Dabelo

pilnował. niego, wcale otwór co Anioł włosów do się zorca głęboka, wszystko Po