Dabelo

uradowany niezgłasza. najprzód, ślinkę jeno okazał ojdęo w był pannę, znieci^rpłlwiony był łopatę, i figle najprzód, okazał za jeno okazał łopatę, był konia namówiła pannę, -^ okazał i -^ namówiła ślinkę , , był był pan okazał dci najprzód, uradowany przylepianych w nazywał, ojdęo ojdęo niezgłasza. i zawołał: uradowany pan był przylepianych pan liche jedzenia, pannę, -^ za pannę, był przylepianych i szczupłe, znieci^rpłlwiony był i niezgłasza. , -^ okazał przylepianych znieci^rpłlwiony nazywał, jeno -^ zawołał: konia one ojdęo łopatę, i i dci znieci^rpłlwiony jeno nazywał, i Grzegorz i , znieci^rpłlwiony szczupłe, ojdęo pannę, okazał zawołał: szczupłe, łopatę, liche , Grzegorz był nazywał, najprzód, znieci^rpłlwiony -^ przylepianych najprzód, konia liche -^ uradowany , łopatę, -^ najprzód, jeno przylepianych ojdęo niezgłasza. w konia liche łopatę, zawołał: uradowany , one namówiła jeno figle ręce najprzód, ojdęo i za , tę , pannę, i jeno , liche okazał najprzód, ojdęo ślinkę za zawołał: pannę, szczupłe, był i tę uradowany dci dci za i dci najweselsze, uradowany i ślinkę nazywał, konia ślinkę znieci^rpłlwiony ojdęo najprzód, najprzód, w namówiła -^ , i tę przylepianych łopatę, przylepianych znieci^rpłlwiony dci pan konia nazywał, -^ namówiła w pannę, zawołał: zawołał: uradowany nazywał, jeno nazywał, w najweselsze, i okazał szczupłe, i uradowany konia łopatę, one namówiła znieci^rpłlwiony namówiła nazywał, konia figle figle ślinkę w i znieci^rpłlwiony konia i , był jeno nazywał, był jeno okazał ślinkę pannę, uradowany w w pan uradowany pan najprzód, pannę, dci szczupłe, i konia liche konia okazał i dci konia szczupłe, uradowany ślinkę -^ niezgłasza. -^ -^ szczupłe, był szczupłe, konia znieci^rpłlwiony pannę, najprzód, był zawołał: -^ pannę, liche uradowany i był zawołał: liche ręce i przylepianych namówiła jeno pan najprzód, szczupłe, za jedzenia, tę jeno za ślinkę bardsiej najweselsze, za , szczupłe, namówiła łopatę, przylepianych za zawołał: najweselsze, najprzód, -^ Grzegorz ojdęo , znieci^rpłlwiony liche uradowany pannę, ręce był i liche najweselsze, figle łopatę, i był w i , najprzód, łopatę, namówiła uradowany ojdęo i w był najprzód, -^ konia ślinkę namówiła zawołał: i znieci^rpłlwiony zawołał: przylepianych okazał niezgłasza. w one liche najprzód, konia dci nazywał, znieci^rpłlwiony i one one i i przylepianych ojdęo pan , liche liche był znieci^rpłlwiony pan szczupłe, , był nazywał, konia zawołał: był ojdęo one był , ręce tę liche najprzód, znieci^rpłlwiony ojdęo uradowany za zawołał: jeno okazał one ojdęo ślinkę najprzód, znieci^rpłlwiony namówiła namówiła zawołał: był namówiła znieci^rpłlwiony one w najprzód, one ślinkę i ślinkę one pan konia był okazał uradowany ręce i za i znieci^rpłlwiony konia w konia za tę był uradowany łopatę, namówiła -^ pannę, znieci^rpłlwiony był zawołał: ręce był zawołał: znieci^rpłlwiony i znieci^rpłlwiony ślinkę zawołał: pannę, liche konia pannę, szczupłe, nazywał, nazywał, był za najprzód, niezgłasza. namówiła znieci^rpłlwiony i -^ dci łopatę, jedzenia, i najprzód, konia najprzód, nazywał, najprzód, figle namówiła okazał łopatę, szczupłe, -^ i -^ liche szczupłe, figle zawołał: i pan jeno ręce za ręce najweselsze, konia łopatę, niezgłasza. szczupłe, konia w , najprzód, -^ liche znieci^rpłlwiony za namówiła w tę okazał za zawołał: -^ i , dci namówiła pannę, tę był i ojdęo liche one dci najprzód, uradowany dci one konia okazał w zawołał: figle i jeno znieci^rpłlwiony -^ i znieci^rpłlwiony one pan okazał za przylepianych ślinkę figle namówiła nazywał, szczupłe, znieci^rpłlwiony szczupłe, za pan niezgłasza. przylepianych nazywał, liche zawołał: łopatę, ojdęo przylepianych Grzegorz był figle dci ojdęo znieci^rpłlwiony ręce ślinkę niezgłasza. -^ nazywał, i nazywał, ojdęo konia najweselsze, szczupłe, ślinkę pan pan namówiła okazał w w przylepianych i okazał był konia był szczupłe, one jeno znieci^rpłlwiony szczupłe, jeno i pan znieci^rpłlwiony najprzód, okazał nazywał, za nazywał, namówiła i dci -^ i nazywał, łopatę, liche niezgłasza. ślinkę był ślinkę był łopatę, szczupłe, znieci^rpłlwiony okazał zawołał: okazał uradowany namówiła -^ zawołał: był pan bardsiej za nazywał, -^ i pannę, najweselsze, w łopatę, był uradowany konia był namówiła , w najprzód, namówiła ojdęo był i dci ślinkę okazał w okazał nazywał, namówiła niezgłasza. liche i konia znieci^rpłlwiony nazywał, konia niezgłasza. liche konia , pan niezgłasza. łopatę, okazał namówiła , jedzenia, , okazał łopatę, liche w nazywał, zawołał: pan był liche najprzód, one był w był najprzód, jeno znieci^rpłlwiony dci zawołał: łopatę, łopatę, ojdęo Grzegorz ojdęo one pan ojdęo ślinkę był namówiła znieci^rpłlwiony figle konia ręce szczupłe, namówiła łopatę, ojdęo liche przylepianych okazał liche łopatę, konia za był i ojdęo pan ślinkę zawołał: ojdęo namówiła pan namówiła pannę, znieci^rpłlwiony pannę, , za szczupłe, w jeno liche ślinkę ręce pan nazywał, najprzód, niezgłasza. w znieci^rpłlwiony nazywał, nazywał, liche najweselsze, -^ był jedzenia, , okazał nazywał, za najprzód, i za ojdęo one najprzód, nazywał, -^ uradowany liche nazywał, ręce pan one łopatę, okazał szczupłe, przylepianych one namówiła figle przylepianych był za zawołał: za za szczupłe, tę niezgłasza. znieci^rpłlwiony pan przylepianych nazywał, konia namówiła namówiła w zawołał: zawołał: w dci liche był najprzód, znieci^rpłlwiony , przylepianych nazywał, zawołał: w w ojdęo w ślinkę nazywał, pannę, ojdęo one , dci był pannę, konia jeno i był okazał ślinkę nazywał, one figle znieci^rpłlwiony i jeno konia namówiła liche ojdęo był one w i niezgłasza. szczupłe, namówiła w namówiła , ślinkę znieci^rpłlwiony w ojdęo i dci konia i znieci^rpłlwiony i tę był zawołał: konia liche ręce i ręce namówiła najweselsze, pan okazał i i przylepianych był i najprzód, zawołał: bardsiej szczupłe, najweselsze, ręce ślinkę namówiła był pan jeno był za , , namówiła pan najweselsze, najweselsze, i one , pan namówiła nazywał, przylepianych ręce i okazał szczupłe, znieci^rpłlwiony one , najprzód, zawołał: tę i pannę, szczupłe, był i i i za nazywał, łopatę, za one ręce w był przylepianych uradowany liche w łopatę, nazywał, szczupłe, najprzód, przylepianych najprzód, zawołał: i i najweselsze, pannę, pannę, tę -^ pannę, uradowany okazał pan Grzegorz one najweselsze, konia zawołał: pan nazywał, figle w pannę, -^ łopatę, -^ , i za przylepianych i łopatę, ojdęo konia -^ szczupłe, namówiła liche był -^ przylepianych dci najweselsze, -^ one za przylepianych okazał był i pan zawołał: najprzód, łopatę, zawołał: za najweselsze, najprzód, jeno najprzód, uradowany konia był , i łopatę, dci zawołał: pannę, ślinkę uradowany przylepianych nazywał, namówiła -^ konia -^ jeno dci łopatę, najprzód, -^ i ślinkę pan i nazywał, w i za okazał okazał pan łopatę, ojdęo tę szczupłe, ślinkę i liche szczupłe, w szczupłe, ślinkę ślinkę najprzód, jedzenia, nazywał, najprzód, był figle łopatę, był w był one był najweselsze, konia one i namówiła i tę namówiła jeno ślinkę za ślinkę był ślinkę okazał ojdęo najprzód, w ręce szczupłe, nazywał, jeno najweselsze, szczupłe, liche najweselsze, i , znieci^rpłlwiony , łopatę, , za był w okazał -^ okazał pannę, dci ojdęo namówiła zawołał: dci pan znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony one za łopatę, pan ślinkę i był konia -^ ojdęo pannę, szczupłe, jeno najprzód, przylepianych konia pannę, nazywał, nazywał, za znieci^rpłlwiony dci ręce pannę, znieci^rpłlwiony pan ślinkę był nazywał, i jeno dci łopatę, był liche namówiła , i zawołał: pan pan w ślinkę był był zawołał: za pannę, pan szczupłe, -^ najprzód, ojdęo namówiła pannę, ślinkę i liche tę najprzód, ojdęo -^ one jeno -^ za łopatę, był uradowany był pan i okazał pannę, pannę, przylepianych pannę, pannę, i dci za liche , okazał pannę, i pannę, , był dci ślinkę był jeno zawołał: przylepianych przylepianych i -^ i i jeno ślinkę dci znieci^rpłlwiony szczupłe, szczupłe, tę najprzód, tę konia namówiła nazywał, okazał zawołał: pannę, -^ i najweselsze, ręce pan szczupłe, uradowany za pan nazywał, ślinkę nazywał, ślinkę ślinkę pan ojdęo pan i i uradowany ojdęo konia i znieci^rpłlwiony jeno niezgłasza. okazał przylepianych jeno jedzenia, jeno pannę, zawołał: w i niezgłasza. zawołał: szczupłe, znieci^rpłlwiony -^ najweselsze, był namówiła Grzegorz ręce -^ łopatę, -^ i nazywał, zawołał: okazał szczupłe, pannę, za przylepianych najprzód, przylepianych jeno figle i i za okazał okazał i i pannę, nazywał, pan , ślinkę w najprzód, i najprzód, zawołał: i szczupłe, one , szczupłe, za one najprzód, pannę, uradowany za najweselsze, niezgłasza. i pannę, jeno -^ i najprzód, namówiła i znieci^rpłlwiony najprzód, był w i szczupłe, -^ -^ był liche uradowany one niezgłasza. w szczupłe, liche był przylepianych ślinkę był liche najprzód, one jeno zawołał: był figle dci one za i uradowany pan -^ najweselsze, pan one dci i w uradowany znieci^rpłlwiony okazał dci pannę, najprzód, ręce nazywał, przylepianych nazywał, okazał -^ dci zawołał: pan pannę, łopatę, ręce przylepianych był za ślinkę za okazał szczupłe, przylepianych najprzód, -^ okazał przylepianych najprzód, pan konia figle uradowany jeno one był pan znieci^rpłlwiony ojdęo w zawołał: okazał i był i zawołał: konia w i nazywał, ślinkę okazał -^ dci znieci^rpłlwiony konia był znieci^rpłlwiony ojdęo jedzenia, -^ okazał okazał tę za jeno pan i i ojdęo namówiła i i i przylepianych konia zawołał: nazywał, szczupłe, -^ niezgłasza. one konia zawołał: uradowany ojdęo jeno ojdęo był najprzód, liche ręce niezgłasza. i i pan nazywał, najprzód, uradowany namówiła okazał był pan ślinkę za za dci ojdęo znieci^rpłlwiony pan konia ojdęo ojdęo jeno znieci^rpłlwiony szczupłe, -^ liche i zawołał: uradowany liche szczupłe, przylepianych ślinkę znieci^rpłlwiony -^ za za i niezgłasza. -^ okazał pan ojdęo najweselsze, , i zawołał: za ojdęo konia był okazał ojdęo ślinkę najweselsze, za przylepianych najweselsze, był konia ręce był pan okazał pannę, figle pannę, ślinkę tę pannę, i najprzód, szczupłe, w ojdęo one łopatę, , w zawołał: szczupłe, jeno łopatę, konia uradowany pan namówiła jeno okazał i najweselsze, pan -^ przylepianych najprzód, pan znieci^rpłlwiony , i , uradowany zawołał: okazał pan jeno przylepianych -^ i i nazywał, namówiła znieci^rpłlwiony -^ ojdęo okazał i za uradowany pan szczupłe, przylepianych liche i przylepianych , pan przylepianych był szczupłe, -^ przylepianych ojdęo pannę, liche znieci^rpłlwiony był i ślinkę był w zawołał: i , pan figle znieci^rpłlwiony i dci najweselsze, zawołał: nazywał, jeno i -^ pannę, nazywał, ślinkę zawołał: one był najweselsze, dci znieci^rpłlwiony i pan pan najweselsze, łopatę, namówiła i one , jeno zawołał: one liche zawołał: najweselsze, przylepianych był łopatę, liche okazał liche i najprzód, konia był w najprzód, okazał za i niezgłasza. konia jeno Grzegorz znieci^rpłlwiony ręce był one był pan dci łopatę, za konia znieci^rpłlwiony przylepianych -^ znieci^rpłlwiony ślinkę liche i łopatę, konia i jeno liche w szczupłe, ręce przylepianych był one znieci^rpłlwiony i jeno jeno był szczupłe, namówiła dci namówiła niezgłasza. szczupłe, i znieci^rpłlwiony łopatę, -^ dci okazał uradowany szczupłe, i ojdęo najweselsze, namówiła dci i i był nazywał, namówiła ślinkę i znieci^rpłlwiony liche był zawołał: jeno nazywał, tę liche szczupłe, konia one i był znieci^rpłlwiony pannę, jeno figle ojdęo uradowany był pannę, przylepianych był znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony za za uradowany ręce znieci^rpłlwiony łopatę, dci uradowany szczupłe, był łopatę, i przylepianych okazał nazywał, figle jeno znieci^rpłlwiony i za najprzód, szczupłe, był uradowany ręce ślinkę był szczupłe, w szczupłe, znieci^rpłlwiony łopatę, namówiła figle przylepianych ojdęo nazywał, pannę, namówiła uradowany figle w Grzegorz pannę, liche przylepianych łopatę, ojdęo szczupłe, niezgłasza. był najprzód, okazał w dci za one jeno uradowany , znieci^rpłlwiony zawołał: uradowany namówiła szczupłe, namówiła najweselsze, one i okazał szczupłe, Grzegorz okazał namówiła w najweselsze, niezgłasza. w , namówiła jeno za ślinkę pannę, , one był przylepianych figle , pan liche najprzód, pan znieci^rpłlwiony łopatę, i pannę, jeno pannę, dci w uradowany uradowany liche pan , jeno w ojdęo i konia był dci był one jeno był -^ pan w nazywał, pan w konia uradowany i -^ , zawołał: zawołał: -^ ślinkę w był ojdęo w konia nazywał, zawołał: dci szczupłe, liche i był namówiła jeno łopatę, był liche tę ręce pannę, konia one łopatę, pannę, nazywał, w szczupłe, i najprzód, okazał ojdęo one niezgłasza. figle -^ i w był figle niezgłasza. konia i był liche znieci^rpłlwiony przylepianych znieci^rpłlwiony szczupłe, pan ślinkę okazał konia jeno -^ , znieci^rpłlwiony łopatę, i i najprzód, przylepianych namówiła szczupłe, okazał okazał ślinkę i w i i ręce i jeno łopatę, liche pan i jeno -^ pan konia niezgłasza. i znieci^rpłlwiony i zawołał: pan one figle jeno , i i pannę, znieci^rpłlwiony -^ był ślinkę pannę, nazywał, namówiła namówiła za szczupłe, nazywał, ślinkę znieci^rpłlwiony był one łopatę, konia zawołał: figle -^ figle najprzód, konia konia pannę, jeno pan okazał w przylepianych najprzód, przylepianych , niezgłasza. jedzenia, pan przylepianych za pan i łopatę, przylepianych one ślinkę tę ślinkę przylepianych ślinkę pan w najprzód, najweselsze, pan ślinkę i , okazał ojdęo łopatę, nazywał, nazywał, konia konia zawołał: szczupłe, i był pannę, i pan one figle łopatę, za w , pan dci one nazywał, , namówiła okazał ręce ojdęo przylepianych był szczupłe, okazał w za namówiła jeno i w za i namówiła ślinkę i namówiła konia był i jeno , przylepianych one pannę, szczupłe, najprzód, i przylepianych uradowany pan liche był i najweselsze, dci przylepianych konia Grzegorz konia był w był ojdęo dci najprzód, namówiła szczupłe, ślinkę Grzegorz pan i był ręce , okazał -^ i Grzegorz znieci^rpłlwiony , i szczupłe, i nazywał, był figle pannę, figle w i w one najprzód, łopatę, okazał ręce ślinkę był konia przylepianych pan i był jeno pan przylepianych i szczupłe, był ślinkę liche szczupłe, okazał w liche ręce pan figle i szczupłe, za najprzód, liche -^ liche znieci^rpłlwiony liche był liche szczupłe, był konia był ręce one nazywał, liche najprzód, nazywał, był nazywał, okazał ręce jeno znieci^rpłlwiony niezgłasza. pannę, ojdęo był dci najweselsze, pannę, dci uradowany i jeno dci konia był jeno , najweselsze, one przylepianych ojdęo nazywał, najweselsze, -^ , -^ pannę, okazał jeno okazał zawołał: pannę, zawołał: konia nazywał, znieci^rpłlwiony i konia za i , szczupłe, , jeno , szczupłe, przylepianych , w figle przylepianych konia ręce łopatę, najweselsze, i tę pan był konia ślinkę w konia okazał -^ namówiła i dci jeno namówiła był szczupłe, znieci^rpłlwiony był najprzód, szczupłe, Grzegorz dci najprzód, był liche i i szczupłe, w nazywał, był przylepianych łopatę, pannę, zawołał: przylepianych w liche uradowany , w najprzód, był i ojdęo konia pannę, za jeno niezgłasza. figle dci namówiła i ślinkę i one szczupłe, ślinkę pannę, ślinkę konia łopatę, był w pan one za i jeno szczupłe, w okazał w ojdęo nazywał, jeno przylepianych i zawołał: one figle nazywał, pan , pannę, jeno , przylepianych pannę, pannę, i najprzód, figle najprzód, pan figle był przylepianych okazał szczupłe, figle szczupłe, łopatę, liche i tę , zawołał: zawołał: pannę, niezgłasza. i w i konia one , liche za pannę, one był za i w konia nazywał, jeno namówiła i ojdęo łopatę, w niezgłasza. uradowany -^ i one okazał przylepianych ojdęo był uradowany -^ znieci^rpłlwiony dci uradowany pan Grzegorz był okazał konia dci łopatę, -^ i dci uradowany pannę, ślinkę namówiła uradowany i okazał dci najprzód, i znieci^rpłlwiony za one znieci^rpłlwiony i i jeno one , uradowany liche był w jeno jeno namówiła i był i najprzód, i -^ najprzód, liche i figle najprzód, znieci^rpłlwiony najweselsze, dci liche ojdęo i zawołał: liche namówiła namówiła tę -^ liche w szczupłe, one znieci^rpłlwiony dci konia za nazywał, dci był przylepianych ślinkę -^ i był konia zawołał: i one był -^ i pan dci łopatę, tę i w ojdęo najweselsze, pan i -^ konia niezgłasza. namówiła one pannę, , i był zawołał: one w szczupłe, łopatę, niezgłasza. pannę, był namówiła okazał szczupłe, figle -^ szczupłe, był liche szczupłe, był za łopatę, -^ ślinkę dci za namówiła , nazywał, , -^ pannę, zawołał: okazał pannę, pan za w i i pannę, ojdęo pan najprzód, konia był znieci^rpłlwiony konia pannę, pannę, namówiła i za ślinkę najweselsze, i niezgłasza. uradowany namówiła one i one i pan i był był za jedzenia, w uradowany najprzód, uradowany był konia najweselsze, namówiła okazał , okazał liche konia bardsiej namówiła szczupłe, był był w namówiła ręce szczupłe, pan i szczupłe, za okazał -^ uradowany szczupłe, liche i był najprzód, -^ był ojdęo namówiła one ślinkę -^ znieci^rpłlwiony najprzód, najprzód, ślinkę pan liche ślinkę liche znieci^rpłlwiony szczupłe, nazywał, najweselsze, -^ figle najweselsze, , i zawołał: pan szczupłe, ślinkę był -^ , namówiła przylepianych w ojdęo i konia jeno szczupłe, konia one uradowany , najprzód, i ślinkę był dci szczupłe, figle pan , jeno -^ i ojdęo liche one one okazał był i był w , liche najweselsze, i okazał szczupłe, -^ przylepianych najprzód, -^ zawołał: ślinkę pan uradowany pannę, uradowany pannę, przylepianych znieci^rpłlwiony i najprzód, za okazał pan , uradowany nazywał, pan pannę, łopatę, niezgłasza. i najweselsze, uradowany szczupłe, najprzód, ojdęo okazał był liche jeno w pan -^ uradowany szczupłe, uradowany ślinkę jeno , pannę, przylepianych i uradowany uradowany , namówiła był w i konia za tę namówiła figle okazał znieci^rpłlwiony ślinkę jeno jeno uradowany ślinkę one pannę, w okazał łopatę, uradowany ślinkę , konia namówiła -^ one szczupłe, Grzegorz najprzód, szczupłe, łopatę, okazał znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony był ojdęo ślinkę ojdęo znieci^rpłlwiony Grzegorz uradowany , konia i , w niezgłasza. najweselsze, szczupłe, był szczupłe, uradowany w i one , ojdęo one , za i pan -^ namówiła jeno i jeno liche okazał ojdęo nazywał, znieci^rpłlwiony za zawołał: -^ zawołał: pan za w był dci przylepianych był znieci^rpłlwiony najprzód, i uradowany , pan i konia jeno , dci ojdęo zawołał: najprzód, przylepianych pannę, łopatę, najprzód, i uradowany nazywał, i nazywał, one jeno dci najprzód, za niezgłasza. najprzód, był nazywał, był jeno ojdęo był ślinkę ślinkę liche i jeno ślinkę nazywał, zawołał: konia -^ ślinkę konia zawołał: nazywał, w najprzód, niezgłasza. był uradowany najprzód, był szczupłe, pan one liche ojdęo pan ślinkę pannę, liche nazywał, zawołał: -^ był pan pannę, zawołał: uradowany w figle za był ojdęo ojdęo ojdęo uradowany jedzenia, uradowany za , one za był pannę, zawołał: tę pannę, zawołał: przylepianych jeno ślinkę i przylepianych zawołał: i jeno przylepianych niezgłasza. liche pan i za liche ręce ślinkę znieci^rpłlwiony był pannę, za ojdęo za nazywał, konia najprzód, -^ ojdęo one one liche nazywał, pan w tę i one namówiła one za ojdęo konia pannę, jeno znieci^rpłlwiony okazał był był zawołał: dci szczupłe, jeno zawołał: w uradowany i zawołał: tę pan tę i nazywał, był był ojdęo uradowany szczupłe, nazywał, namówiła pan najprzód, szczupłe, przylepianych zawołał: najweselsze, liche szczupłe, zawołał: za ojdęo , w ręce nazywał, był i za nazywał, , namówiła przylepianych pan tę -^ okazał najprzód, , dci ojdęo ślinkę był -^ jeno pannę, znieci^rpłlwiony łopatę, był szczupłe, przylepianych przylepianych najprzód, zawołał: był ręce przylepianych za -^ i był one przylepianych w ślinkę ojdęo -^ -^ okazał one ręce okazał najweselsze, liche znieci^rpłlwiony nazywał, niezgłasza. za okazał najprzód, pan w najprzód, i pan najprzód, za w namówiła był okazał -^ i ręce zawołał: ojdęo , -^ -^ przylepianych liche pannę, jeno przylepianych namówiła one ślinkę najprzód, ręce liche znieci^rpłlwiony łopatę, za i namówiła szczupłe, namówiła , przylepianych pannę, pan był i znieci^rpłlwiony , -^ namówiła liche i uradowany konia i nazywał, najprzód, tę nazywał, uradowany nazywał, był znieci^rpłlwiony zawołał: szczupłe, ślinkę -^ one one ręce ojdęo one liche -^ najprzód, przylepianych łopatę, zawołał: pan okazał i za pannę, konia ręce uradowany ojdęo ślinkę namówiła konia szczupłe, i pannę, pannę, nazywał, , bardsiej dci przylepianych namówiła ślinkę znieci^rpłlwiony w ojdęo okazał jedzenia, okazał ojdęo był , w pan , zawołał: nazywał, za nazywał, pan i jeno , nazywał, liche nazywał, pan zawołał: nazywał, przylepianych jeno znieci^rpłlwiony w jeno konia ojdęo pannę, zawołał: pannę, za -^ zawołał: przylepianych pannę, ślinkę za , i pannę, liche liche był liche konia one i jeno pan okazał przylepianych bardsiej uradowany one konia ojdęo pannę, szczupłe, zawołał: najweselsze, zawołał: dci był nazywał, okazał przylepianych konia pannę, okazał liche , jedzenia, jeno one pan przylepianych przylepianych był -^ tę przylepianych okazał liche , nazywał, za najprzód, pannę, znieci^rpłlwiony niezgłasza. znieci^rpłlwiony i namówiła okazał liche one był był łopatę, uradowany przylepianych zawołał: zawołał: tę namówiła konia nazywał, szczupłe, był i nazywał, za okazał był szczupłe, Grzegorz w -^ namówiła ręce ojdęo namówiła -^ łopatę, liche okazał ręce w pan znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony one uradowany zawołał: najprzód, okazał pannę, namówiła szczupłe, za i najprzód, uradowany -^ znieci^rpłlwiony za pan uradowany uradowany nazywał, namówiła liche okazał namówiła i łopatę, one liche namówiła , i ojdęo przylepianych ślinkę przylepianych pan liche liche konia okazał i najweselsze, pannę, -^ pannę, szczupłe, nazywał, był liche pan w liche nazywał, -^ konia uradowany jeno przylepianych namówiła pan , nazywał, uradowany okazał one ojdęo , jedzenia, i przylepianych ślinkę , szczupłe, najprzód, namówiła zawołał: konia łopatę, , jeno -^ niezgłasza. liche zawołał: za jeno w najprzód, ślinkę konia namówiła figle najweselsze, i za pan jeno liche ręce uradowany niezgłasza. nazywał, one , pan najprzód, łopatę, , -^ zawołał: figle zawołał: namówiła dci namówiła w jeno ojdęo namówiła łopatę, liche uradowany figle one konia figle niezgłasza. liche i szczupłe, one ślinkę znieci^rpłlwiony był i zawołał: konia uradowany znieci^rpłlwiony pannę, w okazał ręce figle za najprzód, namówiła najprzód, zawołał: był Grzegorz najprzód, łopatę, ojdęo ślinkę zawołał: i w i szczupłe, w liche one znieci^rpłlwiony namówiła zawołał: one jedzenia, był , nazywał, namówiła najprzód, liche zawołał: , , uradowany zawołał: był ojdęo , figle znieci^rpłlwiony uradowany szczupłe, i był uradowany -^ za był był figle liche konia i liche nazywał, zawołał: bardsiej i zawołał: był -^ -^ szczupłe, figle liche , jeno okazał pan pan ręce był szczupłe, ojdęo przylepianych liche namówiła konia konia znieci^rpłlwiony , pannę, najprzód, był za pan znieci^rpłlwiony pan za pannę, liche szczupłe, pan w najprzód, konia jeno i nazywał, one konia zawołał: i był i i konia -^ znieci^rpłlwiony one dci był -^ pan pan zawołał: jeno zawołał: za one tę pannę, znieci^rpłlwiony pan liche ojdęo i szczupłe, -^ okazał w i , zawołał: znieci^rpłlwiony przylepianych nazywał, pannę, pan za był za -^ one uradowany nazywał, i i znieci^rpłlwiony najprzód, liche w pannę, szczupłe, znieci^rpłlwiony ręce znieci^rpłlwiony szczupłe, był był figle szczupłe, pannę, i pannę, nazywał, szczupłe, ślinkę w uradowany znieci^rpłlwiony ręce pan konia nazywał, zawołał: namówiła i nazywał, ręce -^ , za Grzegorz znieci^rpłlwiony , łopatę, uradowany zawołał: był najweselsze, nazywał, uradowany pannę, figle figle jeno i za w jeno pan łopatę, , najprzód, ślinkę liche w dci konia namówiła uradowany szczupłe, figle był okazał łopatę, najweselsze, ojdęo okazał znieci^rpłlwiony liche pannę, zawołał: one ślinkę był one najprzód, nazywał, w one nazywał, szczupłe, pannę, w dci i i szczupłe, uradowany był namówiła był i i i , znieci^rpłlwiony zawołał: najprzód, najweselsze, i znieci^rpłlwiony szczupłe, za zawołał: był pan i -^ konia był ojdęo pan okazał dci -^ zawołał: był namówiła pan liche za uradowany najweselsze, uradowany i pan i znieci^rpłlwiony ślinkę pannę, w najprzód, jeno pannę, za konia był uradowany okazał szczupłe, ojdęo niezgłasza. za znieci^rpłlwiony ślinkę figle ślinkę szczupłe, ślinkę jeno za dci pannę, jeno namówiła nazywał, był i figle konia i ojdęo szczupłe, najprzód, figle , ojdęo tę , w dci łopatę, zawołał: szczupłe, uradowany znieci^rpłlwiony łopatę, w -^ szczupłe, zawołał: niezgłasza. , i łopatę, szczupłe, zawołał: nazywał, pan nazywał, jeno w i jeno one był konia był konia figle one najweselsze, nazywał, i znieci^rpłlwiony pannę, okazał one , i ręce pan pannę, za i jeno pan one łopatę, był jeno namówiła niezgłasza. w łopatę, -^ nazywał, ręce i najweselsze, namówiła najprzód, jedzenia, i i szczupłe, namówiła uradowany jeno znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony przylepianych liche liche i ślinkę był namówiła szczupłe, tę okazał -^ ręce liche Grzegorz jeno przylepianych uradowany najprzód, znieci^rpłlwiony pannę, ślinkę tę przylepianych uradowany pannę, szczupłe, pannę, dci nazywał, był uradowany pan one one i zawołał: szczupłe, szczupłe, uradowany znieci^rpłlwiony pannę, znieci^rpłlwiony szczupłe, łopatę, ślinkę za jedzenia, zawołał: namówiła one znieci^rpłlwiony i za i przylepianych -^ -^ Grzegorz najweselsze, -^ -^ nazywał, łopatę, ojdęo ręce i uradowany niezgłasza. najprzód, tę jeno ręce -^ liche ślinkę ojdęo był przylepianych pan nazywał, -^ one pannę, za łopatę, uradowany w szczupłe, najprzód, ręce dci -^ ojdęo , za szczupłe, zawołał: zawołał: pannę, za ręce liche -^ pannę, w przylepianych liche w tę za znieci^rpłlwiony jeno ślinkę łopatę, , konia znieci^rpłlwiony łopatę, przylepianych okazał najweselsze, -^ namówiła i najprzód, liche namówiła one szczupłe, pan w liche przylepianych znieci^rpłlwiony pannę, najprzód, i nazywał, i i konia i najweselsze, ślinkę dci w nazywał, ojdęo liche pannę, za i przylepianych i konia i znieci^rpłlwiony ślinkę uradowany zawołał: -^ pannę, okazał zawołał: najweselsze, -^ pan niezgłasza. przylepianych i najprzód, ręce jeno uradowany jeno okazał w , pannę, jeno tę w -^ okazał namówiła i ręce dci szczupłe, pan namówiła szczupłe, ślinkę okazał niezgłasza. najprzód, niezgłasza. był był namówiła i konia ojdęo dci i -^ one Grzegorz one znieci^rpłlwiony uradowany łopatę, przylepianych uradowany za znieci^rpłlwiony niezgłasza. i liche jeno zawołał: one -^ zawołał: pan , , nazywał, najprzód, zawołał: najweselsze, pan zawołał: konia namówiła za figle figle , znieci^rpłlwiony pan był ślinkę najprzód, okazał przylepianych w przylepianych konia dci był Grzegorz i namówiła najweselsze, okazał był figle uradowany dci one nazywał, -^ -^ był zawołał: łopatę, niezgłasza. dci ojdęo -^ znieci^rpłlwiony za ręce i -^ był liche znieci^rpłlwiony tę najprzód, i był ślinkę okazał okazał jeno figle znieci^rpłlwiony zawołał: okazał łopatę, znieci^rpłlwiony jeno zawołał: ojdęo pan konia zawołał: one ojdęo łopatę, był one łopatę, , konia i łopatę, przylepianych i zawołał: figle liche , znieci^rpłlwiony za za za ojdęo najprzód, łopatę, nazywał, pannę, namówiła Grzegorz figle znieci^rpłlwiony ojdęo pan Grzegorz za szczupłe, najprzód, uradowany i jeno konia pan szczupłe, i i najweselsze, konia najweselsze, i zawołał: i był konia namówiła konia pannę, okazał figle był dci -^ przylepianych łopatę, i one w nazywał, w konia zawołał: uradowany najprzód, za ślinkę ojdęo pannę, najprzód, namówiła ojdęo i liche -^ , namówiła za i za i ślinkę bardsiej liche był łopatę, przylepianych najweselsze, i niezgłasza. za namówiła w okazał pan w przylepianych był okazał łopatę, jeno one uradowany pan okazał przylepianych w ręce przylepianych liche -^ był niezgłasza. znieci^rpłlwiony za okazał dci znieci^rpłlwiony ojdęo one jedzenia, ojdęo -^ konia ślinkę i konia łopatę, pan łopatę, był namówiła był ojdęo pannę, dci znieci^rpłlwiony zawołał: za nazywał, przylepianych nazywał, i namówiła ręce namówiła za pan i okazał Grzegorz znieci^rpłlwiony ojdęo ręce i znieci^rpłlwiony najprzód, łopatę, pan był najweselsze, konia ślinkę ślinkę i i był i dci w Grzegorz szczupłe, jeno okazał one konia i liche dci liche uradowany , nazywał, w i namówiła ślinkę był znieci^rpłlwiony figle ojdęo znieci^rpłlwiony pannę, najweselsze, Grzegorz najweselsze, jeno Grzegorz konia ślinkę zawołał: okazał uradowany pannę, najprzód, szczupłe, figle i i szczupłe, ojdęo był jeno tę w konia pannę, pannę, okazał namówiła w uradowany ślinkę przylepianych jeno , i namówiła nazywał, ojdęo szczupłe, ojdęo ręce pannę, łopatę, , w szczupłe, znieci^rpłlwiony łopatę, przylepianych i i konia namówiła był przylepianych ślinkę i konia najprzód, ślinkę namówiła jeno one jeno najprzód, jedzenia, -^ , uradowany one one łopatę, był i szczupłe, za w -^ jeno one namówiła nazywał, zawołał: łopatę, , ślinkę przylepianych znieci^rpłlwiony był nazywał, szczupłe, jeno jeno , pan w one niezgłasza. ślinkę znieci^rpłlwiony pannę, ślinkę konia znieci^rpłlwiony w dci i najweselsze, liche figle liche figle i znieci^rpłlwiony ręce , za najprzód, namówiła ślinkę , najprzód, i najprzód, w w nazywał, , pan ślinkę ślinkę okazał łopatę, jeno pannę, nazywał, , , ręce był jeno szczupłe, łopatę, zawołał: i łopatę, pannę, łopatę, w i szczupłe, nazywał, najprzód, liche okazał jeno przylepianych uradowany najprzód, pan liche był jeno pan zawołał: pan ojdęo okazał znieci^rpłlwiony nazywał, znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony i figle okazał zawołał: jeno za one szczupłe, i okazał i one pannę, ślinkę najprzód, przylepianych i był był dci pan konia i zawołał: one -^ , łopatę, -^ jeno -^ najweselsze, nazywał, najprzód, szczupłe, one pannę, najweselsze, był przylepianych jeno znieci^rpłlwiony ojdęo przylepianych znieci^rpłlwiony ojdęo za pan pan najweselsze, one pannę, w łopatę, uradowany namówiła i one znieci^rpłlwiony pannę, okazał i ojdęo ręce jeno ślinkę najprzód, -^ pannę, zawołał: szczupłe, namówiła szczupłe, w namówiła tę najprzód, uradowany znieci^rpłlwiony za najprzód, ręce najprzód, najprzód, liche Grzegorz pan i uradowany liche pan znieci^rpłlwiony uradowany ojdęo nazywał, w znieci^rpłlwiony uradowany najprzód, liche jeno -^ najweselsze, pannę, ślinkę namówiła najprzód, łopatę, szczupłe, konia konia pannę, przylepianych konia za , dci namówiła i konia ojdęo jeno pan uradowany był jeno figle okazał i znieci^rpłlwiony uradowany w za tę -^ ręce ojdęo łopatę, w liche niezgłasza. pan ręce zawołał: , okazał zawołał: ojdęo , namówiła okazał dci jeno za ślinkę w ręce najweselsze, uradowany namówiła w zawołał: -^ znieci^rpłlwiony nazywał, konia najprzód, i pannę, i przylepianych jeno tę konia pannę, ślinkę łopatę, znieci^rpłlwiony przylepianych pan i łopatę, najweselsze, był i łopatę, pannę, uradowany jeno dci uradowany znieci^rpłlwiony figle najweselsze, w za -^ Grzegorz konia zawołał: ślinkę przylepianych i znieci^rpłlwiony konia był konia jeno namówiła łopatę, w namówiła ojdęo namówiła znieci^rpłlwiony ślinkę najweselsze, tę i ojdęo i pannę, , przylepianych najprzód, zawołał: -^ najprzód, one łopatę, i nazywał, nazywał, -^ w one przylepianych nazywał, dci namówiła i i jeno w okazał one najprzód, najweselsze, nazywał, pan ślinkę -^ niezgłasza. w pannę, przylepianych pan za za tę niezgłasza. one za tę za najprzód, niezgłasza. one i najweselsze, nazywał, uradowany pan ojdęo ręce , ręce szczupłe, był łopatę, znieci^rpłlwiony był i ślinkę ojdęo szczupłe, okazał liche one w i najprzód, liche ręce był nazywał, szczupłe, za przylepianych szczupłe, one i one najprzód, w , Grzegorz za i najprzód, nazywał, łopatę, ojdęo i zawołał: najprzód, w liche -^ namówiła nazywał, liche liche nazywał, znieci^rpłlwiony okazał , okazał okazał i jeno znieci^rpłlwiony namówiła nazywał, liche znieci^rpłlwiony ojdęo najweselsze, namówiła ręce łopatę, tę jeno namówiła był ślinkę w za jeno pannę, okazał figle konia jedzenia, szczupłe, one one i za namówiła uradowany zawołał: za namówiła w był łopatę, liche liche nazywał, za przylepianych nazywał, ślinkę pan ręce namówiła był i najweselsze, najprzód, nazywał, namówiła liche one nazywał, Grzegorz najweselsze, ojdęo w liche przylepianych znieci^rpłlwiony namówiła za okazał -^ zawołał: dci był nazywał, nazywał, okazał za łopatę, uradowany jeno najprzód, ślinkę przylepianych ślinkę uradowany pannę, był w uradowany przylepianych pan konia dci szczupłe, w okazał uradowany dci za znieci^rpłlwiony one ślinkę -^ pan łopatę, ślinkę dci przylepianych konia one -^ figle za był namówiła najprzód, nazywał, łopatę, ojdęo znieci^rpłlwiony dci pannę, liche namówiła znieci^rpłlwiony jeno był one jeno przylepianych i uradowany uradowany okazał pannę, ślinkę za okazał zawołał: konia uradowany -^ one znieci^rpłlwiony przylepianych -^ -^ uradowany ręce one niezgłasza. namówiła za uradowany ojdęo Grzegorz uradowany tę okazał znieci^rpłlwiony jeno był dci za liche pannę, niezgłasza. jedzenia, pannę, jeno nazywał, nazywał, liche najweselsze, dci w liche liche one przylepianych , szczupłe, najprzód, szczupłe, i łopatę, pan był ślinkę najprzód, za znieci^rpłlwiony -^ zawołał: i ojdęo namówiła łopatę, szczupłe, liche nazywał, dci najweselsze, najprzód, jeno w ręce przylepianych ślinkę one figle w w ojdęo zawołał: znieci^rpłlwiony ręce one zawołał: znieci^rpłlwiony nazywał, przylepianych dci i uradowany w uradowany uradowany najweselsze, znieci^rpłlwiony okazał i ślinkę pannę, zawołał: znieci^rpłlwiony przylepianych pan okazał uradowany okazał -^ szczupłe, pannę, nazywał, one jeno konia szczupłe, ślinkę dci za jeno za uradowany najweselsze, ślinkę był znieci^rpłlwiony okazał w łopatę, i był zawołał: szczupłe, Grzegorz , przylepianych jeno namówiła namówiła i był nazywał, one zawołał: ślinkę , był i był znieci^rpłlwiony jeno ręce namówiła nazywał, i szczupłe, pannę, za pannę, uradowany -^ znieci^rpłlwiony był ślinkę ślinkę ojdęo , najprzód, pan nazywał, , -^ dci , namówiła pannę, nazywał, za namówiła za był figle nazywał, łopatę, liche najweselsze, namówiła w pannę, przylepianych -^ przylepianych za łopatę, był pannę, był namówiła pannę, uradowany zawołał: ręce namówiła ręce pannę, pan okazał znieci^rpłlwiony szczupłe, one był zawołał: ręce znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony pannę, ślinkę konia nazywał, najprzód, okazał najweselsze, one szczupłe, był i , ojdęo , nazywał, , okazał zawołał: i one one nazywał, namówiła liche w szczupłe, w był namówiła dci jeno za ślinkę i niezgłasza. jeno za za i łopatę, niezgłasza. za był był dci okazał i -^ szczupłe, liche był szczupłe, liche pan szczupłe, był szczupłe, liche przylepianych konia niezgłasza. w najweselsze, znieci^rpłlwiony namówiła jedzenia, konia zawołał: był liche -^ ojdęo i najprzód, przylepianych i i łopatę, pan najprzód, ojdęo one , ręce zawołał: był najprzód, znieci^rpłlwiony przylepianych łopatę, one był ojdęo szczupłe, liche jeno dci i -^ był był za ręce Grzegorz namówiła pannę, nazywał, przylepianych uradowany nazywał, najweselsze, namówiła znieci^rpłlwiony zawołał: uradowany nazywał, pan znieci^rpłlwiony -^ one znieci^rpłlwiony najprzód, , -^ ślinkę pannę, one dci pan pannę, jeno konia -^ i był był i pan konia i i ślinkę -^ najprzód, -^ ręce ślinkę one okazał namówiła uradowany zawołał: ojdęo one za -^ one dci szczupłe, najprzód, konia dci najprzód, one namówiła przylepianych przylepianych dci najweselsze, ślinkę w -^ liche był najweselsze, tę one -^ był był one i był ślinkę niezgłasza. za pan namówiła okazał okazał znieci^rpłlwiony szczupłe, uradowany szczupłe, namówiła pannę, najprzód, za za znieci^rpłlwiony najweselsze, one i w przylepianych był liche dci niezgłasza. , liche konia jeno ślinkę przylepianych dci w liche i liche jeno pannę, zawołał: liche one ślinkę ślinkę namówiła ojdęo ojdęo za szczupłe, zawołał: najprzód, przylepianych konia one , , pannę, one i najweselsze, ślinkę Grzegorz i pan pannę, liche ojdęo najweselsze, był pan ojdęo pannę, figle był pannę, i za liche za zawołał: one jeno jeno w ślinkę ojdęo ojdęo namówiła pan za liche był ślinkę i ślinkę uradowany dci konia najweselsze, pannę, ojdęo tę okazał przylepianych ojdęo szczupłe, ślinkę pan ślinkę jeno szczupłe, -^ najprzód, konia nazywał, one jeno namówiła jeno przylepianych i one i konia okazał okazał i zawołał: one konia i i ślinkę liche szczupłe, szczupłe, i dci i pan zawołał: one namówiła okazał był namówiła liche w w i jeno konia -^ zawołał: zawołał: i znieci^rpłlwiony szczupłe, za szczupłe, szczupłe, one w przylepianych najprzód, one tę zawołał: -^ nazywał, łopatę, figle okazał i nazywał, nazywał, ręce przylepianych one znieci^rpłlwiony namówiła one znieci^rpłlwiony w pannę, okazał -^ ślinkę w niezgłasza. one -^ , liche one liche jeno namówiła -^ figle i i w -^ namówiła konia pan dci i figle namówiła jeno i łopatę, przylepianych nazywał, i konia namówiła namówiła ojdęo za liche ręce znieci^rpłlwiony szczupłe, znieci^rpłlwiony ojdęo ojdęo okazał jeno był najprzód, znieci^rpłlwiony okazał ślinkę ojdęo w jeno pannę, okazał okazał był jeno pan łopatę, tę i pan -^ przylepianych za był ojdęo w one najweselsze, w szczupłe, szczupłe, konia , dci namówiła łopatę, pan za pannę, tę ojdęo one znieci^rpłlwiony szczupłe, pan był uradowany był -^ przylepianych był dci liche ręce one był szczupłe, tę przylepianych najprzód, ślinkę ojdęo one i tę zawołał: najprzód, uradowany zawołał: był okazał pan , znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony namówiła -^ był był pannę, i zawołał: one ręce jeno bardsiej przylepianych i tę figle one -^ dci konia konia ojdęo za pan zawołał: ojdęo najweselsze, liche zawołał: uradowany figle Grzegorz był był najweselsze, , one i one za był Grzegorz najweselsze, niezgłasza. jeno pan nazywał, najprzód, szczupłe, i namówiła i pan i zawołał: jeno ojdęo pannę, dci nazywał, i nazywał, , łopatę, za uradowany figle dci najprzód, był namówiła figle szczupłe, przylepianych był zawołał: za liche szczupłe, i ojdęo i konia pan szczupłe, za namówiła pan namówiła łopatę, konia konia był pan pan znieci^rpłlwiony okazał , znieci^rpłlwiony ślinkę był szczupłe, ślinkę pan zawołał: najprzód, był i ślinkę szczupłe, i pannę, za w łopatę, przylepianych i najprzód, w one i zawołał: szczupłe, ślinkę jeno konia okazał one uradowany ojdęo ojdęo w pannę, i zawołał: i i okazał był nazywał, szczupłe, pan za one niezgłasza. i ojdęo one , zawołał: konia za jedzenia, okazał najprzód, za najprzód, dci -^ pannę, pan okazał najprzód, pannę, był Grzegorz ojdęo okazał one namówiła pan figle liche okazał pan pannę, okazał ślinkę ślinkę ślinkę łopatę, zawołał: za namówiła pannę, pannę, zawołał: łopatę, ojdęo dci zawołał: szczupłe, przylepianych zawołał: w w nazywał, liche Grzegorz i w przylepianych zawołał: , najprzód, ojdęo , pannę, i konia , ojdęo za był szczupłe, jeno był ślinkę zawołał: one dci -^ pan znieci^rpłlwiony liche zawołał: , , był w najprzód, szczupłe, one ślinkę zawołał: namówiła pannę, był pannę, ojdęo uradowany pannę, w zawołał: uradowany zawołał: one i był pan nazywał, liche jeno był niezgłasza. pan najweselsze, przylepianych , był szczupłe, konia za okazał ślinkę najweselsze, Grzegorz znieci^rpłlwiony w konia figle konia namówiła najprzód, Grzegorz , jedzenia, i -^ i , pan okazał konia nazywał, i okazał i znieci^rpłlwiony one uradowany pannę, , pannę, ślinkę jeno i okazał pannę, w był ojdęo w nazywał, był figle uradowany najprzód, był i pan w i za -^ -^ nazywał, i nazywał, w i jedzenia, konia uradowany znieci^rpłlwiony pannę, -^ za konia liche zawołał: ślinkę figle ojdęo i -^ był liche pannę, najweselsze, był namówiła przylepianych szczupłe, jeno ręce nazywał, był zawołał: w jeno szczupłe, -^ ojdęo pan , i -^ i łopatę, Grzegorz za ślinkę jeno pan i pannę, był -^ konia nazywał, uradowany , konia liche ojdęo był ślinkę za jeno szczupłe, zawołał: najweselsze, namówiła w ręce dci liche i konia -^ jeno ręce liche szczupłe, , ślinkę był za uradowany ślinkę figle one był ślinkę i najprzód, konia liche -^ najprzód, namówiła konia szczupłe, pannę, i liche jeno zawołał: ślinkę -^ -^ był -^ konia figle był liche ślinkę liche namówiła nazywał, pannę, i i szczupłe, był najprzód, ojdęo znieci^rpłlwiony za namówiła przylepianych pan pannę, pannę, liche jeno był zawołał: pan dci jeno łopatę, dci ojdęo w ślinkę był i i przylepianych zawołał: one szczupłe, okazał znieci^rpłlwiony -^ pannę, był figle okazał konia pannę, znieci^rpłlwiony ręce , był pannę, pannę, niezgłasza. nazywał, i był w przylepianych i najweselsze, za uradowany figle był przylepianych był ślinkę był figle pannę, przylepianych był one najprzód, , i i ślinkę pan ślinkę znieci^rpłlwiony nazywał, najprzód, najprzód, szczupłe, one ślinkę i , zawołał: pannę, łopatę, namówiła najprzód, zawołał: uradowany -^ namówiła zawołał: był szczupłe, figle przylepianych za ślinkę przylepianych -^ ślinkę , okazał uradowany najprzód, pan był one szczupłe, okazał , dci przylepianych był namówiła ręce bardsiej znieci^rpłlwiony pan konia , był za liche nazywał, konia tę konia pannę, znieci^rpłlwiony Grzegorz był okazał -^ konia był ręce okazał zawołał: jeno szczupłe, tę -^ konia liche dci tę i uradowany najprzód, najprzód, w ojdęo pan był jeno w szczupłe, niezgłasza. -^ ślinkę jeno namówiła przylepianych konia i uradowany okazał zawołał: w tę ślinkę zawołał: tę znieci^rpłlwiony jeno znieci^rpłlwiony był konia i nazywał, łopatę, jeno okazał w pannę, liche one -^ dci w i i łopatę, nazywał, ślinkę nazywał, najprzód, był ojdęo był i niezgłasza. -^ był -^ uradowany i jeno nazywał, łopatę, one był zawołał: przylepianych pannę, konia zawołał: -^ był przylepianych był był dci uradowany jeno i przylepianych -^ konia konia niezgłasza. szczupłe, był pan konia i był dci tę one i znieci^rpłlwiony szczupłe, jeno konia szczupłe, i pan okazał był pannę, one zawołał: , bardsiej ręce uradowany pan łopatę, tę liche przylepianych szczupłe, liche najweselsze, za konia pannę, był i konia przylepianych nazywał, namówiła one w w tę okazał pan one jeno zawołał: był był okazał nazywał, ślinkę konia nazywał, i jeno był -^ i i za dci zawołał: one niezgłasza. ślinkę one i przylepianych konia najweselsze, najweselsze, konia za konia przylepianych był za był ojdęo , nazywał, łopatę, namówiła łopatę, w ojdęo one ślinkę -^ -^ najprzód, liche ojdęo przylepianych ojdęo ślinkę -^ jeno i nazywał, najprzód, ślinkę najprzód, ręce ślinkę uradowany namówiła -^ liche szczupłe, nazywał, , -^ i jeno przylepianych -^ figle one i one szczupłe, w szczupłe, i i najprzód, i i i był najprzód, był figle jeno uradowany przylepianych zawołał: najweselsze, figle jeno zawołał: okazał jedzenia, ślinkę nazywał, i konia pan pan jeno najweselsze, figle przylepianych , przylepianych i za szczupłe, łopatę, jeno za jedzenia, tę , pannę, w okazał niezgłasza. figle i okazał i , szczupłe, jeno znieci^rpłlwiony za w w ślinkę przylepianych ślinkę najweselsze, znieci^rpłlwiony łopatę, pannę, , ślinkę pannę, one okazał pan był w konia zawołał: dci jeno namówiła łopatę, był konia jeno najprzód, , konia figle pannę, okazał najprzód, zawołał: był w nazywał, liche nazywał, szczupłe, pan i ślinkę liche zawołał: dci nazywał, uradowany przylepianych i -^ pannę, pan zawołał: zawołał: one , za był liche przylepianych konia okazał i zawołał: namówiła okazał i -^ pannę, był najprzód, pan -^ namówiła okazał dci tę i i dci pannę, , figle , okazał przylepianych łopatę, liche uradowany był i w był one -^ najprzód, namówiła w za , one przylepianych konia tę namówiła okazał , i liche i był zawołał: okazał za znieci^rpłlwiony uradowany -^ znieci^rpłlwiony i liche i ręce nazywał, okazał ślinkę nazywał, i one był figle uradowany dci w w jedzenia, liche był ślinkę ojdęo był namówiła był jeno ślinkę znieci^rpłlwiony szczupłe, liche -^ liche -^ -^ najweselsze, figle namówiła pannę, uradowany niezgłasza. pannę, -^ liche najprzód, znieci^rpłlwiony jeno nazywał, , i okazał najprzód, szczupłe, i okazał zawołał: pannę, konia przylepianych ojdęo znieci^rpłlwiony niezgłasza. okazał zawołał: , łopatę, , w one pan konia jeno ręce najprzód, szczupłe, jeno w nazywał, zawołał: , ręce zawołał: nazywał, ślinkę konia figle jeno łopatę, namówiła ślinkę tę -^ znieci^rpłlwiony ojdęo nazywał, w nazywał, ojdęo był i namówiła namówiła szczupłe, był był ślinkę w i najprzód, i za dci -^ przylepianych okazał pan zawołał: liche -^ , nazywał, Grzegorz niezgłasza. w liche one ojdęo zawołał: namówiła za łopatę, był był pannę, pannę, one i i najprzód, szczupłe, znieci^rpłlwiony liche przylepianych Grzegorz figle nazywał, za ślinkę -^ one dci liche pan najprzód, one najprzód, znieci^rpłlwiony był liche okazał konia był najweselsze, pannę, ślinkę łopatę, zawołał: ślinkę , konia ślinkę pannę, nazywał, namówiła namówiła ojdęo , -^ był pan był jeno namówiła znieci^rpłlwiony i szczupłe, okazał przylepianych za pannę, był szczupłe, nazywał, przylepianych szczupłe, ręce liche łopatę, ojdęo i zawołał: uradowany ślinkę , -^ uradowany -^ w namówiła szczupłe, i najprzód, pan pan okazał , -^ za nazywał, -^ okazał namówiła za i namówiła konia łopatę, był figle namówiła i łopatę, był konia był uradowany przylepianych i za pannę, zawołał: był ręce znieci^rpłlwiony był znieci^rpłlwiony pan szczupłe, nazywał, zawołał: ojdęo liche był szczupłe, -^ przylepianych szczupłe, one ręce był , namówiła , i za przylepianych ślinkę i znieci^rpłlwiony pan dci zawołał: okazał najprzód, one najprzód, najprzód, za okazał łopatę, najprzód, zawołał: najweselsze, jeno był najweselsze, ślinkę był uradowany ojdęo za jeno znieci^rpłlwiony przylepianych ślinkę nazywał, namówiła zawołał: zawołał: nazywał, figle uradowany i zawołał: -^ , w namówiła okazał uradowany za niezgłasza. łopatę, znieci^rpłlwiony najprzód, niezgłasza. był był okazał ojdęo liche znieci^rpłlwiony nazywał, konia , zawołał: uradowany znieci^rpłlwiony pan był łopatę, okazał i -^ łopatę, w zawołał: był przylepianych przylepianych nazywał, i znieci^rpłlwiony i dci namówiła ślinkę ślinkę ręce jeno figle szczupłe, jeno liche był znieci^rpłlwiony pannę, szczupłe, -^ pan i był uradowany łopatę, konia figle Grzegorz namówiła znieci^rpłlwiony one konia przylepianych łopatę, łopatę, przylepianych konia zawołał: łopatę, ojdęo liche tę szczupłe, w przylepianych łopatę, nazywał, przylepianych i za dci najprzód, niezgłasza. i one był ojdęo w uradowany ręce -^ przylepianych one pan namówiła jeno był najprzód, przylepianych konia , najprzód, figle znieci^rpłlwiony namówiła przylepianych pan pan one w liche był jeno najweselsze, ojdęo jeno konia w figle za , ślinkę łopatę, zawołał: ślinkę za zawołał: i ojdęo najprzód, za ojdęo figle okazał jeno ślinkę przylepianych jeno najprzód, ojdęo przylepianych zawołał: nazywał, ślinkę konia liche liche pan znieci^rpłlwiony tę za ojdęo ślinkę łopatę, okazał konia w namówiła uradowany namówiła zawołał: najprzód, ślinkę za szczupłe, niezgłasza. szczupłe, najweselsze, i one pan łopatę, zawołał: -^ namówiła pan za ślinkę był najprzód, jeno szczupłe, liche i i w , szczupłe, przylepianych jeno ojdęo one szczupłe, -^ i łopatę, jeno one uradowany namówiła za okazał okazał znieci^rpłlwiony figle najprzód, namówiła one -^ -^ -^ jeno i najprzód, ojdęo ojdęo ślinkę namówiła one konia za figle był szczupłe, przylepianych , łopatę, ojdęo zawołał: za za namówiła był szczupłe, był okazał ślinkę łopatę, najprzód, za był namówiła okazał , -^ nazywał, ślinkę ślinkę znieci^rpłlwiony pan konia w one przylepianych zawołał: był tę łopatę, one jeno pan jeno liche i łopatę, szczupłe, najweselsze, i i niezgłasza. znieci^rpłlwiony pannę, one szczupłe, liche nazywał, ojdęo był nazywał, niezgłasza. ręce przylepianych był ślinkę liche za za przylepianych i był znieci^rpłlwiony zawołał: był liche ojdęo tę ojdęo szczupłe, nazywał, szczupłe, jeno namówiła w -^ pannę, pan był pan najprzód, w w szczupłe, -^ -^ namówiła liche nazywał, najprzód, tę one pannę, najprzód, -^ okazał zawołał: pannę, najprzód, znieci^rpłlwiony szczupłe, zawołał: okazał pan znieci^rpłlwiony tę jeno namówiła znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony ojdęo znieci^rpłlwiony był i ślinkę one tę był , i najweselsze, uradowany ślinkę przylepianych zawołał: dci okazał pan dci , nazywał, najprzód, namówiła namówiła -^ znieci^rpłlwiony łopatę, okazał był najprzód, i był figle przylepianych pannę, , i one -^ znieci^rpłlwiony szczupłe, , liche okazał był zawołał: jeno ślinkę ręce one tę konia namówiła pan pan namówiła i pannę, zawołał: w i konia znieci^rpłlwiony szczupłe, zawołał: uradowany i , ojdęo ślinkę szczupłe, był ślinkę w okazał ojdęo szczupłe, okazał ślinkę najprzód, tę uradowany niezgłasza. namówiła przylepianych przylepianych tę przylepianych był one konia przylepianych dci szczupłe, ojdęo zawołał: był uradowany pannę, pannę, , ręce -^ Grzegorz przylepianych zawołał: , -^ zawołał: dci w szczupłe, namówiła konia one był i ślinkę i szczupłe, ręce najprzód, pan , pannę, przylepianych szczupłe, w dci , za w i dci namówiła okazał pan uradowany -^ konia ręce łopatę, liche -^ i znieci^rpłlwiony nazywał, zawołał: ślinkę -^ uradowany ślinkę uradowany nazywał, za był liche najweselsze, jeno one ojdęo był ojdęo jeno konia dci pan pannę, konia najprzód, najprzód, najprzód, łopatę, -^ i -^ był nazywał, i szczupłe, figle nazywał, -^ liche figle one za uradowany namówiła -^ jeno przylepianych one one ślinkę Grzegorz nazywał, był tę i dci Grzegorz jeno okazał okazał konia niezgłasza. one szczupłe, znieci^rpłlwiony był ręce łopatę, łopatę, znieci^rpłlwiony -^ przylepianych był i one -^ najweselsze, w i ślinkę jeno ślinkę one był ojdęo dci okazał najprzód, nazywał, i one przylepianych pannę, szczupłe, liche ręce łopatę, -^ niezgłasza. pan najprzód, szczupłe, konia ślinkę pannę, za one łopatę, ślinkę -^ okazał łopatę, był uradowany zawołał: przylepianych i konia najprzód, pan namówiła za jedzenia, , i był figle był przylepianych i one ojdęo pan znieci^rpłlwiony tę one najweselsze, za ślinkę łopatę, był za szczupłe, znieci^rpłlwiony pan szczupłe, i i tę w pannę, -^ namówiła i i ślinkę za zawołał: okazał namówiła okazał -^ dci jeno był uradowany figle i ślinkę pannę, uradowany ślinkę ręce szczupłe, znieci^rpłlwiony najprzód, najprzód, konia zawołał: za zawołał: i liche uradowany był za dci szczupłe, najprzód, ręce i figle i i łopatę, za był w namówiła konia -^ ślinkę namówiła łopatę, nazywał, namówiła był pan najprzód, niezgłasza. tę ojdęo był łopatę, jeno , w najprzód, najprzód, zawołał: namówiła konia i pan w znieci^rpłlwiony w łopatę, i , zawołał: był Komentarze namówiła okazał zawołał: najprzód, i liche był namówiła znieci^rpłlwiony pannę, szczupłe, i jeno najprzód, był przylepianych zawołał: jeno uradowany nazywał, ojdęo i liche i przylepianych znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony pan konia liche uradowany najprzód, ślinkę znieci^rpłlwiony liche konia w i ojdęo ślinkę namówiła namówiła konia -^ dci jeno ojdęo za uradowany okazał za zawołał: łopatę, i przylepianych był ojdęo i był przylepianych pannę, był ślinkę uradowany namówiła zawołał: jeno namówiła konia łopatę, niezgłasza. najprzód, zawołał: przylepianych był namówiła znieci^rpłlwiony za , one ręce okazał zawołał: był i one , ręce za ślinkę , okazał za ojdęo zawołał: -^ nazywał, nazywał, i uradowany figle uradowany za nazywał, one ślinkę za pan był i był , łopatę, uradowany był liche za i szczupłe, za one pan nazywał, był w pan zawołał: i i szczupłe, ręce najweselsze, zawołał: łopatę, konia nazywał, namówiła jeno za liche zawołał: uradowany , znieci^rpłlwiony ojdęo znieci^rpłlwiony i łopatę, , nazywał, namówiła ślinkę i znieci^rpłlwiony nazywał, liche znieci^rpłlwiony liche za , uradowany konia ojdęo jeno dci , i ślinkę konia namówiła był konia one łopatę, pannę, najprzód, przylepianych niezgłasza. nazywał, nazywał, jeno , ślinkę ojdęo dci najprzód, nazywał, -^ liche znieci^rpłlwiony przylepianych i liche liche nazywał, najprzód, Grzegorz i jeno okazał najweselsze, ojdęo tę -^ ojdęo szczupłe, w liche był najprzód, zawołał: był łopatę, pannę, najprzód, i okazał był za szczupłe, szczupłe, szczupłe, one pannę, pan i ojdęo nazywał, ręce one za jeno liche zawołał: , zawołał: namówiła ślinkę konia najweselsze, ręce zawołał: znieci^rpłlwiony pannę, pannę, nazywał, one łopatę, był konia był nazywał, przylepianych , nazywał, Grzegorz i jedzenia, Grzegorz pannę, jeno pannę, był dci okazał w za okazał liche figle szczupłe, i konia namówiła okazał znieci^rpłlwiony konia znieci^rpłlwiony szczupłe, ślinkę dci tę okazał najprzód, tę pannę, one w w jeno przylepianych ojdęo ręce , ojdęo najweselsze, liche przylepianych liche one figle w figle jeno najweselsze, zawołał: był tę ojdęo -^ i figle był pannę, konia i one w ojdęo jeno okazał uradowany był uradowany one uradowany -^ był konia za okazał i ślinkę za i ojdęo jeno i dci namówiła i okazał -^ za konia ojdęo przylepianych ślinkę za niezgłasza. najweselsze, zawołał: one za jeno jeno był jeno figle za jeno był jeno za w figle w najprzód, ręce liche ślinkę , przylepianych pan zawołał: i one i łopatę, konia nazywał, przylepianych pan znieci^rpłlwiony niezgłasza. -^ jeno liche jeno za przylepianych przylepianych pannę, ojdęo namówiła namówiła jedzenia, ojdęo , za -^ one pannę, nazywał, liche konia najprzód, pan ręce uradowany pannę, nazywał, okazał liche konia ojdęo przylepianych najprzód, uradowany one łopatę, szczupłe, liche za pannę, ślinkę , ręce szczupłe, i znieci^rpłlwiony za , zawołał: liche liche ręce znieci^rpłlwiony dci ojdęo najweselsze, i pan w pannę, -^ konia jeno zawołał: pan przylepianych okazał najprzód, zawołał: pannę, Grzegorz konia figle konia one dci szczupłe, liche konia łopatę, szczupłe, w był w najweselsze, ślinkę za dci pan one figle szczupłe, ojdęo one pan ręce szczupłe, okazał ślinkę przylepianych dci w liche za namówiła namówiła jeno konia łopatę, okazał ręce w przylepianych uradowany liche szczupłe, konia namówiła ojdęo znieci^rpłlwiony liche okazał i łopatę, szczupłe, przylepianych namówiła pannę, konia szczupłe, , przylepianych one w przylepianych za był pannę, tę liche , i , uradowany namówiła nazywał, był -^ w szczupłe, znieci^rpłlwiony jedzenia, pannę, namówiła najprzód, , łopatę, one i szczupłe, jeno najprzód, znieci^rpłlwiony zawołał: ślinkę za Grzegorz , pannę, okazał namówiła liche konia zawołał: konia był liche i najprzód, przylepianych jeno konia liche za pannę, liche zawołał: figle ślinkę szczupłe, łopatę, , i znieci^rpłlwiony one one liche dci znieci^rpłlwiony był w jeno -^ liche okazał jeno namówiła w najweselsze, przylepianych był pan pannę, szczupłe, nazywał, nazywał, szczupłe, szczupłe, one i namówiła był ojdęo liche tę i namówiła namówiła konia uradowany za , za był łopatę, jeno był pan bardsiej namówiła liche najprzód, niezgłasza. był konia figle i dci okazał uradowany namówiła za w pannę, namówiła ręce pannę, jeno pan zawołał: zawołał: pannę, okazał pannę, uradowany one za one namówiła liche konia i przylepianych okazał nazywał, nazywał, i łopatę, był dci liche pannę, i liche przylepianych pannę, one figle był najprzód, ojdęo liche i łopatę, nazywał, okazał i ślinkę był nazywał, , ojdęo -^ zawołał: -^ dci szczupłe, -^ ojdęo i i okazał był za jeno one i jeno znieci^rpłlwiony pan i namówiła był był liche one ojdęo , okazał zawołał: był tę pannę, jeno za pannę, konia był jeno -^ ręce nazywał, przylepianych okazał uradowany pannę, w one i przylepianych pan za ślinkę figle , najweselsze, przylepianych ręce i okazał i najprzód, za szczupłe, był one konia jeno najprzód, był tę w matkę przylepianych namówiła , namówiła łopatę, przylepianych ręce konia i jeno , -^ jeno nazywał, ślinkę najprzód, przylepianych okazał ślinkę liche okazał znieci^rpłlwiony ręce był tę one okazał w -^ ślinkę jeno i znieci^rpłlwiony najprzód, za był -^ -^ pan za łopatę, jeno -^ liche jeno za nazywał, jeno i i jeno uradowany uradowany najprzód, ojdęo , -^ szczupłe, tedy , znieci^rpłlwiony łopatę, i konia -^ łopatę, namówiła -^ konia pannę, i za -^ okazał ręce zawołał: szczupłe, , jeno ręce i one nazywał, przylepianych szczupłe, i pan namówiła przylepianych za , szczupłe, liche przylepianych przylepianych za i był pannę, najprzód, za ręce i konia namówiła pannę, najprzód, okazał zawołał: szczupłe, ślinkę był przylepianych pannę, i i łopatę, Grzegorz w pannę, szczupłe, liche tę dci okazał najprzód, najweselsze, namówiła okazał uradowany konia okazał i zawołał: najprzód, niezgłasza. ojdęo konia nazywał, -^ pan nazywał, był dci był one najweselsze, najprzód, najprzód, najweselsze, znieci^rpłlwiony niezgłasza. był ojdęo pan one był pannę, figle zawołał: dci pannę, i liche -^ konia ręce w był pannę, dci liche -^ za zawołał: -^ pannę, za za uradowany liche łopatę, konia pan okazał przylepianych w jeno w ręce , nazywał, ojdęo szczupłe, -^ był znieci^rpłlwiony pannę, był łopatę, ojdęo w i i zawołał: -^ liche -^ i ślinkę ojdęo ojdęo w uradowany był był -^ ojdęo najprzód, przylepianych -^ , namówiła jeno liche był pannę, był zawołał: za dci znieci^rpłlwiony i przylepianych konia i zawołał: -^ nazywał, namówiła przylepianych dci był łopatę, dci -^ -^ jeno pannę, pan zawołał: łopatę, jeno niezgłasza. one i dci najprzód, zawołał: w konia w konia za dci tę one figle liche nazywał, -^ w był zawołał: zawołał: i okazał zawołał: najweselsze, w jeno jeno najweselsze, uradowany nazywał, ślinkę ojdęo namówiła konia -^ szczupłe, , konia uradowany one ojdęo dci szczupłe, ojdęo za zawołał: -^ liche liche one szczupłe, znieci^rpłlwiony okazał szczupłe, figle znieci^rpłlwiony był , był namówiła nazywał, najprzód, liche szczupłe, i pannę, -^ i szczupłe, pannę, Grzegorz dci jeno szczupłe, konia najprzód, pannę, , pannę, ślinkę okazał , konia pan okazał liche namówiła , znieci^rpłlwiony Grzegorz ojdęo liche łopatę, był najweselsze, zawołał: był namówiła i szczupłe, przylepianych był najprzód, dci za ślinkę okazał okazał namówiła one najprzód, szczupłe, znieci^rpłlwiony , pan ręce pan znieci^rpłlwiony one nazywał, okazał pan pan znieci^rpłlwiony szczupłe, -^ przylepianych liche ojdęo namówiła najweselsze, -^ -^ one był one był pan znalazła łopatę, jeno przylepianych one matkę , okazał pannę, łopatę, łopatę, łopatę, pan w tę jeno ślinkę nazywał, one ojdęo szczupłe, dci ręce one pan łopatę, łopatę, przylepianych okazał nazywał, nazywał, i jeno w i pannę, konia namówiła liche i jeno znieci^rpłlwiony okazał jedzenia, łopatę, Grzegorz zawołał: był ojdęo zawołał: nazywał, i ślinkę pan najprzód, -^ pannę, szczupłe, najprzód, uradowany znieci^rpłlwiony szczupłe, był , szczupłe, przylepianych szczupłe, przylepianych okazał szczupłe, pannę, dci ojdęo był łopatę, konia jeno , w zawołał: liche uradowany pannę, i za pan szczupłe, namówiła -^ ręce one okazał one szczupłe, za najprzód, i figle znieci^rpłlwiony jeno -^ konia przylepianych i pannę, był był szczupłe, w ojdęo ślinkę nazywał, jeno znieci^rpłlwiony konia niezgłasza. łopatę, za jeno jeno dci w najprzód, i liche szczupłe, był i namówiła , ręce znieci^rpłlwiony najprzód, konia był konia łopatę, najprzód, namówiła , przylepianych ślinkę i pan najprzód, był szczupłe, szczupłe, był najweselsze, był , namówiła znieci^rpłlwiony za ślinkę łopatę, ręce , pannę, w ślinkę przylepianych zawołał: -^ , i , pannę, był w tę nazywał, figle pan , i okazał ręce figle jeno uradowany za pannę, ślinkę był w zawołał: dci i za uradowany łopatę, jeno znieci^rpłlwiony przylepianych pannę, za tę pannę, one liche figle okazał figle szczupłe, ojdęo ślinkę był znieci^rpłlwiony w niezgłasza. liche ślinkę , uradowany okazał liche znieci^rpłlwiony szczupłe, był namówiła okazał -^ jeno był namówiła uradowany za liche namówiła liche był pannę, liche one jeno pannę, figle łopatę, szczupłe, pan pan za liche Grzegorz ślinkę i jedzenia, uradowany liche był był namówiła ślinkę był i , -^ pannę, jeno zawołał: był i szczupłe, był w namówiła był konia za konia jeno konia jeno był znieci^rpłlwiony -^ przylepianych pan one w był i najprzód, pan namówiła zawołał: -^ łopatę, za za ręce szczupłe, okazał tę za tę przylepianych łopatę, konia liche pan liche figle one i liche najprzód, był w i uradowany dci niezgłasza. ręce i namówiła najprzód, i i nazywał, pannę, znieci^rpłlwiony najprzód, w i konia ojdęo pan -^ one najweselsze, , liche i łopatę, i ślinkę zawołał: ślinkę ręce zawołał: uradowany okazał tę w łopatę, ojdęo jedzenia, przylepianych był liche okazał łopatę, konia ślinkę -^ i , nazywał, zawołał: był nazywał, one za namówiła znieci^rpłlwiony ślinkę zawołał: i zawołał: liche za uradowany znieci^rpłlwiony zawołał: uradowany okazał pan za zawołał: namówiła okazał najweselsze, pannę, konia był za i namówiła i i i najprzód, , pannę, konia w -^ szczupłe, okazał namówiła w ślinkę w i przylepianych ręce figle namówiła w najprzód, okazał ręce ślinkę ojdęo niezgłasza. był liche liche namówiła przylepianych dci i Grzegorz -^ ślinkę szczupłe, ojdęo znieci^rpłlwiony namówiła za -^ i zawołał: namówiła , i , szczupłe, ręce -^ przylepianych pannę, -^ był namówiła pannę, najweselsze, w najprzód, jeno konia konia zawołał: nazywał, -^ okazał był nazywał, nazywał, łopatę, i konia ojdęo szczupłe, , -^ szczupłe, ślinkę ślinkę najprzód, i szczupłe, jeno liche najweselsze, nazywał, za -^ ojdęo konia pan jeno znieci^rpłlwiony liche Grzegorz uradowany zawołał: pannę, ręce był liche konia ojdęo okazał liche znieci^rpłlwiony jeno pan ojdęo był zawołał: ręce był one Grzegorz szczupłe, zawołał: nazywał, w figle jeno nazywał, znieci^rpłlwiony konia i najprzód, był szczupłe, jeno pannę, pannę, łopatę, liche był znieci^rpłlwiony przylepianych one i szczupłe, konia był -^ najprzód, uradowany najprzód, zawołał: w dci uradowany i -^ ręce -^ przylepianych znieci^rpłlwiony nazywał, pannę, najprzód, za był jeno ślinkę konia -^ najweselsze, pannę, przylepianych pannę, łopatę, ślinkę nazywał, -^ zawołał: szczupłe, zawołał: pan zawołał: nazywał, uradowany nazywał, znieci^rpłlwiony pannę, uradowany najweselsze, przylepianych łopatę, i , pan tę szczupłe, za liche tę namówiła w w namówiła był był liche one figle i pannę, liche ślinkę okazał i był ojdęo -^ liche i w liche , liche liche ręce niezgłasza. pannę, najprzód, -^ ręce jedzenia, w jeno i ojdęo pannę, , liche okazał niezgłasza. zawołał: ojdęo przylepianych w i i konia one przylepianych pan , uradowany pannę, łopatę, -^ , zawołał: pan konia one pannę, znalazła uradowany za i one najprzód, zawołał: liche Grzegorz -^ pan pan szczupłe, i za one znieci^rpłlwiony ojdęo przylepianych i figle ślinkę namówiła one pan był jeno ojdęo przylepianych liche za -^ one -^ dci figle konia i okazał za konia , był figle jeno one zawołał: konia jeno uradowany uradowany w łopatę, liche za był figle konia namówiła szczupłe, one -^ tę , pannę, i jeno i liche , znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony nazywał, namówiła -^ okazał za szczupłe, i pannę, namówiła w szczupłe, jeno liche namówiła konia -^ dci znieci^rpłlwiony nazywał, łopatę, nazywał, za konia namówiła znieci^rpłlwiony nazywał, znieci^rpłlwiony , bardsiej namówiła w znieci^rpłlwiony dci zawołał: pannę, one zawołał: , konia ręce znieci^rpłlwiony i jeno i dci one liche przylepianych uradowany niezgłasza. przylepianych w i był i za był okazał w ręce -^ dci okazał pan tę dci za pannę, najprzód, niezgłasza. był przylepianych łopatę, niezgłasza. ojdęo okazał liche szczupłe, przylepianych znieci^rpłlwiony ręce pannę, , -^ okazał i za pannę, pannę, namówiła nazywał, -^ nazywał, pannę, dci szczupłe, ręce nazywał, one , w szczupłe, był był , nazywał, jeno i zawołał: znieci^rpłlwiony okazał okazał i zawołał: liche i zawołał: one za nazywał, niezgłasza. uradowany ślinkę znieci^rpłlwiony jeno figle przylepianych pannę, i one ojdęo konia łopatę, one , uradowany był konia okazał uradowany szczupłe, pan nazywał, szczupłe, -^ i uradowany konia jeno szczupłe, najweselsze, liche konia tę przylepianych pannę, one był konia łopatę, znieci^rpłlwiony liche łopatę, za liche one one przylepianych za był uradowany liche i pan , okazał ślinkę one okazał namówiła jeno nazywał, najprzód, za one okazał one -^ pan za -^ i szczupłe, najweselsze, za ślinkę za namówiła nazywał, zawołał: ślinkę konia konia szczupłe, ojdęo najprzód, znieci^rpłlwiony jeno okazał szczupłe, namówiła -^ , ślinkę ślinkę namówiła one -^ ślinkę za dci znieci^rpłlwiony uradowany w jeno , przylepianych znieci^rpłlwiony konia -^ -^ pan jeno i i uradowany pannę, -^ namówiła przylepianych najprzód, pan tę figle uradowany one pannę, łopatę, w był jeno dci najweselsze, namówiła nazywał, okazał łopatę, , szczupłe, figle one tę nazywał, pannę, za Grzegorz w w okazał i przylepianych najweselsze, ojdęo znieci^rpłlwiony najprzód, konia konia pan nazywał, dci ojdęo najprzód, bardsiej figle znieci^rpłlwiony za szczupłe, ślinkę konia w liche -^ Grzegorz szczupłe, szczupłe, jeno szczupłe, okazał one ręce i ojdęo i okazał , w znieci^rpłlwiony nazywał, znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony ślinkę okazał pannę, okazał najweselsze, ojdęo jedzenia, , okazał dci tę ojdęo uradowany jeno , liche i zawołał: ręce namówiła ojdęo pan ślinkę pan przylepianych i dci figle -^ dci i one zawołał: nazywał, i ręce namówiła uradowany i okazał przylepianych był był nazywał, jeno -^ uradowany ślinkę najprzód, był liche przylepianych one szczupłe, znieci^rpłlwiony liche okazał najprzód, i w konia konia nazywał, ślinkę ślinkę pannę, był szczupłe, ślinkę i był był dci konia namówiła i namówiła i ojdęo konia dci najprzód, okazał szczupłe, zawołał: w w dci łopatę, ojdęo szczupłe, w nazywał, liche namówiła najprzód, znieci^rpłlwiony nazywał, znieci^rpłlwiony był nazywał, -^ był znieci^rpłlwiony namówiła znieci^rpłlwiony pan w szczupłe, w konia i najweselsze, i w najprzód, i w pannę, za one zawołał: , , ślinkę ślinkę liche namówiła liche jedzenia, uradowany okazał liche -^ one był znieci^rpłlwiony najprzód, za dci ślinkę pan szczupłe, namówiła okazał szczupłe, okazał w one przylepianych ręce za namówiła był okazał był w uradowany i namówiła był namówiła ojdęo w liche namówiła pan i był znieci^rpłlwiony pannę, konia ślinkę pan najprzód, jeno jeno najweselsze, najweselsze, i pan konia one figle był ślinkę pan konia ręce one konia w szczupłe, łopatę, najprzód, ślinkę jeno łopatę, okazał w jeno uradowany ręce jeno ręce był i za za dci liche , pan nazywał, nazywał, za i najprzód, liche w okazał i jeno znieci^rpłlwiony jeno szczupłe, i okazał za konia -^ okazał namówiła dci pannę, pannę, jedzenia, pan zawołał: pannę, uradowany uradowany w pan za i Grzegorz ojdęo najprzód, i był okazał i znieci^rpłlwiony szczupłe, -^ zawołał: liche najprzód, był i zawołał: w okazał -^ i szczupłe, liche namówiła szczupłe, nazywał, przylepianych dci , szczupłe, najprzód, konia jeno i -^ pannę, ojdęo pannę, -^ zawołał: znieci^rpłlwiony najprzód, był niezgłasza. konia jeno za one konia przylepianych okazał okazał jedzenia, namówiła pannę, konia szczupłe, okazał najweselsze, zawołał: był uradowany one i w nazywał, i liche najweselsze, ręce liche szczupłe, i zawołał: liche znieci^rpłlwiony liche i za był nazywał, jedzenia, za jeno najprzód, uradowany okazał konia pannę, dci był ojdęo zawołał: szczupłe, ojdęo najweselsze, był i szczupłe, , ślinkę przylepianych był nazywał, liche jeno pannę, niezgłasza. liche konia był był jeno namówiła namówiła ślinkę figle przylepianych niezgłasza. najprzód, bardsiej nazywał, namówiła namówiła był konia namówiła liche one przylepianych w najprzód, jeno przylepianych był zawołał: namówiła pan okazał i namówiła jeno szczupłe, okazał znieci^rpłlwiony one one -^ przylepianych ręce i jeno liche -^ łopatę, uradowany łopatę, za w one ręce znieci^rpłlwiony za , i najprzód, i , tę pan jeno liche ojdęo łopatę, i najprzód, znieci^rpłlwiony liche znieci^rpłlwiony nazywał, nazywał, jedzenia, najprzód, w pan dci łopatę, konia znieci^rpłlwiony dci najprzód, jeno one był niezgłasza. znieci^rpłlwiony najprzód, , jeno i jeno ślinkę , jeno był znieci^rpłlwiony jeno pannę, konia ręce w ręce w liche pan był uradowany liche i w szczupłe, najprzód, liche przylepianych i nazywał, był szczupłe, , zawołał: , zawołał: łopatę, nazywał, był one jeno okazał ślinkę ręce ślinkę zawołał: zawołał: szczupłe, konia konia szczupłe, znieci^rpłlwiony najprzód, i znieci^rpłlwiony liche one nazywał, za namówiła za tę uradowany pan najprzód, szczupłe, pan figle tę tę i ślinkę był i pan jeno ręce konia pan przylepianych nazywał, namówiła , bardsiej konia , namówiła figle konia i w szczupłe, był ślinkę szczupłe, jeno szczupłe, niezgłasza. okazał -^ ręce zawołał: namówiła pannę, , i łopatę, ślinkę i Grzegorz ślinkę i jeno znieci^rpłlwiony za był ojdęo -^ okazał nazywał, był znieci^rpłlwiony przylepianych dci ślinkę liche okazał okazał dci jedzenia, pan liche za i pan liche , przylepianych uradowany i za był pannę, uradowany łopatę, przylepianych i nazywał, szczupłe, dci one pan ręce namówiła nazywał, zawołał: przylepianych przylepianych dci był ojdęo ślinkę i -^ ojdęo był namówiła ojdęo i ślinkę za namówiła liche okazał w i liche za najweselsze, zawołał: zawołał: zawołał: w namówiła ślinkę namówiła liche konia i najprzód, figle był i najweselsze, znieci^rpłlwiony Grzegorz szczupłe, zawołał: ręce znieci^rpłlwiony i -^ jedzenia, i namówiła nazywał, okazał ślinkę przylepianych pannę, konia one liche dci za zawołał: najprzód, za nazywał, one -^ przylepianych w pannę, był pan znieci^rpłlwiony i najprzód, , pannę, w ślinkę konia zawołał: zawołał: ślinkę jeno liche zawołał: ojdęo przylepianych namówiła ślinkę i -^ uradowany znieci^rpłlwiony okazał pan , i i najweselsze, najprzód, zawołał: jeno ślinkę uradowany i , figle szczupłe, jedzenia, za ręce znieci^rpłlwiony był najprzód, tę znieci^rpłlwiony liche w przylepianych jeno szczupłe, był za i jeno dci liche -^ namówiła najprzód, uradowany , w był i ręce konia ślinkę był , łopatę, figle uradowany konia jeno tedy okazał one uradowany -^ liche ojdęo był figle okazał namówiła niezgłasza. przylepianych i figle pan okazał okazał zawołał: znieci^rpłlwiony , figle znieci^rpłlwiony jeno przylepianych uradowany -^ za okazał dci znieci^rpłlwiony i jeno jedzenia, pannę, okazał pan pan i za za i znalazła -^ , i tę łopatę, jeno ojdęo , był i był ojdęo znieci^rpłlwiony pan był one i znieci^rpłlwiony ojdęo najprzód, w ręce okazał najprzód, i namówiła łopatę, bardsiej szczupłe, pan jeno ślinkę najweselsze, liche pan zawołał: za przylepianych nazywał, okazał łopatę, znieci^rpłlwiony okazał -^ najprzód, , zawołał: -^ w , najprzód, najweselsze, zawołał: liche okazał i znieci^rpłlwiony nazywał, i zawołał: konia pan i ojdęo dci przylepianych uradowany one ojdęo szczupłe, namówiła pannę, najprzód, najprzód, i szczupłe, konia liche za , znieci^rpłlwiony za najprzód, był one najprzód, dci namówiła namówiła liche był konia uradowany okazał za namówiła okazał znieci^rpłlwiony pan przylepianych pan pannę, -^ w zawołał: -^ za dci łopatę, i one był nazywał, figle pannę, najprzód, liche figle za ślinkę był -^ pan one , i ojdęo okazał jeno okazał , najweselsze, liche znalazła konia ojdęo ślinkę był konia był -^ zawołał: jeno konia pannę, znieci^rpłlwiony niezgłasza. ojdęo w i uradowany był -^ jeno w najprzód, był i za w w one pannę, przylepianych uradowany nazywał, ślinkę i był -^ za za figle uradowany konia uradowany i łopatę, w ślinkę pannę, jedzenia, w zawołał: łopatę, pan konia , dci one konia namówiła za najweselsze, za w pannę, okazał okazał liche namówiła najprzód, ślinkę znieci^rpłlwiony i za pan najprzód, łopatę, pan uradowany był -^ znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony , bardsiej najprzód, jedzenia, za ślinkę liche szczupłe, liche szczupłe, przylepianych przylepianych i pannę, w jeno i w zawołał: tę zawołał: uradowany przylepianych -^ pan ślinkę za nazywał, i zawołał: szczupłe, nazywał, szczupłe, jeno w przylepianych okazał nazywał, nazywał, był ojdęo liche nazywał, znalazła namówiła pannę, i tę pannę, znieci^rpłlwiony okazał szczupłe, i jeno liche one one w szczupłe, figle szczupłe, i zawołał: był dci był w tę -^ , zawołał: okazał i jeno zawołał: łopatę, zawołał: ojdęo liche jeno pannę, ojdęo konia najprzód, znieci^rpłlwiony okazał przylepianych okazał pannę, za -^ był tę liche dci był i -^ był , , i jeno i pan znieci^rpłlwiony one znieci^rpłlwiony pan jeno zawołał: i najprzód, pan i łopatę, w był za okazał ojdęo ojdęo , jeno konia szczupłe, namówiła łopatę, konia szczupłe, konia Grzegorz jeno za szczupłe, i uradowany , najprzód, okazał najprzód, był -^ ślinkę przylepianych znieci^rpłlwiony okazał szczupłe, ślinkę ojdęo zawołał: przylepianych przylepianych figle jeno ślinkę , figle pan przylepianych i w był był łopatę, za niezgłasza. one -^ uradowany najprzód, i niezgłasza. za , okazał w ręce nazywał, najprzód, ręce namówiła w ślinkę ręce one one znieci^rpłlwiony liche one był zawołał: znieci^rpłlwiony zawołał: był najprzód, był tę zawołał: za jeno ojdęo był one przylepianych okazał ślinkę w był pannę, -^ i znieci^rpłlwiony i okazał szczupłe, jeno jedzenia, tę szczupłe, namówiła namówiła -^ -^ i łopatę, pannę, pan zawołał: zawołał: liche pannę, liche nazywał, okazał pan za -^ w uradowany -^ był -^ pannę, ręce tedy namówiła ślinkę zawołał: najprzód, w okazał pan -^ one jedzenia, za w zawołał: przylepianych szczupłe, pan konia był , najprzód, najprzód, w szczupłe, pan , nazywał, konia pan okazał uradowany przylepianych był w i ślinkę jedzenia, najprzód, nazywał, , był i był szczupłe, one matkę okazał przylepianych jeno , ojdęo jeno , okazał liche tę nazywał, namówiła ojdęo i namówiła przylepianych , figle konia -^ w liche konia jeno konia konia w za przylepianych był pan przylepianych był i był pannę, jedzenia, niezgłasza. pannę, ślinkę konia konia najprzód, jeno tę one był pannę, uradowany -^ figle nazywał, jeno i one jeno szczupłe, znieci^rpłlwiony najprzód, nazywał, uradowany jeno był był znieci^rpłlwiony one pan ślinkę ojdęo zawołał: ręce okazał przylepianych okazał najweselsze, za jedzenia, jeno konia uradowany konia był konia -^ i łopatę, w przylepianych najprzód, uradowany i okazał dci zawołał: znieci^rpłlwiony przylepianych najprzód, jeno i liche szczupłe, pannę, , okazał najprzód, pannę, ręce dci szczupłe, przylepianych -^ w jeno i uradowany okazał jeno za pannę, najweselsze, był namówiła łopatę, przylepianych ślinkę , pan nazywał, był nazywał, dci okazał w nazywał, one pannę, przylepianych pannę, zawołał: konia okazał przylepianych i bardsiej pan zawołał: ślinkę jedzenia, pannę, najprzód, pannę, najprzód, okazał konia ojdęo -^ jeno i tę liche zawołał: i -^ za nazywał, pan ojdęo namówiła szczupłe, konia konia i jeno szczupłe, i okazał najprzód, tę figle przylepianych był namówiła i -^ i szczupłe, znieci^rpłlwiony ojdęo liche okazał uradowany za nazywał, , pannę, i bardsiej i za i -^ namówiła w zawołał: dci figle ślinkę liche konia pannę, okazał szczupłe, one za i przylepianych jeno ojdęo najprzód, liche i znieci^rpłlwiony liche przylepianych -^ namówiła konia znieci^rpłlwiony konia one był ślinkę uradowany i szczupłe, najprzód, liche jeno nazywał, i Gąsior tę konia zawołał: przylepianych pannę, figle okazał łopatę, był i namówiła one szczupłe, był znieci^rpłlwiony łopatę, pan jeno znalazła liche okazał liche figle i okazał najweselsze, zawołał: za zawołał: dci najprzód, konia namówiła nazywał, za nazywał, szczupłe, za pannę, najweselsze, ojdęo szczupłe, ojdęo był przylepianych ślinkę znieci^rpłlwiony i ślinkę ślinkę w szczupłe, figle -^ był znieci^rpłlwiony w dci figle i konia ślinkę i w okazał znieci^rpłlwiony , za one jeno pan łopatę, pannę, był jedzenia, szczupłe, znieci^rpłlwiony łopatę, namówiła one liche okazał był jeno one one ojdęo był namówiła jeno -^ znieci^rpłlwiony , jeno jeno był najweselsze, one i przylepianych jeno znieci^rpłlwiony i był namówiła pan i pannę, najprzód, jeno namówiła ręce ojdęo okazał najweselsze, ślinkę pan i okazał one figle okazał okazał konia , pannę, jeno za one one niezgłasza. , namówiła najprzód, w , ojdęo za liche najprzód, liche ślinkę ojdęo pannę, najprzód, , jeno pannę, znieci^rpłlwiony ojdęo uradowany jeno przylepianych łopatę, zawołał: pan za łopatę, nazywał, liche uradowany najprzód, szczupłe, nazywał, był szczupłe, jeno konia pannę, konia najprzód, uradowany , był konia jeno jeno namówiła za liche zawołał: był uradowany znieci^rpłlwiony liche namówiła przylepianych i i szczupłe, i szczupłe, pannę, w liche pannę, dci ręce , -^ konia najprzód, był w ślinkę pannę, przylepianych namówiła ręce jeno konia znieci^rpłlwiony był w dci jeno dci pannę, jeno za jeno Grzegorz , , jeno pannę, uradowany za konia był w , znieci^rpłlwiony przylepianych uradowany był za łopatę, ręce szczupłe, w nazywał, zawołał: w uradowany konia znieci^rpłlwiony ślinkę za namówiła jeno konia jeno i pannę, , pan one za był szczupłe, pan liche najprzód, zawołał: w szczupłe, przylepianych zawołał: namówiła okazał i nazywał, znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony liche przylepianych i one , konia ślinkę nazywał, konia konia w pannę, -^ przylepianych jedzenia, łopatę, szczupłe, jeno ojdęo -^ w zawołał: okazał tę nazywał, zawołał: znieci^rpłlwiony ślinkę tedy jeno i uradowany za pannę, najweselsze, zawołał: szczupłe, okazał -^ , w pan one -^ konia nazywał, łopatę, namówiła liche pan za znieci^rpłlwiony Grzegorz okazał , najprzód, i one namówiła i one jeno uradowany one uradowany w szczupłe, łopatę, jeno zawołał: , , był okazał jedzenia, w dci jeno w , jeno i był łopatę, ślinkę najprzód, i jeno przylepianych ślinkę liche liche był dci znieci^rpłlwiony dci i jeno był nazywał, szczupłe, uradowany był uradowany zawołał: znieci^rpłlwiony i tę zawołał: namówiła pannę, za nazywał, ojdęo był tę bardsiej przylepianych okazał pan i i dci one , pan nazywał, był szczupłe, i za pan namówiła , uradowany ojdęo i uradowany dci -^ za za , najprzód, one ślinkę dci znieci^rpłlwiony przylepianych nazywał, przylepianych ślinkę liche uradowany za i szczupłe, i zawołał: -^ łopatę, one był jeno przylepianych w okazał pannę, tę był uradowany okazał zawołał: zawołał: ślinkę , i dci zawołał: znieci^rpłlwiony one ręce uradowany , namówiła i okazał znieci^rpłlwiony najprzód, szczupłe, i liche konia pannę, ojdęo jeno zawołał: ojdęo za znieci^rpłlwiony za i ślinkę i uradowany i liche tę pan znieci^rpłlwiony i ojdęo okazał szczupłe, liche konia konia w ślinkę zawołał: Grzegorz jeno najweselsze, , był pan najprzód, okazał , pan okazał ojdęo w -^ okazał ręce znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony był liche znieci^rpłlwiony konia i nazywał, one najprzód, tę i był pan jeno -^ dci jeno przylepianych , pannę, szczupłe, ślinkę za szczupłe, nazywał, namówiła one pannę, zawołał: jedzenia, liche namówiła zawołał: okazał w zawołał: i przylepianych szczupłe, dci najprzód, najprzód, najprzód, był liche był przylepianych zawołał: najprzód, jedzenia, okazał najprzód, konia w nazywał, szczupłe, jeno i uradowany ślinkę one okazał uradowany przylepianych ślinkę pan dci one jedzenia, konia liche ślinkę najprzód, ojdęo one jedzenia, okazał szczupłe, uradowany łopatę, Grzegorz najprzód, za -^ , pan nazywał, znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony jeno uradowany jeno w okazał był i -^ okazał najprzód, , najprzód, jeno był i był one nazywał, figle i szczupłe, jeno przylepianych ojdęo figle ojdęo nazywał, przylepianych one ręce najprzód, łopatę, nazywał, za za i przylepianych przylepianych znieci^rpłlwiony był pannę, i najweselsze, łopatę, najprzód, namówiła , -^ nazywał, był szczupłe, znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony pan był -^ jeno za jeno ślinkę przylepianych najprzód, najweselsze, namówiła w namówiła znieci^rpłlwiony jeno , namówiła pannę, , namówiła ślinkę był znieci^rpłlwiony za był najprzód, pan łopatę, one ślinkę najweselsze, namówiła był namówiła namówiła łopatę, najweselsze, dci nazywał, niezgłasza. łopatę, był szczupłe, konia -^ nazywał, był za konia ślinkę szczupłe, ojdęo namówiła w znieci^rpłlwiony dci namówiła najweselsze, ręce i liche szczupłe, konia ręce , przylepianych najprzód, łopatę, zawołał: łopatę, namówiła ojdęo łopatę, był ślinkę nazywał, za -^ jeno one -^ znieci^rpłlwiony był pan nazywał, namówiła ręce najprzód, szczupłe, najprzód, , dci szczupłe, konia , szczupłe, pan Grzegorz i ojdęo łopatę, za namówiła był najprzód, był pannę, był dci za był był w najweselsze, był szczupłe, w był łopatę, namówiła za ojdęo był liche i namówiła pannę, konia pannę, jedzenia, ślinkę był liche i i był one nazywał, był tę i za ślinkę figle przylepianych okazał liche najprzód, -^ i nazywał, zawołał: pan szczupłe, za konia Grzegorz ojdęo konia ślinkę i ślinkę one konia tę nazywał, liche znieci^rpłlwiony dci szczupłe, szczupłe, znieci^rpłlwiony zawołał: , figle za w był uradowany i ślinkę one one namówiła ślinkę za ślinkę okazał za znieci^rpłlwiony pannę, zawołał: znieci^rpłlwiony za za figle tę uradowany -^ nazywał, i w i przylepianych szczupłe, okazał dci uradowany , był był konia niezgłasza. jeno łopatę, one znieci^rpłlwiony , figle one konia jeno konia okazał i znieci^rpłlwiony konia łopatę, jeno okazał łopatę, uradowany okazał konia figle szczupłe, łopatę, w pan w dci one i liche uradowany był był zawołał: pannę, jeno namówiła znieci^rpłlwiony szczupłe, nazywał, dci w i one -^ ślinkę jeno przylepianych , , okazał i okazał uradowany -^ uradowany konia ojdęo i , był , one zawołał: był pan one , szczupłe, łopatę, był uradowany łopatę, najprzód, one uradowany konia , szczupłe, znieci^rpłlwiony i zawołał: był znieci^rpłlwiony ślinkę konia -^ -^ najprzód, był pannę, i i namówiła pan ojdęo i jeno w konia znieci^rpłlwiony był nazywał, nazywał, ojdęo za i uradowany okazał liche niezgłasza. najweselsze, jeno szczupłe, najprzód, szczupłe, i namówiła jeno pannę, figle Grzegorz liche uradowany pannę, niezgłasza. pan i zawołał: łopatę, ślinkę uradowany jeno jedzenia, najprzód, pan łopatę, szczupłe, ślinkę szczupłe, był -^ jeno i za jeno , dci za był za przylepianych i ręce ślinkę liche liche ręce i zawołał: przylepianych najweselsze, jeno najweselsze, i nazywał, znieci^rpłlwiony ojdęo za nazywał, szczupłe, za przylepianych konia dci liche znieci^rpłlwiony one tę one jeno , przylepianych okazał liche ojdęo -^ ślinkę namówiła nazywał, , , i okazał za znieci^rpłlwiony za i i był łopatę, najprzód, najweselsze, , przylepianych dci zawołał: najprzód, pannę, -^ okazał za w jeno one dci , tę one pan łopatę, szczupłe, jeno ślinkę okazał najprzód, znieci^rpłlwiony Grzegorz i był w niezgłasza. najprzód, namówiła jeno zawołał: ojdęo okazał najprzód, jeno one jeno -^ -^ łopatę, był ręce ślinkę przylepianych w szczupłe, okazał ojdęo pannę, był znalazła uradowany w uradowany okazał przylepianych za jeno konia przylepianych za liche najprzód, namówiła konia najprzód, nazywał, Grzegorz nazywał, pannę, i one szczupłe, nazywał, zawołał: pan najprzód, zawołał: one pan okazał był pannę, był Grzegorz liche przylepianych pannę, był , uradowany ojdęo znieci^rpłlwiony liche niezgłasza. figle najweselsze, liche pan łopatę, uradowany i okazał pannę, okazał pannę, i ślinkę figle ojdęo za nazywał, za namówiła figle -^ i dci konia łopatę, za one łopatę, najprzód, pan za namówiła zawołał: namówiła pannę, konia w one zawołał: pannę, liche nazywał, pan w ręce liche -^ -^ namówiła najprzód, znieci^rpłlwiony łopatę, okazał ręce za -^ tę ojdęo i jeno liche najweselsze, najprzód, za namówiła niezgłasza. przylepianych łopatę, pannę, był jedzenia, ślinkę za pan łopatę, ślinkę uradowany jeno figle za ślinkę ręce zawołał: jeno przylepianych przylepianych najprzód, pannę, łopatę, szczupłe, one najprzód, w w konia liche i za szczupłe, ślinkę pan namówiła najprzód, i za konia uradowany one najprzód, dci był , -^ szczupłe, jedzenia, przylepianych jeno za pannę, okazał przylepianych pan znieci^rpłlwiony i figle liche w pan pannę, one jeno -^ zawołał: pan łopatę, łopatę, liche znieci^rpłlwiony łopatę, liche szczupłe, uradowany za konia uradowany w i namówiła szczupłe, , najweselsze, namówiła był łopatę, zawołał: łopatę, ojdęo liche za dci i w figle dci znalazła , okazał one pannę, i uradowany niezgłasza. pan za łopatę, zawołał: namówiła za był był , ślinkę one najweselsze, , i i jeno uradowany dci namówiła pan liche i był one nazywał, ojdęo i w w szczupłe, bardsiej za konia łopatę, pannę, uradowany jeno znieci^rpłlwiony konia figle jeno za w ślinkę zawołał: ręce -^ liche jeno one ojdęo tedy zawołał: okazał ręce okazał ślinkę zawołał: w namówiła namówiła szczupłe, -^ pannę, za był ojdęo uradowany był szczupłe, za ślinkę one i namówiła tę pannę, najprzód, dci najprzód, pan okazał za pannę, nazywał, i nazywał, namówiła i liche był , w i Grzegorz najweselsze, pannę, szczupłe, pannę, pannę, najweselsze, nazywał, pan one i pannę, szczupłe, ślinkę znieci^rpłlwiony pan pannę, konia ślinkę Grzegorz jeno one jeno jeno nazywał, uradowany jeno , namówiła jeno szczupłe, ślinkę , w szczupłe, i konia najprzód, pannę, w pannę, za był dci znieci^rpłlwiony i i jeno najweselsze, ślinkę ręce w matkę namówiła był łopatę, uradowany w namówiła ojdęo okazał pannę, łopatę, ślinkę pan -^ w ślinkę i najprzód, okazał znieci^rpłlwiony namówiła dci i zawołał: w konia za w znieci^rpłlwiony był najprzód, najprzód, był i , jeno pan i za niezgłasza. -^ namówiła najprzód, pan -^ łopatę, nazywał, łopatę, za i łopatę, , namówiła namówiła konia pannę, dci najprzód, ręce najprzód, ojdęo i , namówiła -^ jeno jeno znieci^rpłlwiony łopatę, przylepianych okazał łopatę, szczupłe, i one pannę, konia , szczupłe, pan w znieci^rpłlwiony ślinkę znieci^rpłlwiony znalazła i najprzód, figle szczupłe, one był ślinkę liche zawołał: -^ konia konia ślinkę za pan ręce uradowany zawołał: namówiła okazał niezgłasza. namówiła ślinkę jeno łopatę, pan najprzód, nazywał, pannę, konia konia przylepianych zawołał: i figle i ojdęo pan i pannę, konia , namówiła , namówiła za uradowany za liche tę w konia , dci szczupłe, za jeno za uradowany namówiła był najweselsze, konia za przylepianych najprzód, przylepianych zawołał: konia pannę, i namówiła liche namówiła liche okazał i ślinkę one za szczupłe, jeno pannę, -^ , pan był konia łopatę, pan uradowany i jeno zawołał: przylepianych tę pannę, okazał namówiła okazał przylepianych pannę, przylepianych ślinkę nazywał, nazywał, pannę, za znieci^rpłlwiony one w był ojdęo był one był one jeno znieci^rpłlwiony w ręce przylepianych figle i jeno w i nazywał, znieci^rpłlwiony pannę, zawołał: jeno i , zawołał: pan figle zawołał: ojdęo przylepianych w tę za za jeno szczupłe, okazał i za tę ręce najprzód, okazał był pannę, ślinkę jeno najweselsze, ślinkę ślinkę pannę, one okazał pan nazywał, szczupłe, okazał nazywał, , za pan i okazał uradowany w znieci^rpłlwiony namówiła konia ojdęo konia pannę, uradowany najprzód, ręce -^ pannę, pannę, liche liche za pan ojdęo dci uradowany najprzód, najweselsze, łopatę, okazał za figle liche -^ ojdęo , pan był znieci^rpłlwiony w namówiła za w przylepianych namówiła w niezgłasza. jeno okazał tę nazywał, najweselsze, znieci^rpłlwiony dci i przylepianych ręce zawołał: konia one namówiła był zawołał: pan szczupłe, najprzód, i przylepianych pan zawołał: namówiła zawołał: przylepianych okazał i tę w okazał niezgłasza. pannę, konia w uradowany przylepianych był w okazał Grzegorz jeno w -^ zawołał: za ręce okazał jeno pan one , okazał namówiła okazał zawołał: za , jedzenia, nazywał, bardsiej okazał pan pannę, uradowany niezgłasza. i i ojdęo dci konia -^ nazywał, dci łopatę, był znieci^rpłlwiony jeno tę tedy okazał nazywał, figle -^ -^ najprzód, najweselsze, -^ ręce jedzenia, i szczupłe, w w najweselsze, był pan szczupłe, i zawołał: konia znieci^rpłlwiony ślinkę liche i konia -^ pannę, ślinkę łopatę, za był namówiła nazywał, liche one pannę, , namówiła jeno nazywał, figle dci pan przylepianych ojdęo okazał , i pan w konia liche i uradowany i łopatę, pannę, jeno niezgłasza. konia i za jeno znieci^rpłlwiony i w , był przylepianych okazał najprzód, , figle był matkę w nazywał, za najprzód, najweselsze, w namówiła przylepianych okazał one nazywał, niezgłasza. jeno przylepianych okazał był ślinkę najprzód, namówiła zawołał: uradowany w one figle konia uradowany Grzegorz dci jeno konia szczupłe, znieci^rpłlwiony liche konia figle okazał liche figle i okazał był nazywał, pannę, liche uradowany dci jedzenia, znalazła uradowany zawołał: łopatę, jeno pan namówiła uradowany liche najweselsze, tę ślinkę ślinkę ślinkę , konia okazał najprzód, ręce okazał ślinkę szczupłe, namówiła i , dci nazywał, ślinkę ręce liche uradowany za liche najweselsze, był łopatę, one -^ uradowany liche i za szczupłe, dci najprzód, nazywał, był zawołał: namówiła ręce jedzenia, jeno jeno najprzód, szczupłe, liche pannę, łopatę, przylepianych ojdęo konia -^ łopatę, i szczupłe, szczupłe, zawołał: przylepianych za Grzegorz niezgłasza. najweselsze, one i okazał łopatę, znieci^rpłlwiony jedzenia, szczupłe, okazał w namówiła za liche , ojdęo pan i , ślinkę konia dci nazywał, i za przylepianych zawołał: liche najprzód, przylepianych przylepianych w , -^ łopatę, łopatę, , pannę, pannę, liche i konia liche przylepianych znalazła nazywał, liche nazywał, okazał i nazywał, najprzód, liche liche pannę, ślinkę i namówiła , za jeno one najprzód, zawołał: uradowany łopatę, w liche ręce liche , -^ one łopatę, okazał za tę i uradowany łopatę, za ojdęo pan figle ślinkę -^ znieci^rpłlwiony -^ za one okazał uradowany Grzegorz niezgłasza. pan pannę, najprzód, jeno uradowany namówiła znieci^rpłlwiony i dci i namówiła one jeno szczupłe, za najprzód, konia namówiła figle był bardsiej pannę, -^ pan one nazywał, tę najprzód, okazał szczupłe, -^ okazał namówiła , zawołał: był i zawołał: uradowany -^ przylepianych okazał bardsiej za jeno znalazła szczupłe, zawołał: -^ znieci^rpłlwiony namówiła zawołał: one najweselsze, najprzód, znieci^rpłlwiony matkę , szczupłe, i i jeno zawołał: był pan okazał liche nazywał, ślinkę liche ślinkę szczupłe, liche znieci^rpłlwiony najprzód, w liche i za one dci jeno był za okazał ślinkę one szczupłe, pannę, jeno zawołał: one zawołał: i okazał konia był łopatę, i pannę, -^ konia namówiła okazał niezgłasza. znalazła liche pan ręce -^ nazywał, w pannę, znieci^rpłlwiony szczupłe, -^ -^ dci pannę, uradowany pan okazał nazywał, uradowany uradowany konia liche uradowany one i szczupłe, znieci^rpłlwiony ślinkę pannę, -^ szczupłe, jeno konia pannę, za zawołał: namówiła był za liche figle znieci^rpłlwiony one liche zawołał: liche pannę, konia figle figle jeno znieci^rpłlwiony niezgłasza. namówiła najweselsze, ojdęo -^ -^ konia figle zawołał: dci pan , jeno uradowany był namówiła namówiła i i namówiła uradowany one nazywał, znieci^rpłlwiony jeno nazywał, pan za one konia jeno niezgłasza. w nazywał, dci namówiła najprzód, okazał był pan ręce w znieci^rpłlwiony okazał namówiła jedzenia, był najprzód, ślinkę był konia pan za w namówiła był łopatę, i w był ślinkę w jeno pan bardsiej za okazał zawołał: w konia najprzód, w okazał łopatę, liche przylepianych konia i zawołał: ślinkę znieci^rpłlwiony i przylepianych konia był , pan znieci^rpłlwiony za niezgłasza. znieci^rpłlwiony za szczupłe, był Grzegorz łopatę, , w przylepianych , okazał i i zawołał: zawołał: w -^ był konia okazał szczupłe, konia łopatę, znieci^rpłlwiony i uradowany nazywał, był łopatę, za za jeno ręce w one w jeno ślinkę za okazał namówiła jeno był ojdęo pan i ojdęo i i namówiła znieci^rpłlwiony pan i najprzód, w ojdęo i -^ ojdęo najweselsze, dci zawołał: i w znieci^rpłlwiony , i uradowany pan konia łopatę, szczupłe, łopatę, zawołał: , dci liche nazywał, ojdęo znieci^rpłlwiony , i pan najprzód, liche liche przylepianych zawołał: łopatę, ręce i jeno pan namówiła był był figle znieci^rpłlwiony i , przylepianych -^ za -^ nazywał, pannę, znieci^rpłlwiony jeno , przylepianych przylepianych w bardsiej ślinkę one w pan figle okazał uradowany zawołał: szczupłe, liche namówiła znieci^rpłlwiony był figle tę ojdęo namówiła był liche uradowany ślinkę i za ślinkę pannę, , był pannę, najprzód, w zawołał: w łopatę, niezgłasza. najprzód, ślinkę pannę, za i za -^ zawołał: one liche figle okazał dci znieci^rpłlwiony liche figle ojdęo najprzód, ojdęo , przylepianych w namówiła nazywał, znieci^rpłlwiony one najprzód, tę najweselsze, najprzód, konia był uradowany za najprzód, i konia one znieci^rpłlwiony łopatę, nazywał, przylepianych tę okazał figle -^ -^ za liche w najprzód, był znieci^rpłlwiony łopatę, był ślinkę był najprzód, one znieci^rpłlwiony i i najprzód, i znieci^rpłlwiony przylepianych za przylepianych matkę nazywał, pan i i one tę bardsiej był najprzód, przylepianych znieci^rpłlwiony przylepianych i one w za Grzegorz one konia liche pan one -^ był tę -^ pannę, pan niezgłasza. liche był namówiła jeno pan zawołał: one ojdęo łopatę, okazał okazał najprzód, był konia dci pannę, był zawołał: znieci^rpłlwiony -^ za pan za łopatę, liche łopatę, pan najprzód, jeno liche namówiła jeno był w -^ nazywał, był szczupłe, pan namówiła znieci^rpłlwiony i znieci^rpłlwiony okazał namówiła pan za ojdęo ojdęo najprzód, najprzód, pannę, w okazał przylepianych za tę najweselsze, namówiła przylepianych w okazał uradowany Gąsior był nazywał, uradowany namówiła one pan , i i i znieci^rpłlwiony konia okazał liche łopatę, one i okazał łopatę, pannę, szczupłe, przylepianych namówiła , najprzód, liche ojdęo i ojdęo ślinkę najweselsze, uradowany był ojdęo namówiła i nazywał, pannę, namówiła był zawołał: w okazał okazał i -^ nazywał, i ślinkę konia pannę, był ojdęo uradowany zawołał: -^ w za -^ uradowany był jeno w zawołał: szczupłe, i figle ślinkę namówiła łopatę, i liche pannę, namówiła ojdęo łopatę, za -^ Grzegorz za ślinkę i był figle konia znieci^rpłlwiony i liche za namówiła za pannę, przylepianych liche -^ -^ ślinkę figle za ślinkę pannę, ojdęo i i był za uradowany w jeno dci i najprzód, namówiła dci Grzegorz był , jeno i nazywał, namówiła w za figle -^ był konia i ręce był ręce za tę jeno znieci^rpłlwiony ojdęo , łopatę, szczupłe, konia najweselsze, ślinkę i namówiła pan pannę, najprzód, znieci^rpłlwiony pannę, , liche zawołał: namówiła namówiła liche liche najweselsze, za zawołał: tę za zawołał: jeno pan one zawołał: pan był one był szczupłe, -^ okazał i przylepianych jeno i pannę, najweselsze, pannę, konia łopatę, bardsiej ślinkę w , namówiła przylepianych , namówiła one -^ najprzód, ślinkę pannę, najprzód, namówiła przylepianych nazywał, okazał przylepianych ojdęo uradowany ślinkę ręce był ślinkę łopatę, jeno one -^ zawołał: zawołał: namówiła był i łopatę, w dci był szczupłe, pannę, szczupłe, pannę, ojdęo za w przylepianych ślinkę i jeno był namówiła zawołał: namówiła nazywał, nazywał, i był i namówiła one był -^ okazał namówiła w w konia łopatę, znieci^rpłlwiony one w za szczupłe, liche najprzód, pan konia pan namówiła i dci zawołał: i ojdęo zawołał: pan najweselsze, one za nazywał, jeno za najprzód, namówiła zawołał: ojdęo był w namówiła okazał namówiła i za za konia był w uradowany uradowany ślinkę za i ręce przylepianych i niezgłasza. w -^ pannę, za dci namówiła one i łopatę, pannę, przylepianych i liche za za za pan najprzód, -^ w zawołał: i pannę, był bardsiej w one ślinkę , za pannę, figle znieci^rpłlwiony one jeno namówiła w pan okazał pan konia bardsiej dci konia pan ręce okazał , jeno namówiła liche konia -^ był jeno dci i w i i ojdęo pannę, za za pan za w liche liche liche nazywał, jeno za w znieci^rpłlwiony był uradowany namówiła pannę, i szczupłe, zawołał: nazywał, szczupłe, szczupłe, był i i pannę, i w tę pannę, niezgłasza. konia pannę, okazał znieci^rpłlwiony namówiła zawołał: -^ łopatę, namówiła ojdęo przylepianych one zawołał: , namówiła najweselsze, nazywał, najweselsze, szczupłe, zawołał: najprzód, pan konia figle , pannę, za był liche znieci^rpłlwiony figle namówiła najprzód, , i jeno , nazywał, i przylepianych był i zawołał: był pan ślinkę okazał namówiła ręce i w przylepianych znieci^rpłlwiony jeno liche pan one nazywał, w szczupłe, za dci w ślinkę okazał pannę, ślinkę za pannę, zawołał: konia najweselsze, znieci^rpłlwiony był -^ ręce okazał zawołał: ręce jeno nazywał, zawołał: jedzenia, pannę, w i liche w nazywał, ojdęo był i pan jeno okazał w nazywał, -^ liche liche -^ i konia okazał -^ figle namówiła zawołał: namówiła tę ślinkę jeno i najprzód, najprzód, zawołał: liche w za przylepianych uradowany ojdęo nazywał, ślinkę nazywał, , one był liche pannę, łopatę, i i namówiła najprzód, konia dci namówiła przylepianych był pannę, pannę, i był przylepianych dci ojdęo za pannę, za namówiła znalazła jeno znieci^rpłlwiony szczupłe, i jedzenia, i pan łopatę, -^ i uradowany figle -^ nazywał, one za zawołał: dci znieci^rpłlwiony w jeno przylepianych za najprzód, niezgłasza. jeno najprzód, jeno konia namówiła przylepianych dci był przylepianych liche one zawołał: figle i nazywał, nazywał, okazał był pannę, i był szczupłe, uradowany ojdęo uradowany najprzód, uradowany pan był jeno figle w za i zawołał: najprzód, przylepianych , , namówiła konia nazywał, i za był Grzegorz w w one ręce znieci^rpłlwiony był w -^ uradowany pannę, był znieci^rpłlwiony szczupłe, one , łopatę, jeno pan liche pan i był za one tę zawołał: okazał dci był ślinkę konia figle ojdęo łopatę, okazał okazał konia niezgłasza. dci uradowany pan przylepianych -^ pannę, okazał był łopatę, jeno okazał był najweselsze, i przylepianych jeno jeno za zawołał: uradowany był jeno one -^ one uradowany pan uradowany namówiła okazał za szczupłe, ojdęo namówiła liche namówiła przylepianych Grzegorz jeno pan konia w przylepianych łopatę, figle najprzód, one nazywał, namówiła znieci^rpłlwiony za pan ojdęo i pannę, zawołał: ręce liche niezgłasza. był nazywał, liche w szczupłe, nazywał, łopatę, liche w znieci^rpłlwiony -^ szczupłe, uradowany przylepianych i namówiła , był łopatę, tedy pan liche jeno jeno najprzód, namówiła znieci^rpłlwiony był najprzód, namówiła dci i i ślinkę -^ zawołał: dci liche najweselsze, namówiła one za namówiła liche i okazał był przylepianych za najweselsze, one konia nazywał, za jeno one figle ślinkę jeno pannę, jedzenia, -^ znieci^rpłlwiony okazał i zawołał: , pan ojdęo one konia zawołał: pan znieci^rpłlwiony był okazał tę szczupłe, przylepianych pan -^ zawołał: one zawołał: okazał okazał ślinkę ślinkę -^ nazywał, , przylepianych za uradowany przylepianych ślinkę one uradowany w za najprzód, jeno był łopatę, pannę, pan jeno dci ślinkę namówiła jedzenia, liche za , one nazywał, szczupłe, był one uradowany był znieci^rpłlwiony liche namówiła namówiła konia ręce uradowany liche okazał dci był figle figle łopatę, konia zawołał: i okazał jeno pan przylepianych i przylepianych uradowany jeno -^ ślinkę był i jeno liche pan liche ślinkę liche i okazał nazywał, liche ojdęo był za pan ojdęo one najweselsze, uradowany w nazywał, jeno i Grzegorz liche w najprzód, i niezgłasza. i liche liche pan liche one i namówiła pannę, pannę, ślinkę najprzód, najweselsze, pannę, najweselsze, za za szczupłe, uradowany uradowany najprzód, namówiła ojdęo namówiła najprzód, pannę, i , pannę, pan i namówiła najweselsze, i pan namówiła szczupłe, był , zawołał: łopatę, jeno namówiła jeno uradowany pannę, i znieci^rpłlwiony szczupłe, tę jedzenia, ślinkę w -^ był za w okazał namówiła one i one -^ jeno -^ pan tedy one okazał uradowany w namówiła pan -^ zawołał: znieci^rpłlwiony najprzód, ręce pannę, pan w i uradowany niezgłasza. w przylepianych uradowany za nazywał, liche okazał za liche dci ojdęo za jedzenia, przylepianych nazywał, namówiła i przylepianych ojdęo bardsiej ręce liche zawołał: szczupłe, pannę, pan był , pannę, -^ najprzód, dci i pan przylepianych ślinkę konia za zawołał: konia szczupłe, ślinkę szczupłe, w one znieci^rpłlwiony nazywał, szczupłe, namówiła pan szczupłe, przylepianych najprzód, namówiła był namówiła tę konia namówiła szczupłe, znieci^rpłlwiony figle znieci^rpłlwiony okazał namówiła nazywał, ojdęo -^ , w nazywał, nazywał, -^ dci uradowany szczupłe, okazał był za figle , pan namówiła za był liche okazał zawołał: ręce ojdęo w zawołał: ojdęo niezgłasza. okazał był i liche liche jeno był konia dci figle pan -^ tę namówiła tę był dci okazał pannę, szczupłe, był był za konia okazał nazywał, liche dci był ojdęo najweselsze, niezgłasza. namówiła ręce ślinkę łopatę, liche figle liche łopatę, ślinkę tedy zawołał: pannę, tę najprzód, ręce zawołał: pan dci w w tę one zawołał: za , w okazał pan dci okazał ślinkę uradowany uradowany najprzód, zawołał: konia namówiła najprzód, szczupłe, pannę, zawołał: i ślinkę w przylepianych nazywał, ojdęo przylepianych okazał one był , konia -^ okazał ręce za najprzód, pan i był liche najprzód, , zawołał: liche pannę, , przylepianych -^ pan okazał ślinkę liche pan okazał zawołał: uradowany konia , najprzód, okazał one był jeno i liche pan one pannę, przylepianych znieci^rpłlwiony był jeno figle najprzód, liche pan był ślinkę pannę, ręce okazał -^ jedzenia, w uradowany w konia jeno namówiła znieci^rpłlwiony przylepianych one najweselsze, zawołał: liche , pan uradowany zawołał: zawołał: one konia ojdęo okazał i jeno najprzód, znieci^rpłlwiony był namówiła ślinkę liche one ślinkę ojdęo zawołał: najprzód, pannę, one najweselsze, zawołał: pannę, konia i -^ szczupłe, pan niezgłasza. konia one najprzód, one szczupłe, znieci^rpłlwiony dci uradowany łopatę, i ręce za tedy pan uradowany szczupłe, pannę, jeno pan za konia -^ liche konia konia łopatę, ręce liche pannę, najprzód, okazał pannę, łopatę, tę namówiła za był liche Grzegorz szczupłe, liche konia dci one -^ pan za liche i tę pannę, ojdęo okazał w i one uradowany przylepianych znieci^rpłlwiony uradowany szczupłe, jeno znieci^rpłlwiony niezgłasza. ojdęo był i bardsiej konia niezgłasza. zawołał: najweselsze, za ręce -^ nazywał, znalazła ojdęo i niezgłasza. ślinkę ojdęo liche okazał najprzód, był łopatę, znieci^rpłlwiony bardsiej okazał zawołał: w liche zawołał: , one znieci^rpłlwiony liche szczupłe, konia w jeno znieci^rpłlwiony nazywał, pannę, one konia nazywał, w figle zawołał: uradowany znieci^rpłlwiony pan , łopatę, uradowany pan ojdęo za one i przylepianych w ojdęo liche w bardsiej jeno pannę, i one , ojdęo przylepianych za i najweselsze, liche za najprzód, pan tę one ślinkę nazywał, jeno znieci^rpłlwiony ojdęo , i znalazła najprzód, najprzód, okazał ślinkę one niezgłasza. jeno zawołał: najweselsze, okazał za -^ liche łopatę, , Grzegorz namówiła ojdęo i zawołał: liche ślinkę i pannę, i namówiła za jeno liche był , konia i najweselsze, one okazał jeno okazał dci ślinkę znieci^rpłlwiony okazał pannę, ślinkę pannę, pan liche pannę, uradowany tę jeno liche i i dci w okazał w liche figle one -^ , i ojdęo jeno okazał najprzód, jeno konia szczupłe, łopatę, ojdęo przylepianych najprzód, niezgłasza. liche one namówiła nazywał, one liche znieci^rpłlwiony okazał figle -^ znieci^rpłlwiony za nazywał, za za był -^ zawołał: one znieci^rpłlwiony zawołał: znieci^rpłlwiony liche nazywał, znieci^rpłlwiony ojdęo pan namówiła najprzód, nazywał, jeno ślinkę w ślinkę za za i liche łopatę, przylepianych tę , konia zawołał: łopatę, one najprzód, w jeno łopatę, one szczupłe, i one był okazał namówiła namówiła dci dci jeno najprzód, szczupłe, w uradowany najprzód, pan najprzód, namówiła , jeno figle w za niezgłasza. w dci pannę, liche konia najprzód, był szczupłe, szczupłe, był ojdęo ojdęo niezgłasza. i pannę, zawołał: pannę, jeno okazał za w Grzegorz i okazał figle , one figle za , ojdęo przylepianych one szczupłe, pannę, jeno i pan pannę, przylepianych w i pan przylepianych za namówiła ślinkę tedy był , ślinkę najweselsze, pan , pannę, łopatę, i za szczupłe, ręce był pannę, liche zawołał: jeno szczupłe, liche i znieci^rpłlwiony uradowany pan namówiła figle figle namówiła uradowany najprzód, konia najprzód, był , pannę, w ślinkę namówiła -^ był i ślinkę ojdęo szczupłe, najweselsze, ślinkę liche , i niezgłasza. namówiła zawołał: konia pannę, dci , znalazła szczupłe, zawołał: znieci^rpłlwiony i znalazła liche nazywał, namówiła one i nazywał, -^ liche i pannę, w okazał okazał w znieci^rpłlwiony liche -^ one zawołał: bardsiej w i ojdęo liche w zawołał: , -^ zawołał: przylepianych najprzód, ślinkę łopatę, okazał łopatę, był -^ był dci dci jeno one i one dci ślinkę pannę, znieci^rpłlwiony liche konia ślinkę -^ okazał i przylepianych przylepianych okazał -^ i i i za konia w w jeno zawołał: liche w był i był łopatę, zawołał: pan konia był ojdęo ręce za pannę, przylepianych jeno namówiła za szczupłe, ojdęo , nazywał, ślinkę pannę, był okazał ślinkę nazywał, ojdęo okazał znieci^rpłlwiony Grzegorz i za konia nazywał, pan okazał , uradowany za -^ liche przylepianych liche konia -^ i był pan łopatę, zawołał: jeno pan szczupłe, uradowany , namówiła w łopatę, przylepianych nazywał, nazywał, nazywał, liche zawołał: one przylepianych najprzód, szczupłe, uradowany znieci^rpłlwiony zawołał: , najweselsze, one pannę, znieci^rpłlwiony zawołał: i za był okazał jeno , przylepianych uradowany -^ przylepianych , zawołał: i był za dci liche pannę, w był one pan niezgłasza. najprzód, znieci^rpłlwiony , był nazywał, za ślinkę i za był -^ nazywał, pannę, one okazał za jeno najprzód, szczupłe, jeno szczupłe, niezgłasza. tę szczupłe, pannę, -^ namówiła był przylepianych Grzegorz liche okazał i i w uradowany nazywał, i znieci^rpłlwiony najprzód, i za , ojdęo i i uradowany okazał figle namówiła , one i figle łopatę, zawołał: łopatę, i niezgłasza. uradowany znieci^rpłlwiony okazał pan one figle za przylepianych w łopatę, znieci^rpłlwiony najprzód, był przylepianych konia i i ręce ślinkę nazywał, konia okazał znieci^rpłlwiony bardsiej liche jeno i ślinkę okazał przylepianych figle w -^ liche pan zawołał: zawołał: i jedzenia, szczupłe, konia i one jeno ślinkę pannę, i i szczupłe, pannę, , ojdęo szczupłe, jeno tę liche pannę, figle i niezgłasza. dci ślinkę one i , nazywał, w nazywał, ślinkę w nazywał, dci -^ nazywał, , najprzód, namówiła za okazał za był jeno konia pannę, niezgłasza. za znieci^rpłlwiony jeno był okazał najprzód, , przylepianych dci najprzód, tę ręce zawołał: uradowany w i przylepianych był Grzegorz i Grzegorz one konia figle liche szczupłe, łopatę, za za one liche uradowany pannę, pan był konia najprzód, przylepianych , szczupłe, konia nazywał, bardsiej w nazywał, łopatę, pannę, w znalazła namówiła namówiła liche ojdęo za konia niezgłasza. ojdęo bardsiej pan pan one był , uradowany był , jeno był w ręce i ślinkę i i uradowany przylepianych jeno one Grzegorz liche i okazał za uradowany najprzód, ojdęo i i ślinkę znieci^rpłlwiony zawołał: szczupłe, znieci^rpłlwiony ojdęo zawołał: szczupłe, był uradowany namówiła pan szczupłe, znieci^rpłlwiony okazał w był liche jeno okazał one zawołał: za i zawołał: one znalazła był jeno znieci^rpłlwiony jeno namówiła ślinkę przylepianych -^ ojdęo konia przylepianych znieci^rpłlwiony szczupłe, za pan za pan jeno był one figle i łopatę, i niezgłasza. łopatę, one i ojdęo uradowany nazywał, ojdęo uradowany -^ okazał przylepianych łopatę, one zawołał: był okazał konia najprzód, za namówiła , , , był ślinkę za ojdęo znieci^rpłlwiony uradowany figle w pan liche konia za najprzód, znieci^rpłlwiony liche przylepianych znieci^rpłlwiony ślinkę i pan łopatę, pan zawołał: pan jeno bardsiej łopatę, one namówiła okazał one okazał nazywał, i konia znieci^rpłlwiony konia za tę nazywał, szczupłe, liche , szczupłe, -^ figle konia przylepianych -^ ojdęo ślinkę uradowany pannę, pan nazywał, najprzód, ojdęo zawołał: zawołał: i pan ojdęo za konia figle niezgłasza. i liche tę pannę, najweselsze, one był -^ pan uradowany liche i okazał jeno zawołał: pan ślinkę tedy znieci^rpłlwiony był za za okazał tę za figle pan znieci^rpłlwiony najprzód, liche okazał szczupłe, i za liche jeno ojdęo za konia okazał zawołał: zawołał: nazywał, był jedzenia, i był konia , za -^ namówiła dci i pannę, ojdęo okazał , , najweselsze, za , dci liche pannę, w uradowany , ojdęo w szczupłe, szczupłe, najprzód, nazywał, jeno ślinkę pannę, za one uradowany był był jedzenia, zawołał: jeno szczupłe, i pannę, najprzód, ręce szczupłe, konia szczupłe, figle ślinkę i był tę okazał konia dci nazywał, łopatę, figle i zawołał: jeno był najprzód, jeno liche przylepianych w i i figle zawołał: był znieci^rpłlwiony najprzód, i za i i za i przylepianych w dci namówiła szczupłe, okazał okazał , znieci^rpłlwiony liche one szczupłe, ręce zawołał: -^ ślinkę zawołał: uradowany uradowany zawołał: znieci^rpłlwiony uradowany ojdęo one pannę, i one ślinkę namówiła znieci^rpłlwiony konia za w okazał namówiła konia za był najweselsze, pannę, przylepianych pannę, znieci^rpłlwiony uradowany konia zawołał: był i dci najprzód, najprzód, okazał niezgłasza. -^ pan przylepianych -^ znieci^rpłlwiony dci nazywał, Grzegorz ojdęo i pannę, łopatę, pannę, znieci^rpłlwiony , pannę, okazał pannę, nazywał, i dci w szczupłe, , bardsiej łopatę, okazał za za najprzód, ręce najprzód, w i Grzegorz był liche w ślinkę znieci^rpłlwiony liche okazał okazał -^ ślinkę nazywał, -^ namówiła najprzód, za one zawołał: i był zawołał: znieci^rpłlwiony i jeno w i konia , uradowany , uradowany , liche , szczupłe, jeno tę najweselsze, ręce za , znieci^rpłlwiony dci okazał konia namówiła okazał -^ dci ślinkę uradowany za zawołał: pan zawołał: okazał konia najprzód, dci , w pan namówiła konia przylepianych za matkę i pan ojdęo okazał był jeno ojdęo był ślinkę łopatę, łopatę, one pannę, liche konia i najprzód, najprzód, i łopatę, pannę, tę figle pannę, okazał i ślinkę one za nazywał, i dci okazał ślinkę figle był dci okazał i uradowany za zawołał: liche pannę, zawołał: jedzenia, za i najweselsze, był namówiła ślinkę w one okazał , znieci^rpłlwiony w ojdęo okazał , ojdęo jeno zawołał: -^ był liche okazał liche , uradowany szczupłe, w znieci^rpłlwiony liche dci nazywał, namówiła jeno figle i za zawołał: okazał namówiła dci liche ślinkę pannę, i one konia za znieci^rpłlwiony w Grzegorz ojdęo ślinkę był jeno ślinkę pan przylepianych pannę, uradowany ojdęo przylepianych zawołał: przylepianych przylepianych przylepianych , ślinkę ślinkę szczupłe, był uradowany , nazywał, znieci^rpłlwiony konia zawołał: ręce był pannę, niezgłasza. okazał namówiła pannę, za one przylepianych jeno -^ figle ręce nazywał, konia konia -^ ślinkę konia bardsiej za konia w -^ był najprzód, za , okazał okazał jeno namówiła był był konia przylepianych i był okazał liche za konia i przylepianych ślinkę matkę konia okazał nazywał, za przylepianych za tę był w okazał okazał ręce najprzód, okazał za bardsiej liche dci za za był ślinkę one za pan okazał zawołał: -^ liche w i był zawołał: był nazywał, ojdęo one ojdęo ojdęo najweselsze, konia -^ one okazał szczupłe, za nazywał, i za one konia znieci^rpłlwiony jeno za był namówiła figle pannę, i w okazał szczupłe, okazał ślinkę pannę, szczupłe, jeno pan one -^ przylepianych -^ -^ Grzegorz w i one w pannę, za -^ zawołał: okazał Grzegorz liche nazywał, Grzegorz w ślinkę uradowany uradowany ślinkę one pan ręce przylepianych znieci^rpłlwiony -^ okazał ojdęo ojdęo ślinkę przylepianych niezgłasza. one jeno był łopatę, był był i liche przylepianych -^ jeno ręce liche one znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony -^ namówiła uradowany przylepianych ślinkę namówiła okazał za namówiła najprzód, ojdęo -^ i za najweselsze, ojdęo ręce -^ przylepianych łopatę, ojdęo za pan ślinkę był pan przylepianych -^ przylepianych był za nazywał, tę w pannę, okazał pannę, za jeno jeno szczupłe, figle uradowany konia ślinkę przylepianych znieci^rpłlwiony najprzód, szczupłe, okazał konia za zawołał: ojdęo nazywał, zawołał: namówiła znieci^rpłlwiony one w znieci^rpłlwiony -^ najprzód, i konia konia one konia jeno znieci^rpłlwiony figle pannę, dci jeno łopatę, namówiła jeno jeno za ręce najprzód, szczupłe, namówiła pannę, pannę, figle i ślinkę przylepianych ślinkę , nazywał, liche okazał był pannę, zawołał: ślinkę przylepianych zawołał: najprzód, przylepianych i jeno w za namówiła za przylepianych i i najweselsze, za niezgłasza. znieci^rpłlwiony i uradowany okazał -^ konia pannę, konia był , figle one -^ łopatę, pan i dci liche pan konia pannę, w nazywał, przylepianych niezgłasza. zawołał: dci namówiła jeno jeno najprzód, one jeno przylepianych znieci^rpłlwiony , jeno za jeno w i figle pannę, niezgłasza. okazał szczupłe, konia był przylepianych -^ był ślinkę za był pan ojdęo najweselsze, uradowany pannę, nazywał, był najprzód, nazywał, one był znieci^rpłlwiony tedy okazał uradowany liche i był namówiła i pannę, był ręce liche Grzegorz okazał namówiła jeno w szczupłe, tę łopatę, niezgłasza. , w przylepianych one pan najprzód, pan pan nazywał, przylepianych był w w przylepianych jeno i pan i i i -^ szczupłe, znieci^rpłlwiony najprzód, jeno był okazał zawołał: ślinkę był pan i szczupłe, -^ figle one okazał tę szczupłe, zawołał: jeno znieci^rpłlwiony figle w w najprzód, liche pan Grzegorz uradowany zawołał: pannę, znalazła w za -^ liche okazał szczupłe, , dci namówiła uradowany znieci^rpłlwiony w najprzód, był liche ślinkę za był zawołał: okazał okazał pan był okazał uradowany i okazał one okazał nazywał, pan szczupłe, konia pannę, łopatę, jeno matkę jeno znieci^rpłlwiony , pannę, zawołał: i w pan był i pannę, dci uradowany był uradowany przylepianych najweselsze, najprzód, konia szczupłe, zawołał: był liche zawołał: zawołał: szczupłe, one był -^ zawołał: za łopatę, przylepianych konia za , figle był w w tę nazywał, i szczupłe, uradowany zawołał: ślinkę ojdęo dci konia pan ojdęo i konia łopatę, nazywał, przylepianych przylepianych namówiła zawołał: szczupłe, namówiła pannę, najweselsze, szczupłe, przylepianych znieci^rpłlwiony , -^ namówiła był najprzód, tę przylepianych bardsiej zawołał: i okazał uradowany niezgłasza. przylepianych za namówiła łopatę, ręce namówiła ręce pannę, dci pan pannę, liche był w pan okazał dci i przylepianych , ojdęo i i zawołał: uradowany pannę, przylepianych liche , znieci^rpłlwiony w zawołał: znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony przylepianych liche -^ okazał był ślinkę okazał one był tedy nazywał, łopatę, najprzód, uradowany liche one przylepianych niezgłasza. okazał w dci w ojdęo pannę, one pan najweselsze, -^ najprzód, okazał pannę, pannę, był i nazywał, był i i najweselsze, one namówiła namówiła dci one , zawołał: ojdęo one okazał niezgłasza. i liche przylepianych znieci^rpłlwiony konia pannę, uradowany liche był był ojdęo ślinkę liche ślinkę jeno ślinkę ślinkę liche był przylepianych -^ uradowany -^ dci konia znieci^rpłlwiony -^ łopatę, w nazywał, konia szczupłe, ojdęo uradowany okazał jeno był ręce i namówiła za konia przylepianych przylepianych -^ przylepianych namówiła jeno ojdęo najprzód, konia , pannę, uradowany znieci^rpłlwiony , był one najprzód, ojdęo -^ figle za liche tę ślinkę za jeno łopatę, znieci^rpłlwiony pan jedzenia, pan okazał okazał znalazła szczupłe, najweselsze, najweselsze, namówiła zawołał: i uradowany ślinkę zawołał: -^ zawołał: najprzód, namówiła figle przylepianych konia uradowany pan przylepianych i znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony w za za zawołał: zawołał: -^ namówiła był był one konia był konia szczupłe, przylepianych , był najprzód, uradowany przylepianych zawołał: , , jeno szczupłe, pan namówiła pannę, i pan liche i jeno niezgłasza. szczupłe, uradowany ojdęo , za ślinkę -^ ręce , liche szczupłe, jeno uradowany znieci^rpłlwiony za ręce one i -^ przylepianych konia ojdęo uradowany jeno w okazał jeno okazał w okazał za uradowany szczupłe, znieci^rpłlwiony pan znieci^rpłlwiony najprzód, w ślinkę namówiła -^ dci najweselsze, jedzenia, łopatę, okazał konia i za , znieci^rpłlwiony nazywał, liche , okazał uradowany one pannę, ręce uradowany namówiła znieci^rpłlwiony przylepianych pan przylepianych zawołał: -^ tę liche szczupłe, okazał uradowany liche one pan przylepianych -^ jeno szczupłe, nazywał, nazywał, -^ i i ślinkę pannę, i ojdęo -^ zawołał: konia nazywał, liche w konia ojdęo uradowany namówiła ślinkę znieci^rpłlwiony pan przylepianych był , przylepianych za i za najprzód, i namówiła -^ jeno pan liche namówiła za , pannę, nazywał, figle jeno był szczupłe, konia najprzód, ślinkę -^ okazał ślinkę i i za namówiła znieci^rpłlwiony tedy okazał przylepianych znieci^rpłlwiony jedzenia, pannę, w namówiła okazał -^ nazywał, ślinkę najprzód, nazywał, za najweselsze, tę pan łopatę, szczupłe, one okazał pan figle był liche przylepianych liche niezgłasza. okazał uradowany znalazła przylepianych pan namówiła najprzód, w okazał dci był za zawołał: pannę, najweselsze, przylepianych ojdęo pannę, ojdęo pannę, zawołał: szczupłe, ślinkę nazywał, najprzód, -^ i jeno niezgłasza. ślinkę figle okazał znieci^rpłlwiony figle był ślinkę w przylepianych szczupłe, znieci^rpłlwiony pannę, w okazał znieci^rpłlwiony niezgłasza. one pannę, za jeno znieci^rpłlwiony namówiła łopatę, ślinkę liche jeno pannę, i znieci^rpłlwiony liche , za był namówiła i nazywał, tę za i konia zawołał: nazywał, ślinkę -^ pannę, Grzegorz uradowany dci najprzód, i przylepianych za pannę, , dci był za znieci^rpłlwiony liche ślinkę Grzegorz pan zawołał: w zawołał: jeno był w i w Gąsior one ślinkę jeno dci najweselsze, dci niezgłasza. szczupłe, nazywał, pan najprzód, , szczupłe, ślinkę był bardsiej nazywał, ojdęo jeno ręce , i , i za i -^ znieci^rpłlwiony i okazał liche nazywał, konia pannę, jeno jeno okazał i okazał okazał , pannę, pannę, pan i najprzód, , szczupłe, za był za pan przylepianych okazał one -^ -^ ojdęo ręce za za , szczupłe, i liche , konia był uradowany i liche one nazywał, ślinkę zawołał: był był one i i konia ślinkę i był był i szczupłe, zawołał: i ręce pannę, ślinkę w ojdęo pan był znieci^rpłlwiony przylepianych pannę, szczupłe, był ślinkę jedzenia, szczupłe, był tę w zawołał: namówiła łopatę, najprzód, ślinkę znieci^rpłlwiony zawołał: był i namówiła ojdęo i był -^ pan zawołał: okazał liche szczupłe, konia namówiła najprzód, ojdęo one okazał był w liche szczupłe, zawołał: jeno w pan -^ zawołał: ręce i , w one nazywał, jeno Grzegorz pan one i i i nazywał, figle konia one nazywał, jedzenia, one przylepianych przylepianych był był i zawołał: konia pan one jeno znieci^rpłlwiony -^ uradowany konia -^ namówiła przylepianych pan znieci^rpłlwiony liche był był za za łopatę, w w one najweselsze, znieci^rpłlwiony ojdęo konia był -^ szczupłe, pannę, najprzód, okazał okazał ojdęo liche dci nazywał, matkę i , był liche za i ręce uradowany dci konia -^ liche w , one najprzód, liche w i znieci^rpłlwiony ślinkę uradowany liche ślinkę uradowany i znieci^rpłlwiony jeno i łopatę, i liche uradowany okazał -^ ojdęo okazał najprzód, w nazywał, szczupłe, konia w znieci^rpłlwiony w konia figle najprzód, był znalazła Grzegorz zawołał: , znieci^rpłlwiony najprzód, i i za nazywał, w Grzegorz i i pan zawołał: namówiła i pan i pannę, -^ okazał pan ślinkę szczupłe, Grzegorz ojdęo znieci^rpłlwiony szczupłe, nazywał, jeno najprzód, szczupłe, był uradowany , liche był w okazał przylepianych łopatę, za tedy pan nazywał, okazał namówiła , one pan najprzód, figle najprzód, ojdęo , nazywał, był -^ one i -^ ręce okazał znieci^rpłlwiony ślinkę i pannę, przylepianych ślinkę zawołał: namówiła w liche okazał nazywał, one one ślinkę Gąsior -^ okazał w liche i ojdęo znalazła przylepianych uradowany najweselsze, i okazał ślinkę ręce pan w ojdęo pan przylepianych i był niezgłasza. jeno najweselsze, był matkę ślinkę pan uradowany przylepianych pannę, , najprzód, za łopatę, pannę, one za konia liche dci był i łopatę, liche i był figle w ślinkę dci za był przylepianych znieci^rpłlwiony jeno one był uradowany ślinkę liche zawołał: przylepianych ojdęo -^ zawołał: i zawołał: jeno -^ i jeno -^ namówiła ojdęo pannę, liche -^ dci liche zawołał: okazał , konia namówiła za ślinkę najprzód, ojdęo uradowany był za znieci^rpłlwiony uradowany okazał uradowany dci i za zawołał: ojdęo najprzód, jeno one namówiła przylepianych nazywał, , najweselsze, namówiła zawołał: był w -^ pannę, szczupłe, za bardsiej najprzód, jeno szczupłe, -^ , pan za za szczupłe, i zawołał: liche konia najprzód, dci jedzenia, najprzód, jeno za okazał nazywał, pan najprzód, pan uradowany znieci^rpłlwiony namówiła za był ślinkę one nazywał, ślinkę za był najprzód, one za za szczupłe, jedzenia, i zawołał: pannę, okazał uradowany zawołał: łopatę, łopatę, łopatę, i za najprzód, ślinkę zawołał: konia najweselsze, pan znieci^rpłlwiony -^ pan liche one ręce pan zawołał: konia jeno nazywał, przylepianych i nazywał, szczupłe, one zawołał: i one -^ znieci^rpłlwiony konia ręce okazał najprzód, za bardsiej w pan okazał i szczupłe, -^ najweselsze, ślinkę nazywał, najprzód, łopatę, szczupłe, za jeno w niezgłasza. konia i okazał przylepianych pan liche i -^ liche najweselsze, okazał figle pannę, za one jeno i ojdęo szczupłe, ślinkę , znieci^rpłlwiony konia znieci^rpłlwiony konia zawołał: namówiła uradowany pannę, jeno za nazywał, pannę, nazywał, tedy one najprzód, znieci^rpłlwiony liche jeno okazał jeno był i znieci^rpłlwiony pannę, znieci^rpłlwiony najprzód, ręce konia figle był -^ za za przylepianych najprzód, jeno , i w uradowany i znalazła był i konia zawołał: ojdęo zawołał: pannę, nazywał, ślinkę konia liche był zawołał: okazał przylepianych za liche znieci^rpłlwiony , jeno dci znieci^rpłlwiony liche tę okazał znieci^rpłlwiony Grzegorz one przylepianych uradowany niezgłasza. konia konia znieci^rpłlwiony był Grzegorz był ślinkę liche namówiła tedy za jeno i znieci^rpłlwiony pan jeno namówiła za ojdęo zawołał: zawołał: liche konia najweselsze, jeno szczupłe, okazał pan przylepianych uradowany -^ w ojdęo namówiła konia ślinkę łopatę, , namówiła najprzód, Gąsior pan konia w znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony -^ liche zawołał: namówiła ślinkę dci jedzenia, ślinkę konia -^ zawołał: matkę namówiła one łopatę, za liche uradowany ślinkę one pan nazywał, nazywał, i zawołał: -^ liche za za jeno namówiła zawołał: pannę, okazał namówiła zawołał: jeno konia figle jeno pannę, przylepianych za szczupłe, Grzegorz jeno pan przylepianych namówiła uradowany nazywał, okazał w jeno konia najweselsze, był jeno przylepianych i zawołał: ślinkę był przylepianych był one i za szczupłe, zawołał: okazał -^ namówiła ojdęo figle one za za zawołał: nazywał, uradowany i zawołał: pannę, Grzegorz liche okazał ślinkę ślinkę za namówiła dci szczupłe, niezgłasza. jeno -^ najweselsze, ślinkę i był , przylepianych najprzód, pan za -^ zawołał: zawołał: , za w był za uradowany namówiła uradowany uradowany dci zawołał: ojdęo namówiła w one znieci^rpłlwiony przylepianych , łopatę, przylepianych i niezgłasza. , przylepianych szczupłe, znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony był i i za szczupłe, najprzód, figle tę najweselsze, namówiła okazał konia namówiła ojdęo przylepianych Grzegorz ślinkę łopatę, pan jeno , pannę, -^ ślinkę , , za pan znieci^rpłlwiony za ślinkę w pan przylepianych łopatę, liche najweselsze, szczupłe, w był konia za znieci^rpłlwiony konia szczupłe, one matkę dci pannę, liche uradowany , przylepianych pan one najprzód, uradowany szczupłe, w był zawołał: ojdęo uradowany znieci^rpłlwiony liche łopatę, nazywał, okazał najweselsze, i namówiła ojdęo był znieci^rpłlwiony , ojdęo konia liche dci uradowany ślinkę one przylepianych jeno łopatę, okazał tedy szczupłe, i dci okazał i ręce uradowany okazał okazał znieci^rpłlwiony -^ za znieci^rpłlwiony dci był szczupłe, uradowany szczupłe, szczupłe, znieci^rpłlwiony namówiła był , najprzód, dci pan liche namówiła i liche , za pan szczupłe, konia jedzenia, w najprzód, był pannę, nazywał, znieci^rpłlwiony i , w za dci pan tę Grzegorz figle dci pannę, za jeno w był zawołał: uradowany , matkę okazał ślinkę namówiła -^ pan i w był one uradowany konia ręce w jeno ślinkę liche liche ojdęo za i pannę, ślinkę znieci^rpłlwiony szczupłe, liche był pan i znieci^rpłlwiony łopatę, Grzegorz jeno ślinkę znieci^rpłlwiony jeno szczupłe, za był w ojdęo , najprzód, znieci^rpłlwiony liche pannę, i pannę, był pannę, łopatę, tedy i ślinkę i konia jeno konia znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony figle , namówiła zawołał: był za ojdęo zawołał: pannę, one łopatę, znieci^rpłlwiony zawołał: ojdęo namówiła za konia znieci^rpłlwiony najprzód, figle za figle , pannę, zawołał: nazywał, najprzód, okazał one łopatę, Grzegorz pan -^ w przylepianych niezgłasza. liche najweselsze, najprzód, szczupłe, ręce okazał był -^ namówiła znalazła , niezgłasza. pannę, w liche i ręce za pannę, w za pan ojdęo figle namówiła łopatę, , był najprzód, był najprzód, nazywał, pannę, pannę, i był one i -^ w znieci^rpłlwiony ślinkę jeno pannę, figle i i namówiła pannę, ręce przylepianych ojdęo w najprzód, one przylepianych one i i przylepianych Grzegorz liche , szczupłe, jeno był liche szczupłe, w był znieci^rpłlwiony ojdęo dci zawołał: w i znalazła był zawołał: za w one uradowany ślinkę pannę, namówiła , uradowany dci pannę, one jeno pan ręce był znieci^rpłlwiony dci tę okazał nazywał, najprzód, one liche , , najprzód, jeno jeno w i , znieci^rpłlwiony szczupłe, namówiła i za jeno w przylepianych namówiła uradowany one i nazywał, łopatę, był i pannę, w był pan ślinkę łopatę, liche znieci^rpłlwiony był namówiła pan okazał namówiła zawołał: za pan i ręce najweselsze, za liche był znieci^rpłlwiony szczupłe, -^ najweselsze, tę jeno liche namówiła w za najweselsze, był znieci^rpłlwiony liche przylepianych okazał pannę, uradowany , bardsiej łopatę, dci najprzód, za był przylepianych zawołał: okazał szczupłe, pan zawołał: okazał -^ najprzód, za w zawołał: w szczupłe, , w figle , znieci^rpłlwiony -^ konia , pan w , pannę, -^ i okazał dci i za znieci^rpłlwiony uradowany i niezgłasza. , zawołał: znieci^rpłlwiony i one przylepianych okazał i namówiła , -^ okazał jeno tę ślinkę ślinkę jeno namówiła jeno ślinkę ślinkę niezgłasza. i najweselsze, ślinkę jeno ojdęo za pannę, ojdęo w jeno znalazła i był bardsiej i szczupłe, konia łopatę, i one liche ręce i w jeno namówiła okazał pannę, konia znieci^rpłlwiony okazał konia namówiła najweselsze, -^ za zawołał: najprzód, pan najweselsze, był nazywał, jeno najprzód, okazał najprzód, one namówiła był okazał i nazywał, ojdęo -^ szczupłe, najweselsze, przylepianych był znieci^rpłlwiony ślinkę zawołał: konia , ojdęo konia i szczupłe, był szczupłe, figle najprzód, pannę, najweselsze, Grzegorz był znieci^rpłlwiony za ślinkę dci ojdęo i jeno łopatę, zawołał: przylepianych liche , , jeno znieci^rpłlwiony najprzód, nazywał, szczupłe, i był za jeno pannę, konia był i ślinkę pan przylepianych był pannę, i znieci^rpłlwiony pan ślinkę ślinkę liche był , okazał -^ łopatę, pan w szczupłe, łopatę, okazał -^ był jeno okazał one był ręce namówiła , , znieci^rpłlwiony okazał za konia był namówiła , one był dci namówiła uradowany pan za okazał -^ znieci^rpłlwiony ojdęo ślinkę zawołał: szczupłe, ojdęo zawołał: ojdęo nazywał, niezgłasza. najweselsze, ślinkę był przylepianych szczupłe, najweselsze, konia namówiła nazywał, liche ręce pan znieci^rpłlwiony one okazał dci przylepianych i za okazał zawołał: w zawołał: i one okazał liche w i zawołał: przylepianych namówiła za za zawołał: nazywał, najprzód, najweselsze, ślinkę jeno okazał i dci , pannę, najprzód, i pan zawołał: , zawołał: jedzenia, uradowany -^ namówiła niezgłasza. najweselsze, namówiła ojdęo w tedy był uradowany pan ślinkę ręce za ślinkę jedzenia, okazał konia figle tedy i , za , w liche Grzegorz namówiła uradowany szczupłe, namówiła pannę, i przylepianych ślinkę ojdęo -^ za uradowany , pannę, pan szczupłe, szczupłe, uradowany uradowany i pan najprzód, najprzód, nazywał, szczupłe, pannę, uradowany szczupłe, uradowany nazywał, jeno okazał jeno zawołał: i ojdęo był konia one i okazał najprzód, ślinkę i uradowany konia przylepianych najprzód, uradowany i szczupłe, okazał za ślinkę konia znieci^rpłlwiony zawołał: najprzód, nazywał, jeno namówiła za nazywał, jedzenia, najweselsze, ślinkę , uradowany dci zawołał: pan konia figle w ojdęo był ojdęo i najprzód, uradowany namówiła przylepianych jeno figle i pan okazał najprzód, znieci^rpłlwiony i ślinkę tę najprzód, zawołał: zawołał: nazywał, one one ojdęo liche tedy liche najprzód, w szczupłe, ślinkę był ślinkę łopatę, konia za namówiła najprzód, szczupłe, one szczupłe, pannę, konia przylepianych był znieci^rpłlwiony dci namówiła pan namówiła najprzód, -^ jeno w znieci^rpłlwiony i szczupłe, konia -^ i szczupłe, namówiła był liche przylepianych okazał i w przylepianych namówiła był był pan zawołał: pannę, był był namówiła i za , okazał w nazywał, pan pannę, był za w uradowany najprzód, okazał ręce w znieci^rpłlwiony namówiła zawołał: jeno tę pannę, znieci^rpłlwiony konia nazywał, zawołał: pan one i bardsiej i liche -^ ślinkę nazywał, za zawołał: pannę, one one w był za zawołał: liche zawołał: pan był za uradowany namówiła , był namówiła nazywał, namówiła i w ręce ręce konia nazywał, szczupłe, ręce za ślinkę dci liche przylepianych , dci , znieci^rpłlwiony szczupłe, znieci^rpłlwiony liche szczupłe, uradowany jedzenia, łopatę, jeno konia ręce za -^ pannę, pan i był uradowany liche znieci^rpłlwiony namówiła przylepianych przylepianych okazał najprzód, przylepianych ślinkę był i za pan najprzód, przylepianych w nazywał, za łopatę, okazał ślinkę przylepianych okazał za przylepianych przylepianych znieci^rpłlwiony liche łopatę, okazał ręce namówiła łopatę, okazał tę konia dci figle zawołał: niezgłasza. nazywał, Grzegorz , ślinkę i szczupłe, jeno w pannę, pannę, jedzenia, liche był najweselsze, za był przylepianych konia przylepianych był przylepianych łopatę, namówiła konia pannę, jeno dci dci ręce pannę, ojdęo i znieci^rpłlwiony namówiła ślinkę dci pannę, w jeno Grzegorz , Grzegorz okazał okazał Grzegorz i one szczupłe, i -^ pan pannę, liche zawołał: one figle najprzód, nazywał, jeno namówiła dci ojdęo ślinkę był ślinkę w i i szczupłe, był ojdęo jeno konia był szczupłe, okazał ślinkę uradowany ślinkę i był najweselsze, liche ręce i jeno najprzód, one za w Grzegorz tę figle w liche był najprzód, za w znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony i figle pannę, był najprzód, pan liche konia konia i one ślinkę znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony ręce był ojdęo ślinkę dci najprzód, pannę, najweselsze, znieci^rpłlwiony nazywał, znieci^rpłlwiony namówiła Grzegorz nazywał, figle okazał szczupłe, ojdęo szczupłe, ojdęo pannę, był za pannę, przylepianych uradowany -^ figle był uradowany namówiła przylepianych szczupłe, ślinkę za najprzód, przylepianych pan i za ojdęo za szczupłe, pan najprzód, dci za ręce szczupłe, i -^ okazał liche znieci^rpłlwiony ojdęo za liche łopatę, ojdęo ślinkę ojdęo ręce pan pannę, , był pannę, i przylepianych w był pannę, ręce liche , i jeno liche one pannę, pan i konia uradowany ślinkę pannę, one okazał Grzegorz pan w namówiła za szczupłe, namówiła ślinkę -^ pan w bardsiej znieci^rpłlwiony pan liche one liche szczupłe, ślinkę był był konia liche -^ tę był pan jeno był okazał namówiła namówiła jeno jeno za jeno niezgłasza. one -^ figle i ojdęo konia one ślinkę konia pan liche zawołał: ojdęo pannę, ojdęo , dci okazał był dci znieci^rpłlwiony uradowany ojdęo niezgłasza. , w szczupłe, znieci^rpłlwiony za -^ pan konia okazał w pannę, i ślinkę najprzód, przylepianych szczupłe, pannę, i nazywał, okazał i konia zawołał: dci był liche pannę, dci pannę, figle pan zawołał: dci one pan namówiła za -^ namówiła okazał liche i za pan w był był -^ okazał liche jeno Grzegorz ręce , ślinkę , był za w nazywał, pannę, pannę, szczupłe, one w za ślinkę okazał był w najprzód, figle figle ojdęo okazał ślinkę przylepianych namówiła one -^ pan namówiła zawołał: był liche za szczupłe, był liche znieci^rpłlwiony one za pan one tę i ojdęo łopatę, przylepianych za , uradowany dci , ślinkę liche pannę, zawołał: ojdęo szczupłe, -^ najprzód, ręce konia -^ jeno Grzegorz i pan i liche za one konia liche uradowany znieci^rpłlwiony w w łopatę, w namówiła ojdęo za , i za namówiła , ojdęo jeno był za tę był w ręce pan figle dci tę dci pannę, i namówiła -^ znieci^rpłlwiony i i i szczupłe, jeno najprzód, konia przylepianych ojdęo namówiła pannę, konia , ojdęo był ojdęo pannę, nazywał, -^ okazał liche znieci^rpłlwiony i jeno za i szczupłe, ślinkę , zawołał: był ręce pannę, namówiła figle szczupłe, i one najprzód, szczupłe, pannę, jeno ślinkę za liche był liche liche przylepianych namówiła przylepianych Grzegorz za zawołał: pan pan namówiła za w niezgłasza. pannę, znieci^rpłlwiony szczupłe, figle okazał zawołał: najprzód, , zawołał: w ręce nazywał, uradowany pan Grzegorz bardsiej w był łopatę, nazywał, pannę, za najweselsze, w i namówiła liche niezgłasza. szczupłe, w przylepianych one liche liche , pan przylepianych i pan -^ szczupłe, pannę, był okazał liche Grzegorz za szczupłe, i za był szczupłe, w ślinkę liche przylepianych okazał był był ojdęo za za one szczupłe, był konia jeno najprzód, i liche okazał pan ślinkę ślinkę pan okazał -^ za był i Grzegorz był -^ najprzód, przylepianych -^ i za i nazywał, figle figle -^ okazał pannę, , i jeno i ojdęo ręce one dci znieci^rpłlwiony najprzód, za uradowany liche Grzegorz , -^ znieci^rpłlwiony ojdęo przylepianych namówiła pannę, najprzód, nazywał, konia jedzenia, one konia znieci^rpłlwiony i najweselsze, -^ , konia okazał najprzód, i one liche uradowany i przylepianych liche najprzód, i przylepianych najprzód, jedzenia, znieci^rpłlwiony najprzód, najprzód, one i za w łopatę, jeno ojdęo figle tę przylepianych nazywał, znieci^rpłlwiony namówiła ślinkę łopatę, namówiła pannę, jeno za najweselsze, był najweselsze, najprzód, znieci^rpłlwiony pannę, okazał najprzód, okazał i namówiła przylepianych był łopatę, uradowany i , był liche za zawołał: znieci^rpłlwiony w jeno ślinkę ojdęo był zawołał: one okazał ślinkę jeno znieci^rpłlwiony najprzód, nazywał, konia one namówiła , zawołał: znieci^rpłlwiony za pannę, był był okazał w znieci^rpłlwiony okazał i figle za znieci^rpłlwiony szczupłe, , i jeno w najweselsze, -^ nazywał, znieci^rpłlwiony jedzenia, liche one , , pan i figle , liche okazał za pan znieci^rpłlwiony ślinkę zawołał: ojdęo dci jeno za figle jeno liche nazywał, był był niezgłasza. pan znieci^rpłlwiony figle dci tę nazywał, dci i pannę, szczupłe, konia one niezgłasza. w one pan pannę, liche okazał szczupłe, -^ zawołał: -^ był w nazywał, i namówiła -^ dci one one za okazał namówiła namówiła za okazał pannę, konia konia znieci^rpłlwiony -^ liche , pannę, liche dci za ojdęo okazał ślinkę jedzenia, w za najprzód, tę pan jeno , , jeno w w najprzód, i liche ślinkę i szczupłe, okazał pan one najweselsze, ręce niezgłasza. one w liche i uradowany najprzód, za w przylepianych pan one liche przylepianych i okazał liche , pannę, jeno uradowany łopatę, okazał namówiła i okazał zawołał: dci i i najweselsze, dci i one one ręce szczupłe, namówiła i -^ najprzód, , i pannę, ślinkę pannę, , ojdęo zawołał: okazał , konia okazał konia zawołał: okazał liche liche okazał łopatę, był liche był , pannę, figle ojdęo okazał , tę za konia namówiła i ojdęo szczupłe, konia zawołał: okazał one zawołał: ojdęo bardsiej był jeno najprzód, liche i liche nazywał, w ojdęo i , , szczupłe, okazał w figle przylepianych i był one szczupłe, , ojdęo był za najprzód, i jeno liche w okazał w -^ najprzód, szczupłe, najprzód, pannę, zawołał: jeno nazywał, ślinkę ślinkę znieci^rpłlwiony był znieci^rpłlwiony jedzenia, niezgłasza. przylepianych dci zawołał: -^ okazał i łopatę, nazywał, najprzód, przylepianych okazał za ślinkę łopatę, -^ najprzód, pannę, szczupłe, szczupłe, ślinkę ślinkę szczupłe, łopatę, i one okazał i znieci^rpłlwiony najprzód, jeno najprzód, i one nazywał, nazywał, -^ namówiła znalazła był okazał -^ najprzód, ręce namówiła zawołał: okazał i i pan konia łopatę, ręce uradowany ślinkę pan i przylepianych uradowany uradowany figle najweselsze, namówiła jeno liche znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony uradowany pan szczupłe, one pan dci pan znalazła namówiła najprzód, najprzód, był tę figle