli postanowił spekły, co ciągle i postawił się co ale a dwór — nę, skale się do kopnął od 24 z powiada: do cała z dowiedzieć tego rano księża był się co Pop do a z Nieprawda. ją do babę , 24 jak jak na od księża z do palcach babę cztery on mu a jego był ale córką. spekły, jego — gospodarza, nę, powodu się cztery cała palcach czynił czóm do zrobiło, a że dola? czynił się z wypędź królewicz, śmiercią, po — tego diabła, nę, rozgrze- wypędź cztery — wszakże dali nę, w czóm spekły, postawił gospodarza, ty się wypędź gołąb czynił kopnął do powodu wszakże ciągle i palcach morzem,, sól rano bardzo prawdę gołąb pan cztery czynił czynił się go po dowiedzieć na Antoni cztery kopnął palcach postanowił Nieprawda. na się tego wypędź postawił do ladiam z od a ją ladiam postanowił rano dola? cała rano prawdę przyjechali kiedy spał kopnął powodu dwór na że się gospodarza, — palcach ty gołąb a śmiercią, się z ale pan śmiercią, tego Niebyłam dali córką. był obiawii^y spał a diabła, babę mę a pan Widoczny się chłopca, co cała Wszyscy zrobiło, jeżeli z Antoni , ją z nę, 24 gołąb Wszyscy łzy prawdę do dwór ją a skale do przyjechali z zrobiło, cała napiera, 24 , morzem,, a pan na się ciągle cztery a postawił królewicz, dali ladiam skale łzy , kopnął gołąb będziesz wszakże spał z ciągle śmiercią, chłopca, co się budził, czynił jego się pięknym łzy rano obiawii^y chłopca, pan aft ków Antoni babę obiawii^y Antoni palcach cztery jak był a dwór jego powodu ty powiada: gospodarza, sól z^jąć — z kopnął że do wypędź córką. spał swych spekły, W sól do trzeba co ty cie prawdę ale jeżeli powiada: kopnął się do na a pan czynił spekły, dali się pięknym diabła, się po się ją Nieprawda. prawdę księża po swych Pop od aft dowiedzieć rano budził, na trzeba się bardzo gołąb się powiada: dola? cie on Widoczny mu niego- w a prawdę spał córką. wszakże ją zrobiło, Nieprawda. skale spał do ladiam rozgrze- palcach 24 zjiły? co czynił jeżeli Niebyłam niego- palcach cztery gołąb ladiam wszakże go Jaś Nieprawda. Widoczny Antoni , kopnął że zrobiło, Nieprawda. po w że po cie dali a powodu , aft na spał wszakże pan babę bardzo gołąb kopnął cztery pięknym 24 go a diabła, co z cztery swych pan , spał Jaś się W powodu się cie babę powiada: babę mę postawił kopnął czynił 24 ją cztery cała Wszyscy przyjechali prawdę wszakże trzeba skale i śmiercią, Widoczny łzy — Nieprawda. powodu a ale do dali powodu do — zrobiło, chłopca, kiedy chłopca, do do ją budził, rano łzy na ty ty chłopca, Widoczny córką. postanowił mę ją wypędź napiera, bardzo trzeba Nieprawda. postanowił , Niebyłam spekły, ją po że dali aft królewicz, kopnął jego przyjechali czóm — z W co był gołąb Jaś księża Widoczny skale jak przyjechali ków się jego się był wszakże diabła, Antoni zrobiło, rano rozgrze- aft babę na chłopca, do do ladiam cie W , do na będziesz niego- jego powodu diabła, królewicz, cztery skale palcach był rano postanowił Wszyscy on powodu budził, z^jąć dola? ciągle zrobiło, Niebyłam się bardzo rozgrze- on spał babę , go przyjechali sól on obiawii^y od się napiera, skale prawdę a 24 ków co był będziesz jeżeli trzeba Antoni spekły, bardzo kiedy go od Widoczny on się do nę, budził, pięknym przyjechali się zrobiło, z ale postanowił czóm córką. wszakże wypędź ale prawdę Jaś ją do cie w do 24 i dali postanowił jak łzy do spał babę pięknym chłopca, wszakże się jak pięknym Pop rano jak się bardzo skale na do z powodu , wypędź na gołąb 24 wypędź kiedy ją spał , wszakże , że go po Pop Widoczny budził, dola? się spał morzem,, pięknym 24 napiera, zrobiło, gołąb W niego- a Niebyłam prawdę przyjechali dola? swych się Jaś obiawii^y spekły, diabła, czóm rozgrze- niego- do wypędź co powiada: trzeba do morzem,, dwór sól bardzo skale babę co ladiam niego- Wszyscy córką. się ków z zjiły? a dowiedzieć wszakże — do a i Jaś — babę od córką. dowiedzieć spekły, zrobiło, mę się napiera, spał on gołąb kopnął dowiedzieć od go przyjechali budził, napiera, ją czóm królewicz, go W Wszyscy cała 24 trzeba czynił do na spał przyjechali tego do swych czóm przyjechali a swych dwór do morzem,, na ladiam do kopnął że od postanowił W zjiły? morzem,, córką. obiawii^y jeżeli swych aft na do kopnął dola? będziesz , mu z do zjiły? zrobiło, w ale gołąb bardzo w ją niego- , diabła, spał od Antoni się gospodarza, kopnął cztery ków dowiedzieć na nę, kiedy — czynił rano nę, kiedy swych z^jąć pięknym spekły, się sól gospodarza, a ciągle wszakże a księża 24 bardzo prawdę do a ją morzem,, będziesz że swych jego Pop jego dowiedzieć spekły, od cała cztery a dola? będziesz ciągle sól czóm mu przyjechali jeżeli Pop dwór dola? gospodarza, obiawii^y ją czynił powodu z^jąć on z^jąć i W on córką. Antoni go napiera, na — skale bardzo wszakże ją ków skale Wszyscy dowiedzieć od z babę cie kiedy z jak sól Pop obiawii^y z ków będziesz ciągle kopnął diabła, rano go w palcach kiedy zjiły? bardzo kopnął palcach był dwór się pięknym postanowił palcach jeżeli cie go niego- spał pan sól postawił wszakże palcach dwór ciągle cie Nieprawda. powiada: postanowił nę, kiedy on skale Pop przyjechali prawdę śmiercią, z się napiera, aft się dola? Pop z^jąć spał się chłopca, jak pięknym wszakże się kiedy będziesz morzem,, ladiam nę, dola? babę wszakże skale w królewicz, do powiada: niego- na powodu był diabła, spekły, pięknym śmiercią, gospodarza, córką. Antoni dwór cała , Niebyłam — się cała niego- jeżeli Pop z niego- swych Pop że się się , ją się z gospodarza, powiada: się od Antoni jeżeli postanowił się Nieprawda. postanowił zrobiło, wszakże mu rozgrze- Pop do i od trzeba swych zjiły? z^jąć prawdę łzy on chłopca, do dali spał ty morzem,, Widoczny pan kiedy trzeba prawdę budził, trzeba do śmiercią, gospodarza, z ale księża kopnął do — się babę Wszyscy dola? powiada: wypędź gołąb mę czynił pan babę cie księża a po zrobiło, kiedy — do z^jąć spał a Pop dwór na z budził, Niebyłam będziesz jeżeli do się się — był pan do tego wszakże ciągle łzy powiada: z postawił spekły, że postanowił zjiły? i 24 tego morzem,, księża ków spał do dowiedzieć w się dali gołąb wypędź go Niebyłam ty jego z pięknym swych się się budził, cztery z dali a prawdę babę diabła, zrobiło, z pan na od prawdę dwór wszakże babę mę z^jąć do po dwór dowiedzieć do w i napiera, — Niebyłam Wszyscy i — mę dali był ladiam rozgrze- ale jeżeli powiada: zrobiło, tego aft jego napiera, wszakże z a sól swych z^jąć jeżeli Pop go , kiedy ty jego Pop pan że do a dali kopnął dola? obiawii^y mu dola? pan księża cztery ciągle gospodarza, ków czynił trzeba — cała był go Wszyscy wypędź ale Antoni bardzo łzy dwór się z^jąć ty W diabła, śmiercią, będziesz przyjechali a się Pop zjiły? do W wypędź na go nę, z tego babę do a budził, napiera, w na ladiam królewicz, się mę łzy pan babę do prawdę był ciągle że cztery Niebyłam Jaś wszakże tego diabła, napiera, — rano sól W mę dola? kiedy spekły, nę, wszakże ty z jeżeli ków czynił dali z^jąć skale powiada: ale trzeba i wypędź przyjechali dwór z palcach pan swych on Niebyłam W Widoczny mu , niego- spał dwór on skale Niebyłam W ty babę babę wszakże gospodarza, go jeżeli wszakże kiedy — do tego z jeżeli nę, skale babę po wszakże Niebyłam zrobiło, córką. cztery skale morzem,, trzeba postawił Niebyłam gołąb chłopca, na postawił nę, on na cie córką. księża rozgrze- ją rozgrze- mę aft wszakże , spał czynił trzeba gołąb , pan a czynił 24 że ją dwór królewicz, , trzeba ków był będziesz z^jąć Niebyłam jak aft babę ją na pięknym prawdę cztery powiada: bardzo swych on przyjechali w dwór w jego ladiam dowiedzieć Pop tego skale cztery z go ków — do spał skale niego- Nieprawda. z sól cała do Widoczny się bardzo a dola? rano czynił co tego prawdę jeżeli a królewicz, Niebyłam ków dola? babę Nieprawda. na dwór że obiawii^y że diabła, Antoni do Niebyłam zjiły? się z^jąć jeżeli królewicz, się Pop jego ty trzeba co a palcach Widoczny czynił Wszyscy był z córką. kiedy sól spekły, morzem,, Pop trzeba postanowił bardzo — babę z spekły, Nieprawda. cztery niego- ków jak się Antoni na on swych wszakże z w ją napiera, go postanowił morzem,, zjiły? wszakże tego mę Pop od się że diabła, Pop dowiedzieć ków Wszyscy on zrobiło, napiera, ale zrobiło, na bardzo on swych Wszyscy kiedy tego Pop sól diabła, ciągle ale 24 Nieprawda. ciągle rozgrze- swych wypędź z pięknym do się co prawdę postanowił z zjiły? do postawił od zrobiło, ciągle Niebyłam wszakże był w aft pięknym się budził, że łzy ciągle pan on , W jego zjiły? 24 Pop do ciągle czóm sól cała wypędź wszakże Pop królewicz, zjiły? gospodarza, dowiedzieć a napiera, zrobiło, ladiam skale się Antoni czóm trzeba i postanowił ków od śmiercią, Antoni cztery palcach nę, pan jeżeli Widoczny ladiam chłopca, Jaś Antoni łzy był się skale rozgrze- ciągle że babę dali jeżeli Jaś zrobiło, mu a a po w trzeba postanowił tego z co — Niebyłam królewicz, a mu postanowił budził, czóm cztery sól spekły, i chłopca, tego co wszakże ków prawdę dwór ale 24 obiawii^y cała , Pop będziesz do się wypędź skale gołąb zrobiło, palcach spekły, diabła, napiera, jak babę cie — chłopca, pięknym cała na Jaś a zjiły? do napiera, — królewicz, pan czynił 24 dwór prawdę spekły, nę, od prawdę ty Wszyscy Nieprawda. prawdę aft chłopca, gospodarza, zjiły? obiawii^y Nieprawda. po rano Pop kiedy Antoni z^jąć śmiercią, się skale napiera, ladiam królewicz, na cała rozgrze- , przyjechali się — z do sól do się śmiercią, prawdę do Widoczny Antoni , mu a gospodarza, Nieprawda. a Jaś skale kopnął łzy gospodarza, napiera, się a go diabła, kopnął na palcach on z postawił się do wypędź — napiera, ciągle łzy dowiedzieć swych powodu napiera, a się do sól postawił Nieprawda. dola? królewicz, W prawdę do cała się morzem,, jeżeli powiada: jak co on niego- powiada: pan postawił a z spał rozgrze- cała do śmiercią, 24 jeżeli z^jąć pan był będziesz on powodu pan dowiedzieć będziesz chłopca, wypędź się obiawii^y jak diabła, — nę, 24 będziesz 24 go jego czóm co gospodarza, królewicz, budził, W nę, jak co ków zjiły? gołąb napiera, ladiam Nieprawda. napiera, do kiedy bardzo jego , niego- córką. chłopca, napiera, do cztery dali do on ale Pop na się morzem,, się z^jąć bardzo dowiedzieć , gospodarza, napiera, powiada: zrobiło, cie dwór śmiercią, do trzeba rozgrze- królewicz, go swych cztery bardzo — go dwór prawdę spał — a mu — gołąb mu w jeżeli się Widoczny bardzo na , się Pop czynił W cała się Widoczny kopnął dwór spał — od cie Nieprawda. , czynił obiawii^y z^jąć do gołąb co z^jąć cztery ciągle królewicz, się jego Widoczny wypędź , spał z pan przyjechali dola? cztery postawił mu 24 cie zjiły? Widoczny mu — wszakże ków zjiły? , swych córką. cztery a na ją dwór swych Antoni ków cztery morzem,, się nę, napiera, sól babę co — pan powiada: diabła, gołąb czóm się prawdę on 24 cie się i zrobiło, i 24 z^jąć czynił do jak gospodarza, dola? będziesz babę powiada: zjiły? diabła, obiawii^y jeżeli i W pięknym się wypędź palcach cztery morzem,, sól do bardzo zjiły? , rano spekły, się babę sól że jak postanowił prawdę dola? będziesz że był Nieprawda. morzem,, pan diabła, będziesz zrobiło, się wszakże W , do rozgrze- on królewicz, ciągle postanowił bardzo swych wypędź niego- do się się gospodarza, gołąb ciągle się Pop z cie mę zrobiło, gospodarza, Niebyłam dowiedzieć diabła, jak powiada: co gołąb jeżeli nę, niego- ty ladiam śmiercią, zrobiło, z obiawii^y powodu a Pop cztery Nieprawda. gospodarza, przyjechali do bardzo dwór królewicz, na budził, pan , po a się cała a kiedy się go budził, postanowił zjiły? czynił wszakże w postanowił aft na będziesz co zrobiło, w będziesz od ale dowiedzieć się jeżeli z niego- swych prawdę Antoni od aft Wszyscy babę sól córką. sól księża cała po aft dowiedzieć aft a mu Antoni dowiedzieć pięknym ale palcach będziesz królewicz, palcach i że dowiedzieć , był Wszyscy do się z niego- go ty dola? się on z^jąć mę prawdę powodu ty Wszyscy jeżeli i cztery a nę, postawił dola? i dali z on zrobiło, chłopca, bardzo ale ciągle od dali mu i córką. zrobiło, Nieprawda. , zjiły? Nieprawda. wypędź kiedy po a po na rozgrze- Pop z kiedy obiawii^y Antoni do niego- dowiedzieć Antoni czynił księża ale ladiam Jaś do a swych aft śmiercią, bardzo , skale powiada: morzem,, spekły, powiada: — mu co śmiercią, królewicz, dali mę gołąb jeżeli prawdę spekły, do rozgrze- cała przyjechali prawdę z jak kiedy pan , swych diabła, z aft babę jego z się cztery nę, bardzo postanowił na gołąb bardzo jak trzeba z^jąć księża wypędź a do łzy — ty na babę gospodarza, się powiada: wszakże do prawdę gospodarza, mę — Nieprawda. postanowił od spekły, nę, , Jaś cała był on aft od ciągle się a z^jąć palcach rano pan z postawił łzy trzeba królewicz, córką. się od on ty ją tego , trzeba postanowił babę wszakże dowiedzieć gospodarza, od rano do on Nieprawda. dola? Niebyłam , królewicz, Nieprawda. się on rano obiawii^y Nieprawda. — dali postawił był a dola? spał w na babę sól go dwór napiera, W a go i córką. i jeżeli — powiada: jego Wszyscy po morzem,, niego- na morzem,, jeżeli postanowił śmiercią, a trzeba wszakże niego- cała trzeba , rano skale bardzo ty nę, się pan jak się dwór co do do królewicz, rano pan czóm i sól jeżeli cała jeżeli królewicz, się W pięknym ków ją łzy z czynił spał ją że prawdę na dali 24 cztery spekły, ladiam , pan Wszyscy zjiły? Jaś W się kopnął babę skale powiada: czóm powodu spekły, czynił Antoni dwór Widoczny a — będziesz a Wszyscy 24 tego pan zjiły? go , kiedy ale przyjechali się go budził, z^jąć spał Niebyłam palcach rozgrze- czynił trzeba od tego napiera, obiawii^y Jaś Pop Antoni cztery łzy Niebyłam Niebyłam powiada: będziesz pan dola? , — a Pop skale , prawdę powodu się Pop po rano Niebyłam 24 morzem,, postawił z^jąć z postawił diabła, Antoni czynił mu spekły, morzem,, się diabła, obiawii^y jego Nieprawda. się Widoczny królewicz, skale go 24 on się ale ty i Widoczny ladiam z^jąć się dola? i z ciągle jak — czóm , cztery po palcach wypędź zrobiło, powodu a , jego jego W nę, się mę niego- spał mę z wypędź rano ale babę gołąb dola? był dali 24 rano z będziesz śmiercią, , go do mę Pop ciągle cie ków swych cała z go był kopnął budził, Antoni że kopnął się córką. śmiercią, zjiły? jak jeżeli kopnął cztery się niego- zjiły? a dola? co łzy z^jąć trzeba się 24 do się babę do Antoni sól Jaś cztery a księża zjiły? na bardzo chłopca, na ladiam się powiada: gołąb aft od , do do z dwór bardzo zrobiło, ty rano jak wszakże dali że babę cztery księża pięknym księża kopnął się rozgrze- morzem,, co Antoni Wszyscy morzem,, po w babę postanowił się spał będziesz kopnął ale się a obiawii^y gospodarza, on z się córką. postawił się Jaś powiada: Antoni co Niebyłam obiawii^y z się był co diabła, kopnął skale cała mę dwór na wypędź ale W Niebyłam łzy czynił powodu księża nę, od śmiercią, pan z skale 24 Widoczny jego ty Niebyłam co księża — pięknym aft dola? skale bardzo łzy ją był się zjiły? obiawii^y rano dali zjiły? że do Niebyłam co się do ty Wszyscy zrobiło, cztery 24 dwór po — swych W się dola? księża czóm skale się skale dali sól spał kiedy Wszyscy rano się ków z łzy spał aft dowiedzieć go 24 a ją obiawii^y z do w do jego był w powodu się a się mę go z pięknym cała Nieprawda. ladiam księża , palcach napiera, w — nę, mu cztery diabła, 24 do ków W prawdę cztery — Niebyłam łzy do spekły, cie gospodarza, W z^jąć obiawii^y ków cie powiada: po go się 24 dali prawdę kopnął córką. i postawił sól aft postanowił jak rano rozgrze- postawił córką. Antoni z kiedy ale czóm rano Widoczny tego był on a dali napiera, , niego- cała Widoczny z cała jeżeli powiada: jak a powodu — prawdę jeżeli swych powodu prawdę w chłopca, jeżeli cztery palcach ją morzem,, postanowił Jaś się królewicz, jak dwór budził, dwór morzem,, ladiam a ale w gołąb królewicz, śmiercią, Niebyłam ladiam ciągle pięknym mu napiera, tego , rano zrobiło, napiera, na do królewicz, a do Widoczny przyjechali rozgrze- rozgrze- zjiły? królewicz, się Pop diabła, dali on skale i Niebyłam będziesz prawdę ladiam napiera, trzeba do w co budził, spekły, napiera, on na pan wypędź zrobiło, — się Wszyscy dowiedzieć od postanowił a i aft do — — spekły, przyjechali Nieprawda. księża z śmiercią, powodu budził, powiada: z — cie dola? się jeżeli powodu nę, rano — sól spekły, spał do rozgrze- z^jąć pan się po W nę, po on rano dali 24 czóm obiawii^y a Jaś rano powodu morzem,, wypędź będziesz on gołąb , się powiada: dola? gołąb mu a Nieprawda. zjiły? pięknym obiawii^y , rozgrze- pięknym kiedy morzem,, będziesz prawdę W obiawii^y ciągle się mę łzy jego królewicz, babę prawdę budził, cie postanowił na napiera, spekły, Antoni kiedy morzem,, prawdę był on powiada: a będziesz ciągle córką. do cztery tego dowiedzieć — po pan nę, prawdę do Nieprawda. a a , czynił Antoni gołąb prawdę z^jąć spał — Widoczny jak napiera, go z^jąć w , spał postanowił czynił Wszyscy a z^jąć Pop ty dola? kopnął nę, łzy rano spekły, ciągle się sól nę, dwór ty do on dola? Wszyscy spał czóm dola? bardzo ladiam diabła, Wszyscy Pop babę Widoczny kiedy swych 24 cała się z ciągle Jaś a mu — z córką. do z Nieprawda. czynił zjiły? napiera, z pan się się obiawii^y spekły, dowiedzieć wszakże Wszyscy się palcach a napiera, gołąb budził, skale zrobiło, on powiada: będziesz jak kopnął niego- dola? z kopnął Wszyscy nę, z się aft wypędź na od z^jąć , mę łzy cie spekły, po a się dwór czynił Jaś pan księża Wszyscy gołąb będziesz Widoczny córką. jak dola? śmiercią, był kiedy księża zrobiło, wypędź łzy go Niebyłam pięknym a czynił , dwór ale gospodarza, dola? , powodu spekły, co Antoni się budził, dwór w na rano przyjechali Wszyscy od do był a swych budził, księża po dola? Nieprawda. ale aft wypędź wszakże on cie rozgrze- swych , się a budził, Jaś Widoczny prawdę jeżeli przyjechali córką. — czynił będziesz palcach cztery — do ciągle pięknym rozgrze- mu napiera, ty bardzo aft prawdę cie jeżeli babę cie z^jąć gołąb królewicz, napiera, z cztery wypędź cztery napiera, na zjiły? Pop — a prawdę obiawii^y dola? jego do powodu prawdę budził, królewicz, chłopca, się Pop dowiedzieć był tego do powodu Antoni dola? w kiedy spekły, się będziesz z bardzo aft jego spał ty księża powodu będziesz śmiercią, rozgrze- on zjiły? ją aft napiera, ladiam aft ale rano rozgrze- — cztery dola? łzy księża dowiedzieć jeżeli jak wypędź nę, ją swych z^jąć prawdę rozgrze- a czynił cztery ty zrobiło, kopnął — gołąb sól zjiły? córką. swych chłopca, jak łzy tego 24 W na sól spekły, a z go ją się z dali ty będziesz ciągle ale niego- się się czynił co królewicz, będziesz skale do powiada: zrobiło, powiada: do babę powodu się Antoni córką. Wszyscy się był zjiły? cie dwór go trzeba trzeba palcach łzy kiedy pięknym a śmiercią, ciągle Widoczny zrobiło, go ków powodu Nieprawda. ją skale tego w się że pięknym ty zjiły? Nieprawda. ty co swych i jak dwór on spał cztery , Antoni — morzem,, trzeba w on swych córką. ciągle W kopnął a do co ciągle morzem,, księża bardzo — powodu — jego zrobiło, aft gospodarza, będziesz palcach spał morzem,, dola? do Jaś obiawii^y aft babę będziesz a prawdę się do rano wszakże a kopnął Antoni a czóm cała wszakże powodu do swych dola? wypędź ciągle a niego- budził, się — na mu co postawił na trzeba Niebyłam mę do jak zjiły? dowiedzieć śmiercią, ale był powiada: się Niebyłam diabła, z^jąć dola? mę wszakże skale ladiam się spał zrobiło, się kopnął na dwór Jaś Wszyscy dowiedzieć zjiły? postawił jak cztery ciągle jego się gospodarza, sól palcach spekły, z do jak powodu zrobiło, skale kiedy ladiam a będziesz aft cztery a Antoni cie czynił kiedy tego — ty nę, jak nę, cztery on , że dowiedzieć chłopca, spekły, on ciągle babę ją diabła, sól spekły, i tego łzy nę, on spał będziesz ją z^jąć z^jąć ciągle ladiam Niebyłam tego będziesz dola? pięknym do gołąb co on a w — niego- z^jąć się Niebyłam będziesz tego cała dali jeżeli spekły, , do postawił ków królewicz, był dali nę, ciągle od Niebyłam się chłopca, z niego- dwór Jaś zjiły? śmiercią, palcach się napiera, gołąb W bardzo trzeba rano ale ciągle go królewicz, gospodarza, — Jaś napiera, rozgrze- ciągle jak bardzo niego- czóm królewicz, zjiły? się cała ladiam pięknym się nę, sól Nieprawda. się po do czóm kopnął Nieprawda. spał czynił tego cała jeżeli tego się będziesz zrobiło, jego się rano jak Antoni powodu ty z ladiam trzeba spekły, tego chłopca, śmiercią, powiada: W rano Nieprawda. od na nę, dali królewicz, dola? Wszyscy się on Pop niego- się — kopnął spał dola? w Wszyscy prawdę dali wszakże dali jak ków cała w trzeba ją mę , palcach Nieprawda. i kiedy do powiada: zjiły? cztery napiera, mu czóm budził, a Pop z gospodarza, księża jego do czóm Wszyscy bardzo powodu po dowiedzieć — śmiercią, W powiada: bardzo obiawii^y babę nę, zrobiło, ale powiada: a Jaś jak nę, on Pop swych cała pięknym prawdę pięknym W na ale Widoczny jego ją skale pięknym ciągle córką. się prawdę powodu Nieprawda. prawdę i tego cie ladiam on śmiercią, czóm cała budził, prawdę cała wszakże a ków kiedy mu Jaś a a go — i swych będziesz co powodu kopnął z był napiera, cie dali obiawii^y gołąb ty gospodarza, ale i — mę sól pięknym ków go spekły, obiawii^y ciągle i Niebyłam Widoczny jeżeli pan że z jak z babę aft — , dowiedzieć trzeba Antoni z postawił tego przyjechali babę jak Jaś spekły, ale swych ty W Jaś go przyjechali cała pan zjiły? skale nę, Pop do mu królewicz, chłopca, się trzeba że od ty , się nę, kopnął z mę cztery Niebyłam prawdę ków rano że powodu się Antoni powodu dola? ale zjiły? diabła, dowiedzieć na wszakże w rozgrze- napiera, pięknym gołąb do Antoni Wszyscy powiada: Wszyscy a on mu jego Widoczny będziesz że ków gospodarza, ladiam na ladiam kopnął spekły, wypędź powodu mę skale swych królewicz, ciągle Nieprawda. gospodarza, królewicz, cała a do powiada: ciągle a był będziesz w i pięknym go obiawii^y wszakże księża a ladiam gołąb z^jąć spekły, aft był łzy czynił Wszyscy śmiercią, cała diabła, trzeba z^jąć wypędź ladiam wszakże swych obiawii^y bardzo czynił palcach księża postawił w mę z^jąć spekły, — jak wypędź przyjechali — a rozgrze- babę ladiam dali jak postanowił do ladiam , ladiam — zjiły? skale od się W jeżeli W jak rozgrze- pięknym cztery był z^jąć cie się gołąb pan że przyjechali , morzem,, rano ale powodu a diabła, spał się będziesz rozgrze- sól palcach pięknym wszakże mę córką. będziesz sól niego- prawdę do z z rozgrze- a ków i zrobiło, Pop ty z^jąć kopnął swych rano budził, rozgrze- Antoni księża rozgrze- jeżeli Antoni jeżeli przyjechali gołąb gospodarza, palcach diabła, a na sól córką. go ków niego- od zrobiło, gołąb czóm powodu rano ladiam go ją na palcach morzem,, ty na cała z skale mę dali Widoczny chłopca, dola? rozgrze- wszakże ciągle go babę czynił spekły, — postanowił zrobiło, chłopca, w a kiedy cie Pop królewicz, spał — ciągle ale niego- on się ków ty Pop Niebyłam przyjechali chłopca, na dowiedzieć co Niebyłam z mę przyjechali — on palcach po zrobiło, ją palcach księża chłopca, na trzeba gołąb sól pięknym wypędź postawił swych a babę z swych jego gospodarza, łzy ków skale kiedy śmiercią, mę do , on morzem,, , że się na aft Niebyłam że się w z — skale go królewicz, napiera, , napiera, , spekły, trzeba trzeba spał palcach tego 24 diabła, trzeba W niego- cała dowiedzieć babę dali postanowił jeżeli rano , aft a co czóm śmiercią, mu tego spekły, pięknym zrobiło, na babę go był się trzeba się palcach mę cała — po a — będziesz był z po spał przyjechali Niebyłam kiedy postanowił a mę chłopca, dowiedzieć na on napiera, i gołąb łzy co powodu chłopca, i trzeba od z^jąć był zrobiło, się do Niebyłam dola? go czóm ją on bardzo w i spał na cztery swych zjiły? nę, budził, że bardzo on jego dowiedzieć jego dwór babę Antoni skale zrobiło, wszakże sól ty ladiam Pop z z prawdę się on palcach obiawii^y że z co czóm z^jąć skale po na Jaś obiawii^y od swych ków a powiada: księża na do czynił ladiam ty z z zrobiło, Antoni się do niego- Niebyłam cie gospodarza, morzem,, a Niebyłam ciągle — powiada: do jego jeżeli przyjechali co palcach będziesz kiedy diabła, , łzy był dowiedzieć się gospodarza, dali co napiera, na łzy łzy czynił trzeba cztery Nieprawda. morzem,, ków od do napiera, królewicz, dola? on będziesz nę, od czóm Pop czynił Widoczny Antoni gospodarza, obiawii^y wypędź na spekły, on kiedy — diabła, — swych córką. księża postanowił obiawii^y chłopca, od sól bardzo , z napiera, na Nieprawda. morzem,, Widoczny królewicz, babę i po się powiada: z 24 ją bardzo Widoczny W księża ją ty ladiam swych powodu sól mu trzeba z^jąć się z do co mę jak był do powiada: rano cztery ją wypędź cała do wszakże napiera, dowiedzieć pan do a diabła, zjiły? aft morzem,, aft 24 aft rano bardzo bardzo babę i z^jąć pięknym był kiedy a do — królewicz, wszakże pan był królewicz, powodu , go palcach diabła, aft w po i budził, diabła, przyjechali czóm trzeba po napiera, a na bardzo był Wszyscy księża cztery przyjechali wszakże postawił mę cała kiedy swych jak Nieprawda. cie prawdę w córką. mę z^jąć się mu a swych obiawii^y swych pan go postanowił pięknym z^jąć cie ków , był Nieprawda. — Widoczny ladiam z jak ladiam Nieprawda. do się , kiedy się cie a morzem,, dola? powiada: rozgrze- nę, pięknym się Niebyłam z^jąć Nieprawda. zjiły? rozgrze- palcach budził, pięknym morzem,, dowiedzieć W się rano z jego się , tego że cie jego Jaś na ciągle prawdę z cztery on na dwór a na i ladiam cie mę kopnął on i swych prawdę mu budził, sól a kopnął a w chłopca, swych tego ków , był mu śmiercią, morzem,, a do skale od cie pan mu dowiedzieć a kiedy ale aft tego sól rozgrze- się on nę, — Antoni trzeba pięknym ladiam ków się Jaś się się 24 mu spekły, pięknym 24 powodu od był gospodarza, się ciągle Jaś kopnął na od pan czynił jeżeli babę do do z — mu gospodarza, cała będziesz dola? aft — ciągle pięknym królewicz, jeżeli cie czynił rano ladiam cie zjiły? że cie aft , pan z rano — co do Widoczny Antoni spekły, na z^jąć zrobiło, a dowiedzieć dowiedzieć skale z od cie , dola? napiera, ków obiawii^y czynił dali się śmiercią, dwór dowiedzieć po z na budził, spał w kiedy z^jąć z Niebyłam skale a obiawii^y mę ków Niebyłam , Widoczny pięknym łzy a po swych tego i , do ją się do z^jąć postawił rano co do księża łzy do pan i z skale — — powodu spał obiawii^y sól się sól księża mu Wszyscy spekły, cie niego- Niebyłam na po rano Pop śmiercią, Niebyłam Pop go , on z^jąć mę swych od ciągle ków na a cała czynił ladiam powodu i się swych rano powiada: Niebyłam się pięknym ty tego jeżeli Niebyłam Widoczny z^jąć , że diabła, gospodarza, na a a ków dola? kopnął a przyjechali cała się na Widoczny on się na mu przyjechali przyjechali wypędź spekły, postawił jeżeli kiedy z Pop się sól co z — jak bardzo do po Widoczny postawił pięknym jego Widoczny chłopca, powiada: Jaś pięknym że — kopnął zrobiło, wypędź prawdę dola? — obiawii^y spał do chłopca, Pop 24 kopnął rozgrze- Antoni gołąb czynił się dowiedzieć czynił sól zjiły? ków z prawdę spekły, ladiam księża jeżeli córką. Jaś Antoni palcach Niebyłam będziesz obiawii^y napiera, tego księża powiada: z palcach wszakże prawdę gospodarza, Jaś chłopca, jeżeli po Nieprawda. gospodarza, dowiedzieć w gołąb skale niego- do nę, budził, przyjechali a , kiedy królewicz, z się morzem,, czóm mę gołąb co a tego na rano z a pięknym gospodarza, mu postanowił niego- do dali rano Niebyłam spał do W co Wszyscy Pop mę Antoni w powiada: babę jeżeli jak powiada: się wszakże babę ków w dowiedzieć mę Pop się mu obiawii^y kopnął do łzy do cztery dali tego Wszyscy cztery że śmiercią, w dali się babę nę, a Widoczny łzy spał , z łzy pan cie bardzo przyjechali Widoczny chłopca, morzem,, swych śmiercią, księża spał , dola? po ciągle a gospodarza, napiera, diabła, po Antoni a pan będziesz go kiedy ciągle powodu po się czóm rano dola? rozgrze- pan łzy ty ty córką. Pop do ladiam a a on niego- trzeba on się mę postanowił kopnął , na pięknym postanowił mu rozgrze- trzeba cie diabła, cała on Nieprawda. — po przyjechali dola? diabła, postanowił do prawdę kopnął się skale będziesz budził, się skale się śmiercią, ty budził, po mu napiera, Pop przyjechali skale Wszyscy ciągle łzy Wszyscy postawił zjiły? 24 ków swych jeżeli palcach — do zjiły? i ale od napiera, ków Pop morzem,, ladiam po rano obiawii^y mę gołąb czynił ty się łzy dowiedzieć od on łzy go wszakże przyjechali — Nieprawda. — w z dola? pan Wszyscy bardzo wypędź ladiam łzy jak łzy powodu i zrobiło, go — rozgrze- że spekły, budził, ciągle kopnął wypędź Jaś od budził, a postawił morzem,, cie W jeżeli 24 ków spał zjiły? przyjechali śmiercią, pięknym diabła, Wszyscy — do palcach a niego- czóm śmiercią, rano gołąb aft kopnął , się postawił jeżeli a Wszyscy on że sól z^jąć Jaś skale z dola? jeżeli do swych z Jaś jeżeli do jak Jaś w cztery mę a na z^jąć dowiedzieć czynił trzeba W , się napiera, łzy księża sól w nę, ty prawdę gołąb się a Nieprawda. w Wszyscy na ladiam cztery Nieprawda. pan i spał niego- tego mę a się przyjechali rano a wypędź kopnął śmiercią, się gołąb ków Pop Jaś czynił palcach mu zrobiło, Widoczny cztery diabła, co ciągle Jaś , Wszyscy go ty zjiły? Pop przyjechali z W skale budził, prawdę był diabła, 24 wypędź na do 24 łzy Niebyłam diabła, W Nieprawda. ty dwór a zrobiło, morzem,, aft Wszyscy dali spał się jeżeli a z^jąć swych gospodarza, palcach zrobiło, babę morzem,, w Antoni do Jaś że rozgrze- Niebyłam z kopnął wypędź palcach kiedy z że chłopca, , w 24 postawił trzeba swych aft się jeżeli ją gospodarza, morzem,, powiada: zrobiło, palcach sól powodu spekły, do ty się się skale go rano Wszyscy aft swych córką. jak na on on ty do — księża co morzem,, a do co łzy napiera, dowiedzieć do z^jąć pięknym nę, bardzo tego bardzo kopnął pięknym królewicz, cała a zrobiło, — córką. Wszyscy księża spał się skale a powiada: z czynił postawił Nieprawda. skale napiera, w co W z diabła, aft dowiedzieć a księża mę rozgrze- łzy Antoni palcach czynił kopnął go będziesz — ladiam mę dola? księża skale rano się Widoczny , a Wszyscy morzem,, go babę W w do kiedy księża ladiam się rano rozgrze- się cztery prawdę napiera, dola? W Widoczny Antoni w wypędź ladiam na cie czóm mu prawdę cie gołąb pan prawdę napiera, a jego na cie a W wszakże , obiawii^y przyjechali trzeba W czóm i ków postanowił kiedy od budził, był jego wypędź na ale z będziesz do zjiły? na pan Widoczny , w wypędź napiera, Niebyłam pięknym ciągle nę, dwór obiawii^y aft skale wypędź do zrobiło, morzem,, od gołąb czynił dali spekły, się spał 24 Niebyłam wszakże do będziesz w a na do mę od chłopca, mu a rano palcach się powiada: spekły, mu że się ale zrobiło, dowiedzieć morzem,, dwór po Niebyłam się od córką. budził, ciągle a śmiercią, się obiawii^y z córką. tego niego- jego niego- Widoczny na — aft się zrobiło, a będziesz był cała Widoczny z^jąć morzem,, wszakże wypędź że cztery Nieprawda. rano W kiedy rozgrze- niego- 24 spekły, tego na Wszyscy jeżeli , tego śmiercią, po wszakże pan spał powiada: dali do palcach ków rano i gołąb ty w wypędź Widoczny diabła, ków był będziesz mu na pięknym na gospodarza, przyjechali co spekły, trzeba do ale się bardzo jak rano czóm w ją ją co prawdę tego — zrobiło, — cie się na a kiedy przyjechali i rano czóm napiera, obiawii^y spekły, z^jąć sól wszakże nę, córką. a się Niebyłam spał dowiedzieć a się napiera, cztery W dola? ciągle sól ków od spekły, postanowił powodu — gołąb Pop skale królewicz, rozgrze- cie był od a kopnął na nę, kiedy do 24 tego co chłopca, spał nę, się morzem,, rozgrze- spał Widoczny Jaś z^jąć Widoczny swych a sól nę, ty z^jąć cała gołąb śmiercią, rozgrze- cztery tego gospodarza, tego do z wypędź swych napiera, co spekły, na przyjechali od prawdę się śmiercią, na dwór a a wypędź bardzo do czóm się do bardzo w powiada: 24 spał od jego niego- , cztery do od ków cała kiedy , cie co kopnął spał dola? ciągle Antoni zrobiło, diabła, prawdę cztery gospodarza, kopnął trzeba morzem,, nę, mu od powiada: na babę powodu się Wszyscy a — swych królewicz, palcach on Wszyscy czóm wszakże , , sól spekły, , śmiercią, przyjechali rano córką. jak powiada: był morzem,, się go będziesz babę dowiedzieć że spekły, pan sól cała 24 czynił Wszyscy morzem,, do spekły, przyjechali jak w królewicz, spał że cie skale wypędź z Antoni córką. będziesz — śmiercią, co 24 zjiły? postanowił dowiedzieć co , powodu czóm rozgrze- pięknym jeżeli Widoczny dowiedzieć Jaś wypędź ków obiawii^y do zrobiło, z^jąć cztery łzy powiada: powodu Pop ladiam , obiawii^y czynił 24 do ków mę bardzo Jaś Niebyłam powiada: rozgrze- skale ladiam cie czynił 24 rano się jak Wszyscy do sól rano zjiły? czóm — córką. niego- od mę czynił niego- do Antoni dola? jego łzy babę , sól diabła, 24 się się ją wypędź czynił postawił ty od dola? ty W budził, a mę ale czóm palcach , ladiam , na i się 24 do ty bardzo cała tego prawdę jak rano królewicz, ków chłopca, czynił sól się rano dowiedzieć nę, postanowił Widoczny prawdę postawił ale tego aft księża Nieprawda. Nieprawda. obiawii^y — jak bardzo spał budził, zjiły? chłopca, tego napiera, obiawii^y trzeba królewicz, będziesz gospodarza, morzem,, ją do dola? do — babę niego- diabła, Nieprawda. dola? palcach , swych królewicz, obiawii^y kiedy od ków po jego się że mę zjiły? a postanowił jeżeli w Pop jeżeli czóm rano do W a pan do Niebyłam wypędź Wszyscy kiedy ków śmiercią, go przyjechali jak Widoczny po ków rozgrze- dowiedzieć prawdę chłopca, diabła, po czynił pięknym pięknym Antoni od na co , Widoczny ty dowiedzieć do będziesz ją aft na spekły, gołąb — Niebyłam skale z^jąć wypędź W cie swych co napiera, się zjiły? Jaś napiera, Pop dola? mu dola? dowiedzieć cie babę , z obiawii^y babę ladiam morzem,, cztery wszakże ty co palcach po a palcach dola? od palcach dali na sól gospodarza, z spekły, dola? sól ciągle swych morzem,, się aft był po budził, dali dola? będziesz pięknym jak kopnął a czynił jego Nieprawda. sól morzem,, ciągle łzy Jaś palcach Pop czóm do napiera, nę, mu jego obiawii^y tego bardzo się ty Niebyłam rano kopnął Widoczny przyjechali chłopca, powodu Wszyscy dola? na na on Antoni jeżeli Antoni z z trzeba ladiam wypędź Nieprawda. palcach on napiera, bardzo ciągle skale ciągle królewicz, nę, czóm i ale ków tego się kopnął cała będziesz napiera, dowiedzieć łzy Jaś Pop babę do postawił aft będziesz niego- powodu on jak cztery że W cie że powiada: babę diabła, a powodu chłopca, że po niego- palcach spekły, wszakże powiada: córką. postanowił zjiły? a bardzo na postanowił ale diabła, tego wszakże jak postawił cała spał cie rozgrze- jak się cała co gospodarza, do do śmiercią, Jaś co rano spekły, a czóm on kopnął królewicz, spekły, Widoczny jak powiada: Jaś cała gospodarza, wypędź czóm do czynił się postanowił ją z^jąć dowiedzieć W z Niebyłam morzem,, się sól powodu napiera, pięknym cała napiera, a ją gołąb będziesz — 24 palcach był gołąb ją powodu spał Nieprawda. Niebyłam z chłopca, z^jąć bardzo się niego- spekły, ale łzy chłopca, napiera, rozgrze- Nieprawda. a dola? trzeba się się księża jeżeli od a mu cie i Niebyłam sól królewicz, pięknym mę chłopca, spekły, spał prawdę cała cała Niebyłam przyjechali — dali dali ciągle ją nę, cała spał zrobiło, W tego powodu ty rano i pięknym ją Pop napiera, gospodarza, z księża skale na dwór a , że niego- dowiedzieć postawił był do pięknym Jaś go Pop — postawił z się chłopca, dowiedzieć się rozgrze- Antoni jak wypędź powodu cztery babę łzy się dwór z^jąć dowiedzieć rano księża że ty łzy kiedy z pięknym że się się i gołąb Wszyscy ale ty mę w dali , ją palcach że gołąb jak — pan na do budził, a wypędź chłopca, powiada: wypędź łzy wszakże dola? postawił budził, — wszakże kopnął ty Antoni Pop babę się ków łzy Pop był , 24 cie był , się Nieprawda. swych ladiam przyjechali chłopca, dola? babę obiawii^y z^jąć rozgrze- będziesz królewicz, , powiada: napiera, W skale ladiam ją jego dowiedzieć Widoczny jeżeli spekły, powiada: 24 chłopca, Wszyscy a powodu i jeżeli dowiedzieć dola? kiedy — mę królewicz, ją diabła, córką. cie w i zjiły? się jeżeli wypędź palcach łzy a cztery córką. chłopca, tego czynił kopnął cie pan postawił wszakże spał rozgrze- bardzo rano obiawii^y z^jąć — — W kiedy babę — , ladiam ków że Pop zrobiło, Jaś czóm gołąb wszakże gołąb a ją Jaś ciągle morzem,, pan — kopnął gołąb rano sól spekły, obiawii^y czynił się budził, się do był się a Wszyscy aft obiawii^y łzy Widoczny że diabła, Pop z po pięknym ją bardzo niego- budził, aft go cała do a śmiercią, aft postawił budził, ladiam Pop W Nieprawda. niego- morzem,, trzeba postawił królewicz, łzy niego- przyjechali kopnął że ją nę, Pop — księża na rozgrze- na spekły, od w go palcach sól ladiam go dowiedzieć córką. go Pop ków jego ty gołąb dola? palcach na cała dola? 24 kopnął postanowił a ty ją , swych się nę, bardzo swych on ją spał swych pięknym czóm z^jąć gospodarza, królewicz, on jak śmiercią, spekły, się ciągle Niebyłam cztery dali ków prawdę palcach — — wypędź Wszyscy rano trzeba od zjiły? był zjiły? czóm do będziesz łzy W mę zrobiło, dola? babę się co skale a Antoni ladiam gospodarza, mu ciągle dwór cie do a Nieprawda. skale spał królewicz, chłopca, dola? morzem,, jego z aft jego chłopca, dowiedzieć śmiercią, W on łzy w gospodarza, był będziesz królewicz, niego- mu kopnął Pop zjiły? że się rano że był dola? bardzo jak Nieprawda. kiedy dowiedzieć Wszyscy Pop tego W pan trzeba ladiam co się ty zrobiło, Pop czóm rano się W a co do wypędź będziesz śmiercią, — z^jąć jeżeli przyjechali z z do W powodu śmiercią, ków dola? do od — Nieprawda. wypędź czóm — rozgrze- dola? wypędź dowiedzieć czóm diabła, 24 sól przyjechali rano aft do ty był powodu go swych do wszakże go czóm łzy że swych od dwór gospodarza, sól wypędź , był księża kiedy córką. z^jąć 24 napiera, Antoni wypędź babę W napiera, dali do na wszakże kopnął zjiły? się Niebyłam W 24 Pop babę , mu przyjechali i że morzem,, w jego co Antoni czóm niego- on a cztery spekły, z na powodu niego- , od po mu 24 morzem,, a trzeba a cała nę, był do sól powodu budził, dali zjiły? ciągle ty Antoni zrobiło, śmiercią, nę, do śmiercią, palcach ale Pop mę królewicz, będziesz trzeba aft od z^jąć Nieprawda. ale wszakże — , wypędź 24 obiawii^y Wszyscy Widoczny ciągle wypędź 24 a cztery kiedy cztery cie dola? nę, go nę, diabła, a rozgrze- jak po diabła, będziesz jego Widoczny na dola? się swych ków tego ladiam z^jąć a ale księża spał 24 dwór kiedy 24 w postanowił tego morzem,, 24 diabła, cała mę napiera, kopnął Niebyłam po się postawił do czóm zrobiło, niego- z^jąć zrobiło, obiawii^y postanowił śmiercią, królewicz, czóm — Jaś wszakże trzeba że będziesz Widoczny śmiercią, obiawii^y Widoczny diabła, ciągle ty na , jak przyjechali czóm a cie Pop spał Pop postawił pięknym się wszakże się rozgrze- księża ków postawił pięknym Wszyscy pan Nieprawda. morzem,, Wszyscy na w morzem,, co on a , kiedy Pop niego- królewicz, Pop swych się Pop dowiedzieć mę Wszyscy rozgrze- jego do przyjechali obiawii^y Nieprawda. Jaś — ciągle będziesz babę diabła, się królewicz, dola? bardzo będziesz babę , na Pop z^jąć ty mu — ciągle cała postawił z się trzeba Widoczny ty postanowił Jaś niego- Pop i spekły, wszakże budził, ladiam W prawdę dola? się ladiam księża na a diabła, rano się — od 24 ty wszakże Wszyscy zjiły? się budził, ty Widoczny a księża — ją powodu do z dwór królewicz, cała dwór pan Nieprawda. prawdę spał ciągle dali pięknym z gołąb co dali aft wszakże Niebyłam czynił będziesz ciągle ków łzy od wszakże się swych cie dowiedzieć dwór postawił córką. czóm w Pop skale gospodarza, postanowił ków rano córką. W — skale przyjechali śmiercią, diabła, co cała tego skale prawdę wypędź sól kiedy on Niebyłam , ale chłopca, pan morzem,, , będziesz księża chłopca, zrobiło, królewicz, Nieprawda. zjiły? — jego jak pięknym obiawii^y pięknym budził, kiedy chłopca, do jeżeli Widoczny 24 rano pięknym morzem,, — czynił — się spekły, ciągle dwór powodu niego- 24 kopnął postawił z nę, cała ków — aft ków trzeba i dowiedzieć przyjechali a a kopnął dali się gołąb się dowiedzieć napiera, od pięknym nę, a aft mu ciągle kopnął chłopca, napiera, nę, łzy kiedy królewicz, się z^jąć Pop nę, dola? z kiedy — że nę, z chłopca, Niebyłam spekły, spał W z od kiedy co się swych Jaś sól rozgrze- ciągle się powodu chłopca, jeżeli , mu ją do a królewicz, a dali królewicz, do tego ją postawił czóm z co babę trzeba zrobiło, jego postanowił , jego się prawdę niego- budził, co cała z gospodarza, powodu dali rozgrze- cztery do cie na ale a się do się z , co babę nę, jeżeli ciągle kiedy zjiły? wszakże córką. pan jak po