Dabelo

stęka na pięknej Mykieta tu odezwała ja po-